พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง

SJ-F2000/5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การประยุกต์ใช้งาน พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง SJ-F2000/5000 ซีรีส์

SJ-F2000/5000 ซีรีส์, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การกำจัดไฟฟ้าสถิตระหว่างกระบวนการของโมดูลผลึกเหลว

ผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE มี 2 ชนิด: 300 มม. และ 600 มม. โดยการกำจัดไฟฟ้าสถิตจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการกำจัดไฟฟ้าสถิต

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของชิปบนถาด

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างเหนือถาดทั้งหมดด้วยระบบสร้างสมดุลของประจุไอออนที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยใช้การควบคุมแบบ I.C.C.

การกำจัดไฟฟ้าสถิตระหว่างกระบวนการของสายการผลิตแบบแยกหน่วย

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างในพื้นที่ที่จำกัดหรือมีขนาดเล็ก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในผลิตภัณฑ์หล่อเรซิน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างนั้นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวที่มีพัดลมคู่

การป้องกันฝุ่นละอองติดบนแผงวงจร

การใช้ระบบสร้างสมดุลของประจุไอออนที่มีความเที่ยงตรงสูงจะช่วยให้สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในการกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยประจุไอออนไม่เกิน ±5 V ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของชิลด์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตบนบรรจุภัณฑ์

กำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยความเร็วสูงในพื้นที่กว้างได้แล้ววันนี้ด้วยเทคโนโลยีพัดลมคู่ในตัว