การประยุกต์ใช้งาน เครื่องมือวัดโปรไฟล์ความเร็วสูง ระบบเทเลเซนตริก TM-X5000 ซีรีส์

โซลูชันอเนกประสงค์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

ขนาดของลีดเฟรม

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาและการตรวจจับชิ้นส่วนแปลกปลอม

การวัดหัวเข็ม

การหนีศูนย์กลาง/ตำแหน่งของเครื่องมือ

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแบตเตอรี่หลายจุด

การวัดความหนาหลังจากการกดม้วน