ข้อมูลจำเพาะ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-5000/3000 ซีรีส์

ยูนิต CPU

รุ่น

KV-5500

KV-5000

KV-3000

รูป

ชนิด

ยูนิต CPU

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (±10%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 95%RH (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง +70°C*1

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

10 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นผงและก๊าซกัดกร่อนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ความสูง

2000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างของพัลส์: 1 µs, 50 ns (โดยใช้อุปกรณ์จำลองสัญญาณรบกวน)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกทั้งหมดและตัวโครง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่างๆ ของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกต่างๆ ทั้งหมดและตัวโครง)

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

แรงดันไฟฟ้าประเภท

II (เมื่อใช้ KV-U7)

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*4

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*4

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

โหมดควบคุมทางคณิตศาสตร์

โหมดโปรแกรมการจัดเก็บ

โหมดควบคุม I/O

โหมดรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, สคริปต์ KV, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 class, 182 คำสั่ง
คำสั่งประยุกต์: 42 class, 59 คำสั่ง
คำสั่งการทำงานทางคณิตศาสตร์: 124 class, 315 คำสั่ง
คำสั่งขยาย: 98 class, 147 คำสั่ง
รวม: 345 class, 703 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 10 ns
คำสั่งประยุกต์: ต่ำสุด 20 ns
คำสั่งจุดลอยตัวแบบ Double-precision: ต่ำสุด 2,350 ns

ความจุของโปรแกรม

ประมาณ 260k ระดับ

ประมาณ 160k ระดับ

จำนวนยูนิตสูงสุดที่จะติดตั้ง

16 ยูนิต (48 ยูนิต เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย)

จำนวนจุด I/O สูงสุด

สูงสุด 3,096 จุดสำหรับการขยาย (KV-EB1S/KV-EB1R: เมื่อขยายเพิ่ม 2 ยูนิต ใช้ยูนิต I/O 64 จุด)

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์อินพุต R

รวมทั้งสิ้น 16,000 จุด 1 บิต

รีเลย์เอาต์พุต R

รีเลย์เสริมภายใน R

รีเลย์ลิงก์ B

16,384 จุด 1 บิต

รีเลย์เสริมภายใน MR

16,000 จุด 1 บิต

แลทช์รีเลย์ LR

คอนโทรลรีเลย์ CR

640 จุด 1 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด

ไทม์เมอร์ T

4000 จุด 32 บิต

เคาน์เตอร์ C

หน่วยความจำข้อมูล DM

65,535 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลขยาย EM

การบันทึกไฟล์

โหมดการเปลี่ยนช่องหน่วยความจำ FM

32,768 จุด × 4 ช่องหน่วยความจำ 16 บิต

โหมดหมุน ZF

131,072 จุด 16 บิต

การบันทึกลิงก์ W

16,384 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว TM

512 จุด 16 บิต

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง CTH

2 จุด 32 บิต

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง CTC

4 จุด, 32 บิต (2 จุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูงหนึ่งตัว)

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด Z

12 จุด 32 บิต

หน่วยความจำควบคุม CM

6,000 จุด 16 บิต

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

2 จุด (ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz)

I/O ยูนิต CPU

อินพุต: 16 จุด, เอาต์พุต: 8 จุด

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM, สามารถเขียนใหม่ได้ 100,000 ครั้ง

อุปกรณ์

5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน 25 °C ในโหมดคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)*5

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

CPU ผิดปกติ, RAM ผิดปกติ, อื่นๆ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

ยูนิต CPU: 320 mA หรือน้อยกว่า
ยูนิตขยาย: KV-EB1S 15 mA หรือน้อยกว่า, KV-EB1R 25 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวมกระแสขับของลูปอินพุต)

น้ำหนัก

ยูนิต CPU: 320 g
ยูนิตปิดท้าย: 30 g, ยูนิตเริ่มต้นของ KV-5500/5000/3000: ประมาณ 20 กรัม
ยูนิตขยาย: KV-EB1S ประมาณ 90 กรัม, KV-EB1R ประมาณ 115 กรัม

