ขายึด แบบปรับได้ (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง) OP-88639

OP-88639 - ขายึด แบบปรับได้ (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88639

ชนิด

ขายึด แบบปรับได้ (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง)

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