ข้อมูลจำเพาะ ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง LK-G5000 ซีรีส์

หัวเซนเซอร์: การสะท้อนแสงแบบ กระจาย

รุ่น

LK-H025

LK-H055

LK-H020

LK-H050

LK-H027

LK-H057

LK-H022

LK-H052

รูป

โหมดการติดตั้ง

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

20mm

50 mm

20mm

50 mm

20mm

50 mm

20mm

50 mm

ช่วงการวัด

±3 mm*1

±10 มม.*1

±3 มม.*1

±10 มม.*1

±3 มม.*1

±10 มม.*1

±3 มม.*1

±10 มม.*1

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655nm

คลาสของเลเซอร์

IEC 60825-1: คลาส 3R
FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: คลาส IIIa

IEC 60825-1: คลาส 2
FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: คลาส II

เอาต์พุต

4.8mW

0.95mW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

25µm×1400µm

50µm×2000µm

ø25 µm

ø50 µm

25µm×1400µm

50µm×2000µm

ø25 µm

ø50 µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.02% ของ F.S.
(F.S.= 6 มม.)*2

±0.02% ของ F.S.
(F.S.= 20 มม.)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S. = 6 มม.)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S. = 20 มม.)*2

±0.02% ของ F.S.
(F.S.= 6 มม)*2

±0.02% ของ F.S.
(F.S.= 20 มม)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S.= 6 มม)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S.= 20 มม)*2

อัตราการทำซ้ำ

0.02 µm (0.01 µm)*3

0.025 µm*3

0.02 µm (0.01 µm)*3

0.025 µm*3

0.02 µm (0.01 µm)*3

0.025 µm*3

0.02 µm (0.01 µm)*3

0.025 µm*3

รอบสุ่มตัวอย่าง

2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 µs (เลือกได้ทั้งหมด 9 ระดับ)

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C
(F.S.= 6 มม.)

0.01% ของ F.S./°C
(F.S. = 20 มม.)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 6 มม.)

0.01% ของ F.S./°C (F.S. = 20 มม.)

0.01% ของ F.S./°C
(F.S.= 6 มม)

0.01% ของ F.S./°C
(F.S.= 20 มม)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 6 มม)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 20 มม)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

0 ถึง +50 °C*4

0 ถึง +50 °C

0 ถึง +50 °C*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

*1 ช่วงการวัดในขณะที่รอบสัญญาณตัวอย่างเท่ากับ 20 µs หรือมากกว่า
*2 ค่านี้ได้มาจากการตรวจวัดตัวอย่างมาตรฐานของ KEYENCE (ชิ้นงานกระจายแสงสีขาว หรือชิ้นงานที่มีพื้นผิวโลหะมันวาวเฉพาะสำหรับรุ่น LK-H008/LK-H008Wเท่านั้น) ด้วยโหมด Normal
*3 ค่านี้ได้มาจากการตรวจวัดตัวอย่างมาตรฐานของ KEYENCE (ชิ้นงานกระจายแสงสีขาว หรือชิ้นงานที่มีพื้นผิวโลหะมันวาวเฉพาะสำหรับรุ่น LK-H008/LK-H008W เท่านั้น) ที่ระยะอ้างอิง โดยตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 16384 ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือตัวอย่างทั่วไปของการวัด ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 65536 และรอบสัญญาณตัวอย่างที่ 200 µs
*4 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นถึง 40 °C หรือมากกว่า โปรดติดตั้งไว้บนแผ่นโลหะก่อนการใช้งาน

ด้านบนสุดของหน้า

หัวเซนเซอร์: การสะท้อนแสงแบบ กระจาย/การสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์

รุ่น

LK-H080

LK-H150

LK-H085

LK-H155

LK-H082

LK-H087

LK-H152

LK-H157

รูป

โหมดการติดตั้ง

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป / การสะท้อนสเปกตรัม*5

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

80 มม.

150 mm

80 มม.

150 mm

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป: 80 มม.
การสะท้อนสเปกตรัม: 76.7 มม.

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป: 150 มม.
การสะท้อนสเปกตรัม: 147.5 มม.

