การประยุกต์ใช้งาน ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง LK-G5000 ซีรีส์

ชิ้นงานหยาบ

การวัดความหนาของอิเล็กโทรด

การวัดการสั่นสะเทือนของตัวหมุนดิสก์

การควบคุมตำแหน่งของหัวฉีดลม

ชิ้นงานละเอียด

การวัดชั้นเคลือบของแผ่นโซลาร์

ความแม่นยำในการประกอบเลนส์ซูม

การวัดความสูงของคอนเนคเตอร์

ชิ้นงานโปร่งใส/สะท้อนแสง

การวัดระดับความสูงของพื้นผิวจอสัมผัสและช่องว่างอากาศ

การกำหนดแกน Z ของเวเฟอร์ที่มีลวดลาย

การวัดระดับความสูงระหว่างแขนเครื่องอ่าน HDD และมีเดีย

การวัดความหนา ความโก่งงอ และแนวขนานของแผ่นกระจก