การประยุกต์ใช้งาน เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงแบบเฉพาะจุด SJ-M ซีรีส์

การประยุกต์ใช้งานเครื่องสร้างประจุไอออน SJ-M ซีรีส์

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การประกอบแผ่น DVD

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างกระบวนการประกอบแผ่น DVD

การลำเลียงวัสดุโดยการดูด

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของส่วนประกอบของชิประหว่างการลำเลียงวัตถุโดยการดูด

ชิ้นส่วนแปลกปลอม

กำจัดชิ้นส่วนแปลกปลอมภายในบรรจุภัณฑ์