เลนส์มาโครเทเลเซนตริก 0.5-1.0x CA-LM0510

CA-LM0510 - เลนส์มาโครเทเลเซนตริก 0.5-1.0x

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CA-LM0510*1

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5 ถึง x1.0

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5: 111 มม. x1.0: 78 มม.*2

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม. ถึง 7.2 x 9.6 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม. ถึง 9.6 x 12.8 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม. ถึง 13.2 x 17.6 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

5 ถึง CLOSE (F-stop: 2.8 ถึง CLOSE)

ความชัดลึก

x0.5: 5.12 มม. x1.0: 1.28 มม.*3

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

x0.5: -0.4 %. x1.0: -0.1 %

ความละเอียด

x0.5: 6.7 µm x1.0: 3.4 µm*4

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 220 กรัม

*1 ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะการทำงานที่กำลังขยายอ้างอิง WD จะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย
*3 ความชัดลึกที่ F-stop เป็น 16 ความชัดลึกจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการตั้งค่า F-Stop ความชัดลึกที่ระบุเป็นค่าทางทฤษฎีที่ถือเอาขนาด CCD เป็น 1/2" และความละเอียดแนวนอนเป็น 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*4 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