ช่วงการวัด

±18 มม.*1

±40 มม.*1

±18 มม.*1

±40 มม.*1

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป: ±18 มม.
การสะท้อนสเปกตรัม: -17.6 มม. ถึง +14.5 มม.*1

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป: ±40 มม.
การสะท้อนสเปกตรัม: -39.5 มม. ถึง +24.4 มม.*1

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655nm

คลาสของเลเซอร์

IEC 60825-1: คลาส 3R
FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: คลาส IIIa

IEC 60825-1: คลาส 2
FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: คลาส II

เอาต์พุต

4.8mW

0.95mW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ø70 µm

ø120 µm

70 µm × 2500 µm

120µm×4200µm

ø70 µm

70 µm × 2500 µm

ø120 µm

120µm×4200µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.02% ของ F.S. (F.S. = 36 มม.)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S. = 80 มม.)*2

±0.02% ของ F.S.
(F.S.= 36 มม.)*2

±0.02% ของ F.S.
(F.S.= 80 มม.)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S.= 36 มม)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S.= 80 มม)*2

อัตราการทำซ้ำ

0.1 µm*3

0.25 µm*3

0.1 µm*3

0.25 µm*3

0.1 µm*3

0.25 µm*3

รอบสุ่มตัวอย่าง

2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 µs (เลือกได้ทั้งหมด 9 ระดับ)

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C (F.S. = 36 มม.)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 80 มม.)

0.01% ของ F.S./°C
(F.S.= 36 มม.)

0.01% ของ F.S./°C
(F.S.= 80 มม.)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 36 มม)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 80 มม)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

หลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์: สูงสุด 5,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 280 กรัม

ประมาณ 300 กรัม

ประมาณ 280 กรัม

ประมาณ 300 กรัม

ประมาณ 280 กรัม

ประมาณ 300 กรัม

*1 ช่วงการวัดในขณะที่รอบสัญญาณตัวอย่างเท่ากับ 20 µs หรือมากกว่า
*2 ค่านี้ได้มาจากการตรวจวัดตัวอย่างมาตรฐานของ KEYENCE (ชิ้นงานกระจายแสงสีขาว หรือชิ้นงานที่มีพื้นผิวโลหะมันวาวเฉพาะสำหรับรุ่น LK-H008/LK-H008Wเท่านั้น) ด้วยโหมด Normal
*3 ค่านี้ได้มาจากการตรวจวัดตัวอย่างมาตรฐานของ KEYENCE (ชิ้นงานกระจายแสงสีขาว หรือชิ้นงานที่มีพื้นผิวโลหะมันวาวเฉพาะสำหรับรุ่น LK-H008/LK-H008W เท่านั้น) ที่ระยะอ้างอิง โดยตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 16384 ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือตัวอย่างทั่วไปของการวัด ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 65536 และรอบสัญญาณตัวอย่างที่ 200 µs
*4 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นถึง 40 °C หรือมากกว่า โปรดติดตั้งไว้บนแผ่นโลหะก่อนการใช้งาน
*5 ให้ติดตั้งฟิลเตอร์สีเข้มชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้เมื่อตรวจวัดพื้นผิวของชิ้นงานที่มีความโปร่งใสหรือมันเงาคล้ายกระจก: LK-H082/LK-H087: LK-F3, LK-H152/LK-H157: LK-F2

ด้านบนสุดของหน้า

หัวเซนเซอร์: การสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์

รุ่น

LK-H008

LK-H008W

LK-H022K

LK-H027K

LK-H052K

LK-H057K

รูป

โหมดการติดตั้ง

การสะท้อนสเปกตรัม

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

8mm

16.1mm

46.3mm

ช่วงการวัด

±0.5 มม.*1

±2.8 มม.*1

±5.2 มม.*1

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655nm

คลาสของเลเซอร์

IEC 60825-1: คลาส 1
FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: คลาส II

IEC 60825-1: คลาส 2
FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10: คลาส II

เอาต์พุต

0.3mW

0.95mW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ø20µm

20µm×550µm

ø25 µm

25µm×1400µm

ø50 µm

50µm×2000µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.05% ของ F.S. (F.S. = 1 มม.)*2