ยูนิต CPU: 300 g
ยูนิตปิดท้าย: 30 g, ยูนิตเริ่มต้นของ KV-5500/5000/3000: ประมาณ 20 กรัม
ยูนิตขยาย: KV-EB1S ประมาณ 90 กรัม, KV-EB1R ประมาณ 115 กรัม

*1 นี่เป็นช่วงที่รับประกันของระบบ
*2 ถูกควบคุมตามอุณหภูมิใต้ยูนิตแผงควบคุม
*3 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*4 JIS B 3502 ตรงตามข้อกำหนด IEC61131-2, 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z (100 นาที)
*5 อุปกรณ์เป้าหมาย: R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต CPU

รุ่น

KV-700

รูป

ชนิด

ยูนิต CPU

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (±10%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง +70 °C*3

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นผงและก๊าซกัดกร่อนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ความสูง

2,000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างของพัลส์: 1 µs, 50 ns (โดยใช้อุปกรณ์จำลองสัญญาณรบกวน) ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน IEC (IEC 61000, 4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกทั้งหมดและตัวโครง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่างๆ ของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกต่างๆ ทั้งหมดและตัวโครง)

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

แรงดันไฟฟ้าประเภท

II (เมื่อใช้ KV-U7)

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 10 ถึง 57 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 0.075 มม.*4

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 10 ถึง 57 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 0.035 มม.*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*4

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

โหมดควบคุมทางคณิตศาสตร์

โหมดโปรแกรมการจัดเก็บ

โหมดควบคุม I/O

โหมดรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 67 class, 122 คำสั่ง
คำสั่งประยุกต์: 19 class, 19 คำสั่ง
คำสั่งการทำงานทางคณิตศาสตร์: 64 class, 294 คำสั่ง
คำสั่งขยาย: 31 class, 48 คำสั่ง
รวม: 181 class, 483 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 100 ns
คำสั่งประยุกต์: ต่ำสุด 100 ns

ความจุของโปรแกรม

ประมาณ 16k ระดับ (ประมาณ 32k ระดับสำหรับการเพิ่มหน่วยความจำ)

จำนวนยูนิตสูงสุดที่จะติดตั้ง

16 ยูนิต (48 ยูนิต เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย)

จำนวนจุด I/O สูงสุด

สูงสุด 3,086 จุดสำหรับการขยาย (KV-EB1S/KV-EB1R: เมื่อขยายเพิ่ม 2 ยูนิต ใช้ยูนิต I/O 64 จุด)

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์อินพุต R

รวมทั้งสิ้น 9,530 จุด 1 บิต

รีเลย์เอาต์พุต R

รีเลย์เสริมภายใน R

คอนโทรลรีเลย์ CR

640 จุด 1 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด

ไทม์เมอร์ T

รวมทั้งสิ้น 512 จุด 32 บิต

เคาน์เตอร์ C

หน่วยความจำข้อมูล DM

20,000 จุด 16 บิต (40,000 จุด 16 บิตสำหรับการเพิ่มหน่วยความจำ)

หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว TM

512 จุด 16 บิต

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง CTH

2 จุด 32 บิต

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง CTC

4 จุด, 32 บิต (2 จุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูงหนึ่งตัว)

หน่วยความจำควบคุม CM

4,000 จุด 16 บิต

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

2 จุด (ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz)

I/O ยูนิต CPU

อินพุต: 10 จุด, เอาต์พุต: 4 จุด

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM, สามารถเขียนใหม่ได้ 100,000 ครั้ง

อุปกรณ์

5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน 25 °C ในโหมดคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)*5

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

CPU ผิดปกติ, RAM ผิดปกติ, อื่นๆ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

ยูนิต CPU: 160 mA หรือน้อยกว่า
ยูนิตขยาย: KV-EB1S 15 mA หรือน้อยกว่า, KV-EB1R 25 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวมกระแสขับของลูปอินพุต)

