เลนส์มาโครเทเลเซนตริก 0.3-0.75x CA-LM0307

CA-LM0307 - เลนส์มาโครเทเลเซนตริก 0.3-0.75x

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CA-LM0307*1

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x0.3 ถึง x0.75

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

x0.3: 177.8 มม. x0.75: 97 มม.*2

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

4.8 x 6.4 มม. ถึง 12 x 16 มม.

1/2"

6.4 x 8.5 มม. ถึง 16 x 21.3 มม.

2/3"

8.8 x 11.7 มม. ถึง 22.0 x 29.3 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

5 ถึง CLOSE (F-stop: 2.8 ถึง CLOSE)

ความชัดลึก

x0.3: 14.22 มม. x0.75: 2.27 มม.*3

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

x0.3: 0.10 %. x0.75: 0.025 %

ความละเอียด

x0.3: 11.2 µm x0.75: 4.5 µm*4

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 345 กรัม

*1 ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะการทำงานที่กำลังขยายอ้างอิง WD จะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย
*3 ความชัดลึกที่ F-stop เป็น 16 ความชัดลึกจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการตั้งค่า F-Stop ความชัดลึกที่ระบุเป็นค่าทางทฤษฎีที่ถือเอาขนาด CCD เป็น 1/2" และความละเอียดแนวนอนเป็น 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*4 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