เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ชนิดความเร็วสูง

LS-5000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 3 ม. LS-C3

LS-C3 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 3 ม.

รุ่นอื่นๆ