เครื่องมือวัดโปรไฟล์ความเร็วสูง ระบบเทเลเซนตริก

TM-X5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 1 ม. OP-87033

OP-87033 - สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 1 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87033

ชนิด

สายเคเบิลระหว่างตัวส่งและตัวรับ

ความยาว

1 m

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม

รุ่นอื่นๆ