น้ำหนัก

ยูนิต CPU: KV-700 ประมาณ 240 กรัม, หน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับ, KV-700 (OP-42138) ประมาณ 10 กรัม
ยูนิตปิดท้าย: 30 g, ยูนิตเริ่มต้นของ KV-1000/700: ประมาณ 30 กรัม
ยูนิตขยาย: KV-EB1S ประมาณ 90 กรัม, KV-EB1R ประมาณ 115 กรัม

*1 นี่เป็นช่วงที่รับประกันของระบบ
*2 ถูกควบคุมตามอุณหภูมิใต้ยูนิตแผงควบคุม
*3 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*4 JIS B 3502 ตรงตามข้อกำหนด IEC61131-2, 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z (100 นาที)
*5 อุปกรณ์เป้าหมาย: R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องจ่ายไฟ AC

รุ่น

KV-U7

รูป

ชนิด

เครื่องจ่ายไฟ AC

แรงดันแหล่งจ่ายไฟเข้า

100 ถึง 240 VAC ±10 % (50/60 Hz)

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

24 VDC ±10 %

ความจุของเอาต์พุต

1.8 A
(รวมกระแสไฟที่จ่ายไปยัง ยูนิตต่างๆ และแหล่งจ่ายไฟเสริม)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟภายใน

135 VA หรือน้อยกว่า

เวลาหยุดชั่วขณะ

10 ms หรือน้อยกว่า

เวลาเริ่มต้น

2 วินาทีหรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอินพุต

รุ่น

KV-B16XC

KV-C32XC

KV-C64XC

รูป

ชนิด

ยูนิตอินพุต

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

คอนเนคเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะ MIL)*3

อินพุต

จำนวนอินพุต

16 จุด

32 จุด

64 จุด

โหมดอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

โหมด 24 VDC*4

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.3 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 1 mA

24 VDC 4.1 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

19 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC: 1.5 V

-

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (4 ช่องเสียบ)*5

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (เปลี่ยน 4 ขั้น)

[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 25 µs] OFF ถึง ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON ถึง OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 300 µs*2] OFF ถึง ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON ถึง OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms] OFF ถึง ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON ถึง OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms] OFF ถึง ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON ถึง OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(เปลี่ยน 4 ขั้น)

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

5.6 kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

15 mA หรือน้อยกว่า

25 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 แม้ว่า KV-B16XC และ KV-C32XC จะมีจุดร่วมสองจุด แต่ภายในเหมือนกัน
*2 ทำการตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ KV-7500/7300/5500/5000/3000 ไว้เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อ KV-1000/700 จะไม่สามารถเลือกได้.
*3 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา OP-42224 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา OP-23139 จำหน่ายแยกต่างหาก
*4 ทุกขั้วจะใช้ร่วมกับระบบ 2 สายได้ (อย่างไรก็ตามไม่รองรับพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระบบ 2 สาย EV ซีรี่ส์)
*5 แม้ว่า KV-C64XC จะมีจุดร่วมสี่จุด แต่ด้าน H (2 จุด) เหมือนกัน และด้าน L (2 จุด) จะเหมือนกับจุดภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุต

รุ่น

KV-B16RC

KV-B8RC

KV-B16TD

KV-B16TCP

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุต

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

16 จุด

8 จุด

16 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

รีเลย์

MOS-FET (ซิงค์) (พร้อมฟังก์ชันป้องกัน กระแสไฟเกิน)

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC 2 A (8 A/ขั้วต่อร่วม 1 จุด)

250 VAC/30 VDC 2 A

30 VDC 0.3 A

30 VDC 0.2 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

-

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 V หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

-

โหมดขั้วต่อร่วม

8 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด

แยกอิสระ

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON/ON ถึง OFF: 10 ms หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 100 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 10 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 200 µs หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า

