เลนส์มาโครเทเลเซนตริก แบบตรง 0.5x CA-LM1

CA-LM1 - เลนส์มาโครเทเลเซนตริก แบบตรง 0.5x

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CA-LM1

ชนิด

อุปกรณ์

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x1

ช่วงกำลังขยาย

-

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

67 มม. *1

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

11.5

ความชัดลึก

920 µm*2

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,02 %

ความละเอียด

7.7 µm *3

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 66 กรัม

*1 ระยะการทำงาน หมายถึงระยะการทำงานของเลนส์แต่ละตัวที่กำลังขยายอ้างอิง ระยะการทำงานจะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย (ยกเว้น CA-LM1/LMA1)
*2 ความชัดลึกที่ระบุคือค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยข้อสมมติฐานว่า ขนาดภาพคือ 1/2" หรือ 2/3"/ขนาด CCD และความละเอียดแนวนอนคือเส้นของจอภาพทีวี 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