พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง

SJ-F2000/5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง SJ-F2000/5000 ซีรีส์

รุ่น

SJ-F2500

SJ-F5500

รูป

ชนิด

ชนิดความยาว 300 มม.

ชนิดความยาว 600 มม.

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

วิธีพัลส์ AC

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

±7000V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

I.C.C.

สมดุลของประจุไอออน

±5 V*1

เวลาที่ใช้ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต

ประมาณ 0.6 วินาที*2

ระยะการทำงาน

50 mm min.

ความเร็วลมสูงสุด

5.7 m/s*1

ปริมาณลมสูงสุด

4.0 m3/min

10.0 ม.3/นาที

ความหนาแน่นของโอโซน

สูงสุด 0.005 ppm

ชนิดของอินพุตแหล่งจ่ายไฟ

อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC หรือ
DC ของ KEYENCE

อินพุทสายไฟ AC

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

1.2 A

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

90 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

II

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH

น้ำหนัก

ประมาณ 2 กก.

ประมาณ 5 กก.

*1 วัดที่ระยะห่าง 300 มม. จากด้านหน้าของพัดลม
*2 วัดที่ระยะห่าง 300 มม. จากด้านหน้าของพัดลมและที่ปริมาณลมสูงสุด

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-F2000

SJ-F5000

SJ-F2010

SJ-F5010

รูป

ชนิด

ชนิดความยาว 300 มม.

ชนิดความยาว 600 มม.

ชนิดความยาว 300 มม.

ชนิดความยาว 600 มม.

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

วิธีพัลส์ AC

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

±7000V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

I.C.C.

สมดุลของประจุไอออน

±5 V*1

เวลาที่ใช้ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต

ประมาณ 1 วินาที*2

ระยะการทำงาน

50 mm min.

ความเร็วลมสูงสุด

3.5 m/s*1

ปริมาณลมสูงสุด

2.5 m3/min

6.2 m3/min

2.5 m3/min

6.2 m3/min

ความหนาแน่นของโอโซน

สูงสุด 0.005 ppm

ชนิดของอินพุตแหล่งจ่ายไฟ

อแดปเตอร์ AC ของ KEYENCE หรืออุปกรณ์เสริม DC

อินพุทสายไฟ AC

บล็อกขั้วต่ออินพุท DC

อินพุต ควบคุม

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

-

อินพุท 24 VDC

เอาต์พุต ควบคุม

การแจ้งเตือน/ การแจ้งเตือนระดับไอออน/ การแจ้งเตือนสภาวะการทำงาน

NPN Open-Collector

100 mA (สูงสุด 40 V)

PNP Open-Collector

100 mA (24 V ±10%)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.9 A

1.0 A

1.9 A

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

65 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

II

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH

น้ำหนัก

ประมาณ 2 กก.

ประมาณ 5 กก.

ประมาณ 2 กก.

ประมาณ 4 กก.

*1 วัดที่ระยะห่าง 300 มม. จากด้านหน้าของพัดลม
*2 วัดที่ระยะห่าง 300 มม. จากด้านหน้าของพัดลมและที่ปริมาณลมสูงสุด

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-U3

รูป

อัตรา

อัตราอินพุต

100 ถึง 240 VAC (50/60Hz)

พิกัดเอาท์พุท

24VDC 2.7A

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0°C ถึง +35°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 80% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 260 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า