รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ฝาป้องกันการคายประจุไฟฟ้า - OP-75354