ขายึดแบบปรับได้ OP-88636

OP-88636 - ขายึดแบบปรับได้

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88636

ชนิด

ขายึดแบบปรับได้

น้ำหนัก

ประมาณ 240 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