ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงพิเศษ

LS-9000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การประยุกต์ใช้งาน ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงพิเศษ LS-9000 ซีรีส์

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลความเร็วสูง

เครื่องสามารถวัดด้วยความเร็วสูงแม้ชิ้นงานจะสั่นสะเทือน

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลา

ชิ้นงานที่ไม่ตรงแนวจะถูกปรับค่าและวัด

การวัดตำแหน่งและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของออปติคัลไฟเบอร์

สามารถทำการวัดตำแหน่ง2Dบนอุปกรณ์เดียว

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของเส้นลวดแบบบางพิเศษ

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความไม่ได้ระนาบของลูกกลิ้งเครื่องถ่ายเอกสาร

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนมอเตอร์

การวัดขนาดของแผ่นฟิล์มโปร่งใสและวัสดุเคลือบผิว