โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ

PZ-V/M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ PZ-V/M ซีรีส์

รุ่น

PZ-M51

PZ-M61

PZ-M11

PZ-M31

PZ-M71

PZ-V11

PZ-V31

PZ-V71

รูป

ชนิด

ทรูบีม

ชนิดมีแผ่นสะท้อน
แบบโพลาไรซ์

ตัวสะท้อนอัจฉริยะ

เอาต์พุต

NPN

ระยะตรวจจับ

10 m*1

0.1 ถึง 1.5 ม.

(เมื่อใช้แผ่นสะท้อน
R-5)*1

5 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

5 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

20 ถึง 900 มม.

(กระดาษผิวด้านสีขาว

ขนาด 300 x 300 มม.)*1

5 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

5 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

20 ถึง 900 มม.

(กระดาษผิวด้านสีขาว

ขนาด 300 x 300 มม.)*1

ระยะการตั้งค่า

-

30 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

40 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

150 ถึง 900 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 300 x 300 มม.)

30 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

40 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

150 ถึง 900 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 300 x 300 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

ไฟ LED อินฟราเรด

ไฟ LED สีแดง

ไฟ LED อินฟราเรด

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์แบบ 1 รอบ (230°)

ปุ่มกดอัตโนมัติ

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1.5 ms

สูงสุด 2 ms (สูงสุด 2.2 ms สำหรับชนิดสลับความถี่, สูงสุด 2 ms เฉพาะ M62 เท่านั้น แสดงรุ่นสลับความถี่ด้วยการแทนที่ตัวเลข “2” ซึ่งอยู่ท้ายชื่อรุ่นด้วยตัวเลข “5” ได้แก่รุ่น PZ-M65, M25, M35, M75, V25, V35 และ V75)

สูงสุด 1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

สัญญาณเปิดปิดและเอาต์พุต: LED สีส้ม, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว*2

สัญญาณเปิดปิดและเอาต์พุต: LED สีส้ม, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 100 mA (24 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

มอนิเตอร์แบบดิจิตอล

-

หลอดไฟ LED สีแดงแบบ 7 เซ็กเมนต์, 3 หลัก

วงจรป้องกัน

การกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

T: สูงสุด 24 mA , R: สูงสุด 27 mA

สูงสุด 34 mA

สูงสุด 30 mA

สูงสุด 38 mA

สูงสุด 37 mA

สูงสุด 45 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

พลาสติกเสริมด้วยใยแก้ว

อุปกรณ์เสริม

-

แผ่นสะท้อน R-5

-

น้ำหนัก

T: Approx. 50 กรัม, R: Approx. 50 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 55 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 70 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 55 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 70 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

*1 ระยะตรวจจับที่ได้จากการใช้ความไวแสงสูงสุด
*2 ตัวส่งของรุ่น PZ-M51 มีเฉพาะไฟสัญญาณเปิดปิดเท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PZ-M51P

PZ-M61P

PZ-M11P

PZ-M31P

PZ-M71P

PZ-V11P

PZ-V31P

PZ-V71P

รูป

ชนิด

ทรูบีม

ชนิดมีแผ่นสะท้อน
แบบโพลาไรซ์

ตัวสะท้อนอัจฉริยะ

เอาต์พุต

PNP

ระยะตรวจจับ

10 m*1

0.1 ถึง 1.5 ม.

(เมื่อใช้แผ่นสะท้อน
R-5)*1

5 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

5 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

20 ถึง 900 มม.

(กระดาษผิวด้านสีขาว

ขนาด 300 x 300 มม.)*1

5 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

5 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)*1

20 ถึง 900 มม.

(กระดาษผิวด้านสีขาว

ขนาด 300 x 300 มม.)*1

ระยะการตั้งค่า

-

30 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

40 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

150 ถึง 900 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 300 x 300 มม.)

30 ถึง 100 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

40 ถึง 300 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 100 x 100 มม.)

150 ถึง 900 มม. (กระดาษผิวด้านสีขาวขนาด 300 x 300 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

ไฟ LED อินฟราเรด

ไฟ LED สีแดง

ไฟ LED อินฟราเรด

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์แบบ 1 รอบ (230°)

ปุ่มกดอัตโนมัติ

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1.5 ms

สูงสุด 2 ms

สูงสุด 1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

สัญญาณเปิดปิดและเอาต์พุต: LED สีส้ม, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว*2

-

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 100 mA (24 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

มอนิเตอร์แบบดิจิตอล

-

หลอดไฟ LED สีแดงแบบ 7 เซ็กเมนต์, 3 หลัก

วงจรป้องกัน

การกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

T: สูงสุด 24 mA , R: สูงสุด 27 mA

สูงสุด 34 mA

สูงสุด 30 mA

สูงสุด 38 mA

สูงสุด 37 mA

สูงสุด 45 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

หลอดไฟชนิดไส้สูงสุด 3,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

หลอดไฟชนิดไส้สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

หลอดไฟชนิดไส้สูงสุด 3,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 20,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

พลาสติกเสริมด้วยใยแก้ว

อุปกรณ์เสริม

-

แผ่นสะท้อน R-5

-

น้ำหนัก

T: Approx. 50 กรัม, R: Approx. 50 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 55 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 70 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 55 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 70 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

*1 ระยะตรวจจับที่ได้จากการใช้ความไวแสงสูงสุด
*2 ตัวส่งของรุ่น PZ-M51 มีเฉพาะไฟสัญญาณเปิดปิดเท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า