โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ

PZ-V/M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ PZ-V/M ซีรีส์

84 ผลิตภัณฑ์

PZ-M11 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M11

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M11P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M11P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M12 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M12

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M12P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M12P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M13 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M13

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M13P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M13P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M15 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M15

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M31 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M31

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M31P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M31P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M32 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M32

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M32P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M32P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M33 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M33

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M33P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M33P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M35 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M35

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M35P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M35P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M51 - ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M51

ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M51P - ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M51P

ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M52 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M52

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M52P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M52P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M53 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M53

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M53P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M53P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M61 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M61

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M61P - ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M61P

ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M62 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M62

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M62P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M62P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M63 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M63

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M63P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M63P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M65 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M65

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M71 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M71

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M71P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M71P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M72 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M72

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M72P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M72P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M73 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M73

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M73P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M73P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-M75 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-M75

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V11 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V11

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V11P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V11P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V12 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V12

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V12P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V12P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V13 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V13

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V13P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V13P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V15 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V15

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V31 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V31

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V31P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V31P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V32 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V32

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V32P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V32P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V33 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V33

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V33P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V33P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V35 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V35

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V35P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V35P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V71 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V71

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V71P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V71P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V72 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V72

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V72P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V72P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V73 - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V73

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V73P - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V73P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-V75 - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-V75

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

OP-42187 - สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว PVC ยาว 2 ม.

OP-42187

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว PVC ยาว 2 ม.

OP-42188 - สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว PVC ยาว 10 ม.

OP-42188

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว PVC ยาว 10 ม.

OP-94738 - สายเคเบิลรีเลย์ (2 m)

OP-94738

สายเคเบิลรีเลย์ (2 m)

OP-94739 - สายเคเบิลรีเลย์ (3 m)

OP-94739

สายเคเบิลรีเลย์ (3 m)

OP-94740 - สายเคเบิลรีเลย์ (5 m)

OP-94740

สายเคเบิลรีเลย์ (5 m)

A-4 - Slit สำหรับชนิด 2 หัว (Thrubeam) และฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ 

A-4

Slit สำหรับชนิด 2 หัว (Thrubeam) และฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์

PZ-S10 - อุปกรณ์เสริม 100 มม. สำหรับ PZ-V/M ยกเลิกการผลิต

PZ-S10

อุปกรณ์เสริม 100 มม. สำหรับ PZ-V/M

PZ-S10A - ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง

PZ-S10A

ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง

PZ-S20 - อุปกรณ์เสริม 200 มม. สำหรับ PZ-V/M ยกเลิกการผลิต

PZ-S20

อุปกรณ์เสริม 200 มม. สำหรับ PZ-V/M

PZ-S20A - ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง

PZ-S20A

ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง