เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงแบบเฉพาะจุด

SJ-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงแบบเฉพาะจุด SJ-M ซีรีส์

รุ่น

SJ-M200

SJ-M020

SJ-M020(1.2M)

SJ-M020(0.6M)

SJ-M020G

SJ-M020G(1.2M)

SJ-M020G(0.6M)

รูป

ชนิด

หน่วยตัวควบคุม

หัว

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

วิธีพัลส์ AC/±7000 V

วิธีการแบบพัลส์ AC

วิธีพัลส์ AC/±7000 V

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

±5.5 kV

อัตราแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±6 kV

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C.

เวลากำจัดไฟฟ้าสถิต

สูงสุด 0.5 วินาที*1

สมดุลของประจุไอออน

±15 V*2

แรงดันไล่ลม

0.001 ถึง 0.5 MPa*3

0.001 ถึง 0.5 MPa*4

อินพุตควบคุม

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN open collector 100 mA (40 V หรือน้อยกว่า)

เอาท์พุทสัญญาณเตือนระดับประจุ

เอาท์พุทสัญญาณเตือนของเงื่อนไข

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

450 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

0 ถึง +80 °C*5*6

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

ประมาณ 600 กรัม

ประมาณ 540 กรัม

ประมาณ 480 กรัม

ประมาณ 600 กรัม

ประมาณ 540 กรัม

ประมาณ 480 กรัม

*1 ที่ระยะการติดตั้ง 50 มม. กระแสลม 60 Nl/min (อุณหภูมิแวดล้อม 20 ถึง 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ถึง 60 %)
*2 ที่ระยะการติดตั้ง 50 มม. กระแสลม 20 Nl/min (อุณหภูมิแวดล้อม 20 ถึง 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ถึง 60 %)
*3 โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดค่าความชื้นและแรงดัน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 35 °C ใช้ลมที่สะอาดและแห้งที่มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง -20 °C หรือน้อยกว่ากับของเหลวที่ให้มา นอกจากนี้ ปริมาณกระแสลมต่ำสุดจะเปลี่ยนไปตามหัวฉีด โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหัวฉีดแต่ละชนิด
*4 โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดค่าความชื้นและแรงดัน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 35 °C ใช้ลมที่สะอาดและแห้งที่มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง -20 °C หรือน้อยกว่ากับของเหลวที่ให้มา นอกจากนี้ ปริมาณกระแสลมต่ำสุดจะเปลี่ยนไปตามหัวฉีด โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหัวฉีดแต่ละชนิด
*5 ใช้ของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 °C
*6 สำหรับสายเคเบิลแรงดันเท่านั้น ชิ้นส่วนอื่นๆ ควรใช้ในอุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง +40 °C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-M300

SJ-M030

SJ-M030C

SJ-M030V

SJ-M030VC

รูป

ชนิด

หน่วยตัวควบคุม

หัวมาร์กกิ้ง

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

วิธีพัลส์ AC

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

±5.5 kV

อัตราแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±6 kV

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C.

สมดุลของประจุไอออน

±30 V*1

แรงดันไล่ลม

ค่าสูงสุด 0.2 MPa

อินพุตควบคุม

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN open collector 100 mA (40 V หรือน้อยกว่า)

เอาท์พุทสัญญาณเตือนระดับประจุ

เอาท์พุทสัญญาณเตือนของเงื่อนไข

ระยะที่มีผล

164 มม. (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC)
324 มม. (SJ-M070, SJ-M070C, SJ-M070G, SJ-M070V, SJ-M070VC)

164 มม.

ความยาวรวม

220 มม. (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC)
380 มม. (SJ-M070, SJ-M070C, SJ-M070G, SJ-M070V, SJ-M070VC)

220 มม.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

450 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

ประมาณ 600 กรัม

*1 โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการวัด

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-M300

SJ-M070

SJ-M070C

SJ-M070G

SJ-M070V

SJ-M070VC

รูป

ชนิด

หน่วยตัวควบคุม

หัวมาร์กกิ้ง

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

วิธีพัลส์ AC

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

±5.5 kV

อัตราแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±6 kV

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C.

สมดุลของประจุไอออน

±30 V*1

แรงดันไล่ลม

ค่าสูงสุด 0.2 MPa

อินพุตควบคุม

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN open collector 100 mA (40 V หรือน้อยกว่า)

เอาท์พุทสัญญาณเตือนระดับประจุ

เอาท์พุทสัญญาณเตือนของเงื่อนไข

ระยะที่มีผล

164 มม. (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC)
324 มม. (SJ-M070, SJ-M070C, SJ-M070G, SJ-M070V, SJ-M070VC)

324 มม.

ความยาวรวม

220 มม. (SJ-M030, SJ-M030C, SJ-M030G, SJ-M030V, SJ-M030VC)
380 มม. (SJ-M070, SJ-M070C, SJ-M070G, SJ-M070V, SJ-M070VC)

380 มม.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

450 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

ประมาณ 720 กรัม

*1 โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการวัด

ด้านบนสุดของหน้า