ข้อมูลจำเพาะ ออปติคัลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูง LS-9000 ซีรีส์

ส่วนหัว: รุ่นมาตรฐาน/รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

รุ่น

LS-9006M*1

LS-9006*1

LS-9030M*1

LS-9030*1

รูป

ชนิด

ส่วนหัว: รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

ส่วนหัว: รุ่นมาตรฐาน

ช่วงการวัด

0.04 มม. (0.01 มม.) ถึง 6 มม.

0.3 มม. (0.08 มม.) ถึง 30 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.04 มม. (0.01 มม.)

0.3 มม. (0.08 มม.)

ระยะห่างระหว่างตัวส่ง/ตัวรับ

60 ±5 มม.

160 ±40 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.03 µm*2

±0.1 µm*5

ความแม่นยำในการวัด

±0.5 µm*3

±2 µm*6

รอบสัญญาณตัวอย่าง

16,000 ตัวอย่าง/วินาที

ทิศทางตัวส่ง/ตัวรับและการตรวจจับตำแหน่ง

พื้นที่ตรวจจับ

4 x 5 มม.

20 x 24 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.04 มม.

0.3 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.02 มม.*4

±0.2 มม.*7

รอบสัญญาณตัวอย่าง

4,000 ตัวอย่าง/วินาที

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีเขียวแบบ InGaN

กล้องตรวจสอบ

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (รวมคอนเนคเตอร์)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้/หลอดฟลูออเรสเซนต์: 3,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

15 G/6 ms

วัสดุ

อะลูมิเนียม

น้ำหนัก

ตัวส่ง: ประมาณ 130 ก.
ตัวรับ: ประมาณ 300 ก.
ฐาน: ประมาณ 180 ก.

ตัวส่ง: ประมาณ 130 ก.
ตัวรับ: ประมาณ 280 ก.
ฐาน: ประมาณ 180 ก.

ตัวส่ง: ประมาณ 440 ก.
ตัวรับ: ประมาณ 500 ก.
ฐาน: ประมาณ 430 ก.

ตัวส่ง: ประมาณ 440 ก.
ตัวรับ: ประมาณ 440 ก.
ฐาน: ประมาณ 430 ก.

*1 ค่าในวงเล็บเป็นค่าที่วัดในโหมดเล็กพิเศษ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของโหมดเล็กพิเศษ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่คุณสะดวกที่สุด
*2 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนขนาด ø1.0 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัดโดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 2,048 ครั้ง
*3 ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนเคลื่อนที่ขนาด ø1.0 มม. ในพื้นที่การตรวจวัดขนาด 2 มม. x 4 มม. โดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
*4 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดตำแหน่งของแกนขนาด ø1.0 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัด ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 512 ครั้ง
*5 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนขนาด ø10 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัดโดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 2,048 ครั้ง
*6 ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนเคลื่อนที่ขนาด ø10 มม. ในพื้นที่การตรวจวัดขนาด 10 มม. x 20 มม. โดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
*7 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดตำแหน่งของแกนขนาด ø10 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัด ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 512 ครั้ง

ด้านบนสุดของหน้า

ส่วนหัว: รุ่นมาตรฐานชนิดสองแกน/รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กชนิดสองแกน

รุ่น

LS-9006D

LS-9030D

รูป

ชนิด

ส่วนหัว: รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กชนิดสองแกน

ส่วนหัว: รุ่นมาตรฐานชนิดสองแกน

ช่วงการวัด

ø0.04 มม. ถึง ø6 มม.

ø0.3 มม. ถึง ø30 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.04 มม.

0.3 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.03 µm*1

±0.1 µm*4

ความแม่นยำในการวัด

±0.5 µm*2

±2 µm*5

รอบสัญญาณตัวอย่าง

16,000 ตัวอย่าง/วินาที*3

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีเขียวแบบ InGaN

กล้องตรวจสอบ

ไม่มี

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (รวมส่วนคอนเนคเตอร์)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้/หลอดฟลูออเรสเซนต์: 3,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

15 G/6 ms

วัสดุ

อะลูมิเนียม

น้ำหนัก

ประมาณ 4.8 กก.

ประมาณ 9 กก.

*1 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนขนาด ø1.0 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัดโดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 2,048 ครั้ง
*2 ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนเคลื่อนที่ขนาด ø1.0 มม. ในพื้นที่การตรวจวัดขนาด 2 มม. x 2 มม.
*3 รอบสัญญาณตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงโดยจำนวนของ OUT ที่ตั้งค่าไว้ และโดยการใช้ฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*4 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนขนาด ø10 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัดโดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 2,048 ครั้ง
*5 ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนเคลื่อนที่ขนาด ø10 มม. ในพื้นที่การตรวจวัดขนาด 10 มม. x 10 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

ส่วนหัว: รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

รุ่น

LS-9120M

รูป

ชนิด

ส่วนหัว: รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

ช่วงการวัด

0.8 มม. ถึง 120 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.8 มม.