65 mA หรือน้อยกว่า

45 mA หรือน้อยกว่า

35 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

*1 แม้ว่า KV-B16TD, KV-C32TD, KV-B16TCP และ KV-C32TCP มีสองจุด แต่ภายในเหมือนกัน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุต

รุ่น

KV-C32TD

KV-C32TCP

KV-C64TD

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุต

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะ MIL)*1

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

32 จุด

64 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

MOS-FET (ซิงค์) (พร้อมฟังก์ชันป้องกัน กระแสไฟเกิน)

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

MOS-FET (ซิงค์) (พร้อมฟังก์ชันป้องกัน กระแสไฟเกิน)

อัตราการโหลด

30 VDC 0.2 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 V หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

-

โหมดขั้วต่อร่วม

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*2

64 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (4 ช่องเสียบ)*3

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON: 100 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 10 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 200 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 150 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

65 mA หรือน้อยกว่า

55 mA หรือน้อยกว่า

120 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา OP-42224 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา OP-23139 จำหน่ายแยกต่างหาก
*2 แม้ว่า KV-B16TD, KV-C32TD, KV-B16TCP และ KV-C32TCP มีสองจุด แต่ภายในเหมือนกัน
*3 แม้ว่า KV-C64TD และ KV-C64TCP มีสี่จุด แต่ภายในเหมือนกัน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O

รุ่น

KV-B8XTD

KV-C16XTD

KV-C32XTD

รูป

ชนิด

ยูนิต I/O

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

คอนเนคเตอร์ (มาตรฐาน MIL)*2

อินพุต

จำนวนอินพุต

8 จุด

16 จุด

32 จุด

โหมดอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

โหมด 24 VDC*3

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.3 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 1 mA

24 VDC 4.1 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

19 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC: 1.5 V

-

โหมดขั้วต่อร่วม

8 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

16 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*4

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (เปลี่ยน 4 ขั้น)

25 µs/300 µs*1/1 ms/10 ms

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

5.6 kΩ

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

8 จุด

16 จุด

32 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

MOS-FET (ช่อง N) (พร้อมฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟเกิน)

อัตราการโหลด

30 VDC 0.3 A

30 VDC 0.2 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 V หรือน้อยกว่า

โหมดขั้วต่อร่วม

8 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

16 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*4

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON: 100 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 150 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30 mA หรือน้อยกว่า

40 mA หรือน้อยกว่า

65 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

*1 ทำการตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ KV-7500/7300/5500/5000/3000 ไว้เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อ KV-1000/700 จะไม่สามารถเลือกได้
*2 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 40 ขา OP-51404 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา OP-22184 จำหน่ายแยกต่างหาก
*3 ทุกขั้วจะใช้ร่วมกับระบบ 2 สายได้ (ไม่รองรับพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระบบ 2 สาย EV ซีรี่ส์)
*4 แม้ว่าจะมีสอง COM อินพุตและสอง COM เอาต์พุต แต่คู่ COM เหล่านี้มีภายในเหมือนกัน คู่ COM อินพุตและเอาต์พุตเป็นอิสระต่อกัน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

รุ่น

KV-AD40V

KV-AD40

KV-DA40V

KV-DA40

รูป

ชนิด

ยูนิตแปลงค่า A/D

ยูนิตแปลงค่า D/A

จุด I/O แบบอะนาล็อก

4 จุด (อินพุตความแตกต่าง)

4 จุด

ช่วง I/O แบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
-5 ถึง +5 V (0.25 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 ถึง 5 V (0.25 mV 1/16,000)

-10 ถึง +10 V (2.5 mV 1/8,000)
0 ถึง 10 V (2.5 mV 1/4,000)
0 ถึง 5 V (1.25 mV 1/4,000)
1 ถึง 5 V (1.25 mV 1/3,200)

-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 ถึง 5 V (0.25 mV 1/16,000)