±0.05% ของ F.S. (F.S.= 1 มม)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S. = 6 มม.)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S.= 6 มม)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S. = 20 มม.)*2

±0.02% ของ F.S. (F.S.= 20 มม)*2

อัตราการทำซ้ำ

0.005 µm (0.001 µm)*3

0.02 µm (0.01 µm)*3

0.025 µm*3

รอบสุ่มตัวอย่าง

2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 µs (เลือกได้ทั้งหมด 9 ระดับ)

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.02% ของ F.S./°C (F.S.=1 มม.)

0.02% ของ F.S./°C (F.S.=1 มม)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 6 มม.)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= 6 มม)

±0.01% ของ F.S. (F.S. = 20 มม.)

0.01% ของ F.S. (F.S.= 20 มม)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*4

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 240 กรัม

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

*1 ช่วงการวัดในขณะที่รอบสัญญาณตัวอย่างเท่ากับ 20 µs หรือมากกว่า
*2 ค่านี้ได้มาจากการตรวจวัดตัวอย่างมาตรฐานของ KEYENCE (ชิ้นงานกระจายแสงสีขาว หรือชิ้นงานที่มีพื้นผิวโลหะมันวาวเฉพาะสำหรับรุ่น LK-H008/LK-H008Wเท่านั้น) ด้วยโหมด Normal
*3 ค่านี้ได้มาจากการตรวจวัดตัวอย่างมาตรฐานของ KEYENCE (ชิ้นงานกระจายแสงสีขาว หรือชิ้นงานที่มีพื้นผิวโลหะมันวาวเฉพาะสำหรับรุ่น LK-H008/LK-H008W เท่านั้น) ที่ระยะอ้างอิง โดยตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 16384 ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือตัวอย่างทั่วไปของการวัด ซึ่งตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 65536 และรอบสัญญาณตัวอย่างที่ 200 µs
*4 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นถึง 40 °C หรือมากกว่า โปรดติดตั้งไว้บนแผ่นโลหะก่อนการใช้งาน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตหลัก

รุ่น

LK-G5001V*1*2

LK-G5001PV*8*2

รูป

ชนิด

คอนโทรลเลอร์หลัก

ชนิดแยก

LK-G5001/LK-HD500

LK-G5001P/LK-HD500

การใช้งานร่วมกันได้ของหัวเซนเซอร์

ใช้ร่วมกันได้

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

2

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

LK-HD500: 0.001 µm

ช่วงการแสดงผล

LK-HD500: ±999.999 µm ถึง ±9,999.99 มม. (เลือกการตั้งค่าได้ถึง 7 แบบ)

รอบการแสดงผล

LK-HD500: ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

การเชื่อมต่อ จอแสดงผล

พอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผล

เลือกเชื่อมต่อระหว่างยูนิตจอแสดงผล (LK-HD500) หรือ จอสัมผัสเฉพาะ (LK-HD1001) ได้

ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟแจ้งเตือน

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เอาต์พุต ±10 V, ความต้านทานเอาต์พุต: 100 Ω

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 350 Ω

จำนวนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

2

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง 1

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*3

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า*3

อินพุตรีเซ็ตค่า 1

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ 1

อินพุตควบคุมเลเซอร์

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*4

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า*4

อินพุตการควบคุมเลเซอร์ระยะไกล

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตแจ้งเตือน

เอาต์พุต NPN open-collector

เอาต์พุต PNP open-collector

เอาต์พุตเปรียบเทียบทั่วไป

คอนเนคเตอร์ต่อขยาย

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

อินพุตเปลี่ยนโปรแกรม

อินพุตการเลือกไบนารี

เอาต์พุตแจ้งเตือน

เอาต์พุต NPN open-collector

เอาต์พุต PNP open-collector

เอาต์พุตเปรียบเทียบ

เอาต์พุตแบบไบนารี

การเชื่อมต่อแบบ RS-232C

อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud rate): 9,600 ถึง 115,200 bps
ความยาวข้อมูล: 8 บิต, ตำแหน่งของบิตสุดท้าย: 1 บิต, พาริตี้: ไม่มี /คู่ /คี่