ระยะห่างระหว่างตัวส่ง/ตัวรับ

400 ±100 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.3 µm*1

ความแม่นยำในการวัด

±8 µm*2

รอบสัญญาณตัวอย่าง

16,000 ตัวอย่าง/วินาที

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีเขียวแบบ InGaN

กล้องตรวจสอบ

มี

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (รวมคอนเนคเตอร์)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้/หลอดฟลูออเรสเซนต์: 3,000 ลักซ์ หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

15 G/6 ms

วัสดุ

อะลูมิเนียม

น้ำหนัก

ตัวส่ง: ประมาณ 1,800 ก., ตัวรับ: ประมาณ 2,800 ก., ฐาน: ประมาณ 1,600 ก.

*1 A ±2σ ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนขนาด ø40 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การตรวจวัดโดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 2,048 ครั้ง
*2 ส่วนต่างของความผิดพลาดเมื่อวัดแกนเคลื่อนที่ขนาด ø40 มม. ในพื้นที่การตรวจวัดขนาด 40 มม. x 120 มม. โดยใช้โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

ด้านบนสุดของหน้า

คอนโทรลเลอร์

รุ่น

LS-9501*1

LS-9501P*4

รูป

ชนิด

คอนโทรลเลอร์: ชนิดเอาต์พุตแบบ NPN

คอนโทรลเลอร์: ชนิดเอาต์พุตแบบ PNP

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

2

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

มี

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.01 µm

ช่วงการแสดงผล

±99,999.99 µm ถึง ±9,999.9 มม.

จอแสดงผล LED

ไฟแสดงสถานะ POWER ON, ไฟแสดงสถานะ ERROR

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลอินพุต

อินพุตตัวเข้ารหัส

เอาต์พุตแบบ NPN/PNP open-collector, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า (5 V/12 V/24 V), เอาต์พุตไดรเวอร์สาย

ซิงโครนัสอินพุต 1, 2

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ 1, 2

อินพุตรีเซ็ตค่า 1, 2

ทริกเกอร์อินพุตพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

อินพุตเปิดใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

อินพุตล้างข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ

อินพุตสถิติ 1, 2

อินพุตล้างสถิติ 1, 2

อินพุตเลือกโปรแกรม

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุต

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุต

เทอร์มินัลเอาต์พุต

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±10 V x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานเอาต์พุต 100 Ω

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA x 2 เอาต์พุต, โหลดที่ใช้ร่วมกันได้สูงสุด 350 Ω

เอาต์พุตอเนกประสงค์

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 10 เอาต์พุต
ค่าที่วัดได้และเอาต์พุตการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน, สามารถกำหนดเอาต์พุตสถานะได้

เอาต์พุตแบบ PNP open-collector x 10 เอาต์พุต
ค่าที่วัดได้และเอาต์พุตการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน, สามารถกำหนดเอาต์พุตสถานะได้

เอาต์พุตสถานะ 1, 2

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector

เอาต์พุตแบบ PNP open-collector

เอาต์พุตการวิเคราะห์รวม

เอาต์พุตหน่วยความจำเต็ม

สโตรบเอาต์พุต 1, 2

เอาต์พุตข้อผิดพลาด

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector (N.C.)

เอาต์พุตแบบ PNP open-collector (N.C.)

การเชื่อมต่อ

Ethernet

1000BASE-T/100BASE-TX*2

USB

รองรับ USB 2.0 HI-SPEED (สามารถใช้งานร่วมกับ USB 1.1 Full-SPEED)*2

RS-232C

เอาต์พุตค่าที่วัดได้, I/O ควบคุม, การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า, เลือก Baud rate ได้ถึง 115,200 bps

อินเตอร์เฟซของจอแสดงผลและแผงควบคุมการตั้งค่า

LS-D1000 เชื่อมต่อสูงสุดได้ 4 หัว

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, รวมการกระเพื่อม (P-P)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

เมื่อไม่ใช้ LS-HA100: สูงสุด 1.0 A เมื่อเชื่อมต่อ 1 หัว และสูงสุด 1.4 A เมื่อเชื่อมต่อ 2 หัว
เมื่อใช้ LS-HA100: สูงสุด 2.0 A เมื่อเชื่อมต่อ 3 หัว และสูงสุด 2.3 A เมื่อเชื่อมต่อ 4 หัว*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อไม่ใช้ LS-HA100: 0 ถึง +50 °C
เมื่อใช้ LS-HA100: 0 ถึง +45 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1,500 ก.