-10 ถึง +10 V (2.5 mV 1/8,000)
0 ถึง 10 V (2.5 mV 1/4,000)
0 ถึง 5 V (1.25 mV 1/4,000)
1 ถึง 5 V (1.25 mV 1/3,200)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 ถึง 20 mA (1 µA 1/16,000)

0 ถึง 20 mA (5 µA 1/4,000)
4 ถึง 20 mA (5 µA 1/3,200)

0 ถึง 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 ถึง 20 mA (1 µA 1/16,000)

0 ถึง 20 mA (5 µA 1/4,000)
4 ถึง 20 mA (5 µA 1/3,200)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 5 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

แรงดันไฟฟ้า: 1 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

-

ความเร็วในการแปลงค่า

25 µs/ช่อง*1

80 µs/ช่อง

25 µs/ช่อง

80 µs/ช่อง

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

25 °C ±5 °C

แรงดันไฟฟ้า: ±0.1 % ของ F.S.*2, กระแสไฟ: ±0.1 % ของ F.S.

แรงดันไฟฟ้า: ±0.2% ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.2% ของ F.S.

แรงดันไฟฟ้า: ±0.1% ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.2% ของ F.S.

แรงดันไฟฟ้า: ±0.2% ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.2% ของ F.S.

0 ถึง 50 °C

แรงดันไฟฟ้า: ±0.2 % ของ F.S.*3, กระแสไฟ: ±0.2 % ของ F.S.

แรงดันไฟฟ้า: ±0.3% ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.3% ของ F.S.

แรงดันไฟฟ้า: ±0.4% ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.4% ของ F.S.

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ ไม่หุ้มฉนวนระหว่างช่อง

อินพุตสูงสุดแบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า: ±15 V, กระแสไฟ: 30 mA

ความต้านทานโหลดต่ำสุด

แรงดันไฟฟ้า: 1 kΩ

ความต้านทานโหลดสูงสุด

กระแสไฟ: 500 Ω

กระแสไฟ: 400 Ω

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

140 mA หรือน้อยกว่า

110 mA หรือน้อยกว่า

170 mA หรือน้อยกว่า

230 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 เมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ จะเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ 25 µs โดยไม่คำนึงถึงจำนวนช่องที่ใช้
*2 นี่คือค่าเมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ เมื่อไม่ใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ ความแม่นยำของการแปลงค่าจะเป็นดังนี้: แรงดันไฟฟ้า: ±0.5 % ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.6 % ของ F.S.
*3 นี่คือค่าเมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ เมื่อไม่ใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ ความแม่นยำของการแปลงค่าจะเป็นดังนี้: แรงดันไฟฟ้า: ±0.7 % ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.7 % ของ F.S.

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตแปลงค่า A/D ความแม่นยำสูง

รุ่น

KV-AD40G

รูป

ชนิด

ยูนิตแปลงค่า A/D ความแม่นยำสูง

จุดอินพุตแบบอะนาล็อก

4 จุด (อินพุตความแตกต่าง)

ช่วงอินพุตแบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง 10 V (0.33 mV 1/60,000)
0 ถึง 10 V (0.33 mV 1/30,000)
0 ถึง 5 V (0.17 mV 1/30,000)
1 ถึง 5 V (0.17 mV 1/24,000)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (0.67 µA 1/30,000)
4 ถึง 20 mA (0.67 µA 1/24,000)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 5 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

80 µs/2 ช่อง, 160 µs/4 ช่อง (เร็วที่สุด 50 µs/2 ช่อง, 100 µs/4 ช่อง เมื่อใช้ฟังก์ชันบัฟเฟอร์ข้อมูล)

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

25 °C

แรงดันไฟฟ้า: ±0.05 % ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.05 % ของ F.S.

0 ถึง 50 °C

แรงดันไฟฟ้า: ±0.1 % ของ F.S., กระแสไฟ: ±0.1 % ของ F.S.

