สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 20 ม. OP-87059

OP-87059 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 20 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87059

ชนิด

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หัว ซีรี่ส์ IL, IG, GV-T

ปลายสาย

ข้อตรง M8 - e-con

ความยาว

20 ม.

วัสดุ

สายเคเบิล: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

หมายเหตุ

สายไฟนี้จะเป็นคอมมอนกับด้านของตัวส่งและตัวรับ และสามารถใช้แทนกันได้

น้ำหนัก

ประมาณ 680 กรัม

รุ่นอื่นๆ