*1 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุตแบบ NPN open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 1 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้า ON สูงสุด 1 V กระแสไฟ OFF สูงสุด 0.6 mA
*2 มีตัวอย่างโปรแกรม DLL และ LabVIEW ให้ใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายในท้องถิ่นของคุณ
*3 รวมค่าการสิ้นเปลืองกระแสไฟของทุกยูนิตเมื่อเชื่อมต่อกับแผงควบคุมการตั้งค่าการแสดงผลและยูนิตขยาย เมื่อเชื่อมต่อกับ LS-9006D หรือ LS-9030D จะนับเป็นสองหัว
*4 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุตแบบ PNP open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 1 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 26.4 V, แรงดันไฟฟ้า ON ต่ำสุด 10.8 V, กระแสไฟ OFF สูงสุด 0.6 mA

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์

รุ่น

LS-HA100

รูป

ชนิด

ยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

2

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

มี

จอแสดงผล

จอแสดงผล LED

ไฟแสดงสถานะ POWER ON, ไฟแสดงสถานะหัว

เทอร์มินัลเอาต์พุต

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±10 V x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานเอาต์พุต 100 Ω

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA x 2 เอาต์พุต, โหลดที่ใช้ร่วมกันได้สูงสุด 350 Ω

แหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟจากคอนโทรลเลอร์

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +45 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 600 ก.

ด้านบนสุดของหน้า

ซอฟต์แวร์การตั้งค่าและการสนับสนุน

รุ่น

LS-H2*1

รูป

ชนิด

ซอฟต์แวร์การตั้งค่าและการสนับสนุน

OS ที่รองรับ

Windows 11 Pro
Windows 10*2
Windows (SP1 หรือใหม่กว่า)*3
Windows Vista (SP2 หรือใหม่กว่า)*4
Windows XP (SP3 หรือใหม่กว่า)*5

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน (Simplified), ภาษาจีน (Traditional)

CPU

Core 2 Duo 2 GHz หรือสูงกว่า

ความจุหน่วยความจำ

2 GB หรือมากกว่า

หน่วยความจำแคช L2

2 MB หรือมากกว่า

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ

10 GB หรือมากกว่า

จอแสดงผล

XGA (1024 x 768 พิกเซล) หรือมากกว่า, 256 สีหรือมากกว่า

การเชื่อมต่อ

Ethernet

Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX*6

USB

รองรับ USB 2.0 HI-SPEED (สามารถใช้งานร่วมกับ USB 1.1 Full-SPEED)*7

*1 หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชัน send to Excel โปรดตรวจดูว่าคุณมีเวอร์ชันหนึ่งของ Excel ตามที่แสดงในรายการข้างล่างติดตั้งอยู่ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
Excel 2010 (32 บิต/64 บิต), Excel 2007, Excel 2003, Excel 2002
*2 รองรับรุ่น Home, Pro และ Enterprise
*3 รองรับรุ่น Home Premium, Professional และ Ultimate
*4 รองรับรุ่น Ultimate, Business, Home Premium และ Home Basic
*5 รองรับรุ่น Professional และ Home
*6 การเชื่อมต่อผ่าน LAN และการเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
*7 การเชื่อมต่อผ่าน USB hub ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

ด้านบนสุดของหน้า

จอแสดงผลและแผงควบคุมการตั้งค่า

รุ่น

LS-D1000

รูป

ชนิด

จอแสดงผลและแผงควบคุมการตั้งค่า

การเชื่อมต่อจอแสดงผล

จอแสดงค่าที่วัดได้

จอแสดงค่าที่วัดได้: 2 สี, 8 หลัก, 16 segment
จอแสดงหมายเลข OUT: ขาวดำ, 2 หลัก, 7 segment
จอแสดงตรวจสอบความคลาดเคลื่อน: HH, HI, GO, LO, LL ขาวดำ
จอแสดงสถานะการควบคุม: ไฟแสดงสถานะ TIM, ZERO ขาวดำ

จอแสดงหมายเลขโปรแกรม

ขาวดำ, 2 หลัก, 7 segment

จอแสดงการตรวจสอบตำแหน่ง

จอแสดง 1D: 2 สี, 32 ระดับ
จอแสดง 2D: ขาวดำ, Matrix Display 7 x 7

รอบการอัพเดทการแสดงผล

5 ครั้ง/วินาที

อินเตอร์เฟซอินพุตการทำงาน

ปุ่มตัวเลข, ปุ่มฟังก์ชัน, ปุ่มล็อค, ปุ่มอินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง,
ปุ่มอินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์, ปุ่มอินพุตรีเซ็ตค่า, ปุ่ม Escape, ปุ่มลูกศร (4)

พอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลและแผงควบคุมการตั้งค่า

2

แหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟจากคอนโทรลเลอร์

อัตรา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.19 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (เมื่อติดตั้งแผง, เฉพาะผิวหน้าเท่านั้น)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 400 ก.

