เครื่องมือวัดโปรไฟล์ความเร็วสูง ระบบเทเลเซนตริก

TM-X5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 3 ม. OP-87034

OP-87034 - สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 3 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87034

ชนิด

สายเคเบิลระหว่างตัวส่งและตัวรับ

ความยาว

3 m

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

รุ่นอื่นๆ