ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (ขาวดำ) OP-88647

OP-88647 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (ขาวดำ)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88647

ชนิด

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับชุดไฟส่องสว่าง การถ่ายภาพด้วย AI (ขาวดำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 8 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