ด้านบนสุดของหน้า

เอาต์พุตยูนิต BCD

รุ่น

CB-BD100*1

รูป

ชนิด

เอาต์พุตยูนิต BCD

จอแสดงผล

จอแสดงผล LED

POWER-ON LED

เทอร์มินัลเอาต์พุต

เอาต์พุต BCD

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 4 พอร์ต*2

สโตรบเอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 4 เอาต์พุต

เอาต์พุตเลือก OUT

ขั้วอินพุต

อินพุตเลือก OUT

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุต

แหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟจากคอนโทรลเลอร์

อัตรา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.16 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

800 ก.

*1 สามารถเชื่อมต่อยูนิตกับคอนโทรลเลอร์ได้สูงสุด 1 ยูนิต
อัตรากระแสไฟของเอาต์พุตแบบ NPN open-collector: สูงสุด 30 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้า ON สูงสุด 1 V กระแสไฟ OFF สูงสุด 0.6 mA
*2 เลือกได้จากเอาต์พุต BCD (29 บิต, Signed), เอาต์พุตไบนารี (25 บิต, เลขลบแสดงในรูปคอมพลีเมนต์ของเลขฐานสอง), และเอาต์พุตการวิเคราะห์

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต EtherNet/IP™

รุ่น

CB-EP100

รูป

ชนิด

ยูนิต EtherNet/IP®

เครือข่ายใช้ร่วมกันได้

EtherNet/IP® และโปรโตคอลเฉพาะของดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (การสื่อสารผ่านหัวเสียบ)

Ethernet

มาตรฐานที่ใช้

IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (100BASE-TX)

สื่อในการส่งข้อมูล

STP หรือ Category 3 หรือสูงกว่า UTP (10BASE-T),
STP หรือ Category 5 หรือสูงกว่า UTP (100BASE-TX)

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 ม. (ระยะห่างระหว่างยูนิตและสวิตช์ Ethernet)

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

4 ฮับ (10BASE-T), 2 ฮับ (100BASE-TX)*1

EtherNet/IP®

ฟังก์ชันที่รองรับ

การสื่อสารตามรอบ (การรับส่งข้อความโดยอ้อม),
การสื่อสารด้วยข้อความ (การรับส่งข้อความโดยตรง), ใช้ร่วมกันได้กับ UCMM และ Class 3

จำนวนการเชื่อมต่อ

64

RPI

0.5 ms ถึง 10,000 ms (ใน 0.5 ms)

แบนด์วิธการสื่อสารที่ใช้งานได้สำหรับการสื่อสารตามรอบ

6,000 pps

การสื่อสารข้อความ

UCMM, Class 3

การทดสอบมาตรฐาน

ใช้ร่วมกันได้กับเวอร์ชัน A9

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, รวมการกระเพื่อม (P-P)
(จ่ายจากคอนโทรลเลอร์ยูนิตของเครื่องสแกนเลเซอร์)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.12 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 470 ก.

*1 จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้จะไม่จำกัดเมื่อใช้ศูนย์กลางวงจร

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต PROFINET

รุ่น

CB-PN100

รูป

ชนิด

ยูนิต PROFINET

เครือข่ายใช้ร่วมกันได้

การสื่อสาร PROFINET IO

Ethernet

มาตรฐานที่ใช้

IEEE 802.3u*1

ความเร็วในการส่งข้อมูล

100 Mbps, ดูเพล็กซ์เต็ม (100BASE-TX)

สื่อในการส่งข้อมูล

STP หรือ UTP Category 5e หรือสูงกว่า

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 ม.

PROFINET IO

ฟังก์ชันที่รองรับ

การสื่อสารข้อมูล I/O, การสื่อสารข้อมูลบันทึก

จำนวนคอนโทรลเลอร์ PROFINET IO ที่เชื่อมต่อได้

1

เวลาในการอัพเดต

2 ms ถึง 2,048 ms

GSDML

เวอร์ชัน 2.25

คลาสมาตรฐาน

ตรงตามมาตรฐาน Conformance Class A

เวอร์ชันการทดสอบมาตรฐาน

ยึดตาม Version 2.2.4

โปรโตคอลที่ใช้ได้

LLDP, DCP

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 V ±10 % (จ่ายจากคอนโทรลเลอร์ยูนิตของเครื่องสแกนเลเซอร์)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.12 A หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 470 ก.

*1 แม้ว่ายูนิตนี้จะตรงตามมาตรฐาน IEEE 802.3u และสามารถทำการสื่อสารดูเพล็กซ์เต็ม 100 Mbps ด้วยฟังก์ชัน AutoNegotiation ได้ แต่ก็ไม่มีฟังก์ชัน AutoCrossOver และ AutoPolarity งเป็นข้อกำหนดตามปกติของมาตรฐาน PROFINET IO เลือกสายแบบต่อตรงหรือสายครอสตามพอร์ต Ethernet ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า