เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ชนิดความเร็วสูง

LS-5000 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ชนิดความเร็วสูง LS-5000 ซีรีส์

7 ผลิตภัณฑ์

LS-5001 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-5001

คอนโทรลเลอร์

LS-5501 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-5501

คอนโทรลเลอร์

LS-5041 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-5041

หัวเซนเซอร์

LS-5121 - หัวเซนเซอร์ ยกเลิกการผลิต

LS-5121

หัวเซนเซอร์

LS-D500 - ยูนิตแสดงผล ยกเลิกการผลิต

LS-D500

ยูนิตแสดงผล

LS-D501 - ยูนิตแสดงผล, รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

LS-D501

ยูนิตแสดงผล, รุ่นภาษาอังกฤษ

LS-C10 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

LS-C10

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

LS-C3 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 3 ม. ยกเลิกการผลิต

LS-C3

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 3 ม.

LS-C50 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 50 ม. ยกเลิกการผลิต

LS-C50

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 50 ม.

OP-26427 - สายเคเบิลสื่อสารสำหรับอุปกรณ์แสดงผลยาว 3 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-26427

สายเคเบิลสื่อสารสำหรับอุปกรณ์แสดงผลยาว 3 ม.

OP-26428 - สายเคเบิลสื่อสารสำหรับอุปกรณ์แสดงผลยาว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-26428

สายเคเบิลสื่อสารสำหรับอุปกรณ์แสดงผลยาว 10 ม.

OP-26540 - สายเคเบิลต่อขยายตัวส่ง/ตัวรับ ยกเลิกการผลิต

OP-26540

สายเคเบิลต่อขยายตัวส่ง/ตัวรับ

LS-B1 - บอร์ด I/O ยกเลิกการผลิต

LS-B1

บอร์ด I/O

LS-B11 - บอร์ด I/O, ตามมาตรฐาน CE ยกเลิกการผลิต

LS-B11

บอร์ด I/O, ตามมาตรฐาน CE

LS-B2 - บอร์ดเอาต์พุต BCD ยกเลิกการผลิต

LS-B2

บอร์ดเอาต์พุต BCD

OP-23976 - แผ่นป้องกันสำหรับ LS-5000 ซีรีส์

OP-23976

แผ่นป้องกันสำหรับ LS-5000 ซีรีส์

OP-23977 - แบ็คไลต์ LCD สำหรับ LS-5000 ยกเลิกการผลิต

OP-23977

แบ็คไลต์ LCD สำหรับ LS-5000

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)

OP-42178 - คอนเนคเตอร์ I/O 5 ม. สำหรับ LS-B1 ยกเลิกการผลิต

OP-42178

คอนเนคเตอร์ I/O 5 ม. สำหรับ LS-B1

OP-6655 - พินเกจ ø 4 มม. ยกเลิกการผลิต

OP-6655

พินเกจ ø 4 มม.