ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)
  6. การประยุกต์ใช้งาน

เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)

IB ซีรี่ส์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

รองรับทุกรูปแบบการตรวจจับตั้งแต่การตรวจสอบความแตกต่างแบบง่ายๆ จนถึงการตรวจจับที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง

อุตสาหกรรมผลึกเหลว
ตรวจจับการมี/ไม่มีของแผ่นกระจกผลึกเหลว

อุตสาหกรรมผลึกเหลว

ในระหว่างกระบวนการผลิตผลึกเหลวที่มีหลากหลายขั้นตอน คุณสามารถตรวจจับการมี/ไม่มีของแผ่นกระจกได้ในระหว่างการส่งต่อชิ้นงาน เนื่องจากสามารถตรวจสอบความแตกต่างของปริมาณแสงที่ใช้ได้ด้วยความแม่นยำสูง จึงสามารถทำการตรวจจับได้อย่างมีเสถียรภาพ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจจับส่วนประกอบของชิป

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์รุ่นนี้สามารถทำการตรวจจับความสูงต่ำของชิป และ/หรือการมี/ไม่มีของชิป แม้จะติดตั้งบนชิ้นงานขนาดเล็ก ในระหว่างกระบวนการการติดตั้ง นอกจากนี้ เนื่องการสุ่มตัวอย่างจะเกิดขึ้นที่ 80 μs จึงสามารถทำการตรวจจับบนสายการผลิตที่มีความเร็วสูงได้อีกด้วย

อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ตรวจจับทิศทางการป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

จากการตรวจจับสองตำแหน่งในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์จึงสามารถตรวจจับทิศทางการป้อนกระดาษ และ/หรือมุมก้ม/เงยในระหว่างการส่งชิ้นงานได้ สามารถทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องได้ ด้วยหัวเซนเซอร์ชนิดเล็กและการสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง

อุตสาหกรรมโลหะ
การตรวจสอบความแตกต่างของเพลาโลหะ

อุตสาหกรรมโลหะ

ตรวจจับความแตกต่างของเพลาหลายชนิด ในระหว่างการทำงานกับโลหะ หรือในระหว่างกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ด้วยฟังก์ชันคงค่าที่ติดตั้งมากับเครื่อง จึงสามารถอ่านค่าได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดชิ้นงาน

อุตสาหกรรมพลาสติก
ตรวจสอบความแตกต่างบนแผ่นฟิล์ม

อุตสาหกรรมพลาสติก

ด้วยการตรวจจับปริมาณแสงเลเซอร์ชนิด 2 หัว อุปกรณ์รุ่นนี้จึงสามารถตรวจพบความแตกต่างบนแผ่นฟิล์มใสได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ โดยการจัดเรียงอุปกรณ์หลายตัวไว้ตามแนวกว้าง คุณจะสามารถทำการตรวจจับแบบต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการเคลือบที่ไม่สม่ำเสมอบนหลายๆ จุดได้

โรงงาน
ตรวจวัดระดับความขุ่นในน้ำเสียของโรงงาน

โรงงาน

ด้วยการตรวจจับปริมาณแสงเลเซอร์ชนิด 2 หัว ผ่านแผ่นกระจก คุณจะสามารถวิเคราะห์ระดับความขุ่นในน้ำเสียของโรงงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100%

อุตสาหกรรมอาหารและยา
วิเคราะห์เส้นผ่านศูนย์กลางของคอขวด และตรวจจับระดับความแน่นของฝาปิด

อุตสาหกรรมอาหารและยา

ตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางและความแน่นของฝาในขณะทำการปิดฝาขวด ด้วยคุณสมบัติการสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง จึงสามารถทำการตรวจจับบนสายพานลำเลียงได้โดยไม่ต้องหยุดชิ้นงาน

อุตสาหกรรมอาหารและยา
ตรวจจับระดับความสูงของของเหลวในหลอดทดลอง

อุตสาหกรรมอาหารและยา

ด้วยการตรวจจับปริมาณแสงเลเซอร์ชนิด 2 หัว คุณจะสามารถตรวจวัดระดับของเหลวได้ด้วยความแม่นยำสูง นอกจากนี้ ด้วยการใช้หัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด จึงสามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งได้แม้ในบริเวณพื้นที่ๆ แคบที่สุด

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)