การเชื่อมต่อ USB

ใช้ร่วมกับ USB 2.0 ความเร็วสูงได้*5

การเชื่อมต่อ Ethernet

100Base-TX/10Base-T*6

การเชื่อมต่อ EtherNet/IP®

การสื่อสารตามรอบ (การรับส่งข้อความโดยอ้อม)
การสื่อสารด้วยข้อความ (การรับส่งข้อความโดยตรง): UCMM และ Class 3 จำนวนการเชื่อมต่อ: 32 ตามมาตรฐาน Conformance Test Version CT14*7

PLC-Link

รองรับ PLC ต่อไปนี้:Mitsubishi Electric: MELSEC iQ-R ซีรี่ส์, iQ-F ซีรี่ส์, Q ซีรี่ส์, L ซีรี่ส์, FX ซีรี่ส์
ไม่สามารถใช้ EtherNet/IP® และ CC-Link และ DeviceNet® กับ PLC-Link

คอนเนคเตอร์ยูนิตขยายของหัวเซนเซอร์

สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายของหัวเซนเซอร์เข้ากับคอนโทรลเลอร์หลักได้ถึง 10 ยูนิต

คอนเนคเตอร์ยูนิตขยาย

เลือกเชื่อมต่อระหว่างยูนิต CC-Link (LK-CC100) หรือ ยูนิต DeviceNet® (LK-DN100) ได้

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

0.6 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้ 1 หัว/3.5 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้ 12 หัว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์ไม่เกินหนึ่งยูนิต: 0 ถึง +50 °C
เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์สองยูนิตหรือมากกว่า: 0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 600 กรัม

*1 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต NPN open-collector: สูงสุด 50 mA (40 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: สูงสุด 1 V, กระแสไฟขณะ OFF: สูงสุด 0.6 mA
*2 บางส่วนของวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ LK-G5000 ซีรี่ส์ จะมีการต่อร่วมกันภายใน โปรดอย่าลืมว่าจะไม่เกิดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วต่อร่วมภายใน เนื่องจากค่าความต่างศักย์ระหว่างสายเคเบิล/อุปกรณ์ภายนอก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ "ข้อควรระวังในการเดินสาย" ในคู่มือผู้ใช้
*3 อินพุตนี้จะถูกนำไปใช้กับค่าซิงโครไนซ์ OUT ทั้งหมด
*4 เมื่อมีการเชื่อมต่อหัวเซนเซอร์คลาส 3B จะต้องใช้สวิตซ์ควบคุมการทำงานด้วยกุญแจสำหรับการอินพุตเข้าขั้วต่อนี้ จะมีการยิงเลเซอร์ก็ต่อเมื่อสวิตซ์ควบคุมการทำงานด้วยกุญแจอยู่ในตำแหน่ง ON (เลือกใช้กุญแจที่สามารถถอดออกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในตำแหน่ง OFF)
เมื่อมีการเชื่อมต่อหัวเซนเซอร์คลาส 1/2/3R เลเซอร์จะเริ่มทำงานเมื่อขั้วต่อนี้ถูกเปิด และหยุดทำงานเมื่อถูกลัดวงจร
*5 เมื่อมีการเชื่อมต่อด้วย PC ที่รองรับ USB 1.1 หรือ USB 2.0 full speed รอบการรีเฟรชข้อมูลและการปฏิบัติงานในส่วนอื่นอาจจะช้าลงได้
*6 ใช้การเชื่อมต่อ Ethernet เฉพาะการเชื่อมต่อเข้ากับ PC โดยตรง หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นเข้ากับ PC หรือยูนิต LK-G5000 ซีรี่ส์
*7 เมื่อติดตั้งยูนิต CC-Link หรือ DeviceNet® จะไม่สามารถใช้งานการเชื่อมต่อกับ EtherNet/IP® ได้ รองรับ EtherNet/IP® ด้วยคอนโทรลเลอร์รุ่นล่าสุด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ EtherNet/IP® โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด
*8 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต PNP open-collector: สูงสุด 50 mA (30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตแบบมีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต: 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 10.2 V, กระแสไฟขณะ OFF: 0.6 mA

