เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ชนิดความเร็วสูง

LS-5000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว