เลนส์มาโครเทเลเซนตริก โคแอกเชียล 1.0x CA-LMA1

CA-LMA1 - เลนส์มาโครเทเลเซนตริก โคแอกเชียล 1.0x

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CA-LMA1

ชนิด

โคแอ็กเซียล

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x1

ช่วงกำลังขยาย

-

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

67 มม. *1

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

11.5

ความชัดลึก

920 µm *2

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,02 %

ความละเอียด

7.7 µm *3

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 ระยะการทำงาน หมายถึงระยะการทำงานของเลนส์แต่ละชุดที่กำลังขยายอ้างอิง ระยะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามการปรับกำลังขยาย (ยกเว้น CA-LM1/LMA1)
*2 ความชัดลึกที่ระบุคือค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยข้อสมมติฐานว่า ขนาดภาพ/CCD คือ 1/2" หรือ 2/3" และความละเอียดแนวนอนคือเส้นของจอภาพทีวี 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