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์

รุ่น

LK-HA100

รูป

ชนิด

ยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์

ชนิดแยก

LK-HA100

การใช้งานร่วมกันได้ของหัวเซนเซอร์

ใช้ร่วมกันได้

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

1

การเชื่อมต่อ จอแสดงผล

ไฟ LED แสดงสถานะ

สวิตช์ไฟ ON, ความเสถียร, ความสว่าง, ความมืด

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เอาต์พุต ±10 V, ความต้านทานเอาต์พุต: 100 Ω

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 350 Ω

จำนวนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

1

PLC-Link

รองรับ PLC ต่อไปนี้:Mitsubishi Electric: MELSEC iQ-R ซีรี่ส์, iQ-F ซีรี่ส์, Q ซีรี่ส์, L ซีรี่ส์, FX ซีรี่ส์
ไม่สามารถใช้ EtherNet/IP® และ CC-Link และ DeviceNet® กับ PLC-Link

คอนเนคเตอร์ยูนิตขยายของหัวเซนเซอร์

สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายของหัวเซนเซอร์เข้ากับคอนโทรลเลอร์หลักได้ถึง 10 ยูนิต

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 % (จ่ายไฟจาก คอนโทรลเลอร์)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

0.6 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้หัวเซนเซอร์ 1 หัว/3.5 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้หัวเซนเซอร์ 12 หัว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์ไม่เกินหนึ่งยูนิต: 0 ถึง +50 °C
เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์สองยูนิตหรือมากกว่า: 0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

จอสัมผัส LK-G5000 ซีรี่ส์

รุ่น

LK-HD1001

รูป

ชนิด

หน้าจอสัมผัสของซีรี่ส์ LK-G5000

จอ แสดงผล

จำนวนสีในการแสดงผล

LCD สี TFT

32,768 สี

พิกเซล

W 640 × H 480 พิกเซล

พื้นที่แสดงผล

W 170.9 × H 128.2 มม.

แผงจอแสดงผล

อายุการบริการ (อุณหภูมิและความชื้นปกติ)

ประมาณ 50000 ชั่วโมง

แบ็คไลต์

วิธีการ

LED สีขาว

ระยะเวลา

ประมาณ 50000 ชั่วโมง

สวิตช์ สัมผัส

จำนวนสวิตช์

40 × 30 ต่อ 1 ภาพ

สวิตช์สัมผัส

วิธีการ

โหมดเมมเบรนความต้านทานแบบเมตริกซ์

แรงการทำงาน

0.98N หรือน้อยกว่า

ช่วงอายุการใช้งาน

มากกว่าหนึ่งล้านครั้ง

คุณสมบัติของการสื่อสาร

มีให้ใช้เฉพาะกับซีรี่ส์ LK-G5000 เท่านั้น

โครงสร้าง

แผงควบคุมชนิดติดตั้งภายใน, การป้องกันฝุ่น, ป้องกันฉีดน้ำใส่เฉพาะทางด้านหน้าแผงควบคุมเทียบเท่ากับ IP65f

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10%

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

1 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

ความชื้นแวดล้อมในการเก็บรักษา

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นและก๊าซกัดกร่อน

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 57 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0.3 มม., 57 ถึง 500 Hz, 2G, 3 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 1,150 กรัม

*1 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40 °C, ให้จำกัดความชื้นสัมพัทธ์ 85 % RH ที่ 40 °C

ด้านบนสุดของหน้า

สายเคเบิลระหว่างหัวเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์

รุ่น

CB-A07

CB-A2

CB-A5

CB-A10

CB-A20

CB-A30

รูป

ความยาว

0.7 ม.

2 ม.

5 ม.

10 ม.

20 ม.

30 ม.

