1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. คุณลักษณะ

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรี่ส์

  • การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลกับแอมพลิฟายเออร์สูงถึง 10 เครื่อง

ยูนิตการสื่อสารเครื่องเดียวสามารถสื่อสารข้อมูลกับแอมพลิฟายเออร์ได้ถึง 10 เครื่อง รวมทั้งข้อมูลการตรวจจับที่เก็บอยู่ในแอมพลิฟายเออร์เครื่องหนึ่งๆ

เอาต์พุตยูนิต BCD

เอาต์พุตยูนิต BCD

DL-RB1 ช่วยให้ PLC หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ สามารถอ่านข้อมูลการตรวจจับของแอมพลิฟายเออร์ที่ระบุได้

ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

DL-RS1 ช่วยให้ PLC, PC หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ สามารถอ่านข้อมูลการตรวจจับหรือการตั้งค่าของแอมพลิฟายเออร์หนึ่ง หรือผลการคำนวณของข้อมูลของแอมพลิฟายเออร์หลายๆ เครื่อง ตลอดจนการเขียนข้อมูลการตั้งค่าลงในแอมพลิฟายเออร์เครื่องหนึ่งได้

  • การสื่อสารข้อมูล

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)