น้ำหนัก

ประมาณ 100 g

ประมาณ 200 g

ประมาณ 400 g

ประมาณ 550 g

ประมาณ 1,400 g

ประมาณ 2,000 g

ด้านบนสุดของหน้า

สายเคเบิลต่อขยายระหว่างหัวเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์

รุ่น

CB-A5E

CB-A10E

รูป

ความยาว

5 ม.

10 ม.

น้ำหนัก

ประมาณ 400 กรัม

ประมาณ 750 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต CC-Link

รุ่น

LK-CC100

รูป

ชนิด

ชุดอุปกรณ์สื่อสาร CC-Link สำหรับซีรี่ส์ LK-G5000 โดยเฉพาะ

การเชื่อมต่อ เครือข่าย

CC Link ที่รองรับ version

Ver. 1.10 (รอบการส่งข้อมูลเพิ่มเติม: Single) Ver. 2.00 (รอบการส่งข้อมูลเพิ่มเติม: Double ขึ้นไป)*1)*2

ยูนิตหลัก

ชุดอุปกรณ์หลักที่ได้รับการรับรองจาก CLPA (CC-Link เวอร์ชัน 2.00/เวอร์ชัน 1.10)

จำนวน สถานีที่ใช้

1 ถึง 4

ความเร็วในการสื่อสาร

156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps

สายเคเบิลที่เชื่อมต่อ

เวอร์ชันที่รองรับสายเคเบิลสำหรับใช้งานเฉพาะ CC-Link 1.10 (สายเคเบิลเกลียวคู่ 3 แกนแบบหุ้ม: OP-79426, OP-79427)

ความยาวรวมในการเดินสายสูงสุด

156kbps…1200m、 625kbps…900m、 2.5Mbps…400m、 5Mbps…160m、 10Mbps…100m

ชนิดสถานี

สถานีอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10% (จ่ายมาจากตัวควบคุม)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

200mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์ไม่เกินหนึ่งยูนิต: 0 ถึง +50 °C
เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์สองยูนิตหรือมากกว่า: 0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

*1 LK-G5000 ซีรี่ส์ รองรับ "รอบการส่งข้อมูลเพิ่มเติม" และ "การส่งข้อมูลจากสถานีถึงสถานีโดยไม่จำกัดความยาวสายเคเบิล" ของ CC-Link Ver. 2.00
*2 CC-Link เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mitsubishi Electric Corporation

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต DeviceNet

รุ่น

LK-DN100

รูป

ชนิด

ชุดสื่อสาร DeviceNet® สำรับซีรี่ส์ LK-G5000 โดยเฉพาะ

การเชื่อมต่อ เครือข่าย

ยูนิตหลัก

ชุดอุปกรณ์หลักที่ได้รับการรับรองจาก ODVA

ความยาวสายเคเบิล Trunk สูงสุด

สายเคเบิลแบบหนา: 500 ม. (ที่ความเร็วในการส่งข้อมูล 125 kbps)/250 ม. (ที่ 250 kbps)/
125 ม. (ที่ 500 kbps) สายเคเบิลแบบบาง: 100 ม. (ที่ทุกการตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล)

โปรโตคอลการสื่อสาร

ตรงตามข้อกำหนด*1 DeviceNet®

ความเร็วในการส่งข้อมูล

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

ชนิดของอุปกรณ์

ทั่วไป

สื่อในการส่งข้อมูล

สายเคเบิล 5 เส้นสำหรับใช้งานเฉพาะ (สายเคเบิลสัญญาณ 2 เส้น, สายเคเบิลจ่ายไฟ 2 เส้น, สายเคเบิลแบบหุ้ม 1 เส้น)

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll) การสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน

แหล่งจ่ายไฟ

11 ถึง 25 VDC

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

สูงสุด 10 mA (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 24 V จากแหล่งจ่ายไฟของเครือข่าย)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10% (จ่ายมาจากตัวควบคุม)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

200mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์ไม่เกินหนึ่งยูนิต: 0 ถึง +50 °C
เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์สองยูนิตหรือมากกว่า: 0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

*1 DeviceNet® เป็นเครื่องหมายการค้าของ ODVA (Open DeviceNet® Vendor Association)

ด้านบนสุดของหน้า