โหมดฉนวน

ยูนิต - ระหว่าง CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์,
ระหว่าง CH_A (0 และ 1) และ CH_B (0 และ 1): ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์*1

อินพุตสูงสุดแบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า: ±15 V, กระแสไฟ: 30 mA

อินพุตทริกเกอร์ภายนอก

จำนวนจุดอินพุต: 1, สัญญาณอินพุต: NPN open collector, สัญญาณหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดขณะ ON: 1 V และกระแสไฟฟ้า OFF สูงสุด: 0.1 mA

ฟังก์ชันการบัฟเฟอร์ข้อมูล

ช่วงการบัฟเฟอร์ข้อมูล: 50 µs ถึง 3 s, ปริมาณข้อมูลที่บัฟเฟอร์: สูงสุด 10,000 คำ/ช่อง
Synchronism: CH_A0 - CH_B0 และ CH_A1 - CH_B1 มี Data Synchronism

ฟังก์ชันพิเศษ

การปรับสเกล, การประมวลผลค่าเฉลี่ย (ข้อมูลจำเพาะของจำนวนครั้ง ข้อมูลจำเพาะเวลา, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ฟิลเตอร์ล่าช้าอันดับหนึ่ง),
การชดเชยข้อมูล, การปรับค่าให้เป็นศูนย์, การตัดค่าศูนย์, การคงค่าสูงสุด/ต่ำสุด, ตัวเปรียบเทียบ, การตรวจจับการขาดของลวด, การบัฟเฟอร์ข้อมูล, ทริกเกอร์ภายนอก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

220 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

*1 ไม่หุ้มฉนวนระหว่าง CH_A0 และ CH_A1 หรือระหว่าง CH_B0 และ CH_B1

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

รุ่น

KV-AM40V

รูป

ชนิด

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

จุด I/O แบบอะนาล็อก

อินพุต: 2 จุด (อินพุตความแตกต่าง), เอาต์พุต: 2 จุด

ช่วง I/O แบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (1.25 mV 1/16,000)
-5 ถึง +5 V*1 (0.625 mV 1/16,000)
0 ถึง 10 V (1.25 mV 1/8,000)
0 ถึง 5 V (0.625 mV 1/8,000)
1 ถึง 5 V (0.625 mV 1/6,400)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (2.5 µA 1/8,000)
4 ถึง 20 mA (2.5 µA 1/6,400)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 5 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

80 µs/ช่อง*2*3

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

±0.2% ของ F.S. (25 °C ±5 °C), ±0.4% ของ F.S. (0 ถึง 50 °C)*4

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์, ระหว่างช่อง: ไม่มีการหุ้มฉนวน

อินพุตสูงสุดแบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า: ±15 V, กระแสไฟ: 30 mA

ความต้านทานโหลดต่ำสุด

แรงดันไฟฟ้า: 1 kΩ

ความต้านทานโหลดสูงสุด

กระแสไฟ: 600 Ω

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

140 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 Analogue output is not available within the range of -5 ถึง +5 V.
*2 เมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ จะเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิโดยไม่กระทบกับจำนวนช่องที่ใช้
*3 การแปลง A/D และการแปลง D/A จะทำงานแยกอิสระกัน
*4 ±0.2 % ของ F.S. (0 ถึง 50 °C) เมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิสำหรับการแปลงค่า A/D

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ PID หลายอินพุต

รุ่น

KV-TF40

รูป

ชนิด

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ PID หลายอินพุต

องค์ประกอบของหน่วยความจำ

EEPROM บันทึกได้หนึ่งล้านครั้ง

จำนวนของจุดอินพุตอุณหภูมิ

4 ช่อง

อินพุต

เทอร์โมคัปเปิล/ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ*1

ชนิดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, E, R, B, N, S, W5Re/W26Re, ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ: JPt100, Pt100

ความแม่นยำในการตรวจสอบ

±0.3 % ของ F.S. ±1 หลัก (+25 °C), ±0.7 % ของ F.S. ±1 หลัก (0 ถึง +50 °C)

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็น

±1 °C

ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง

125 ms/ช่อง (500 ms/4 ช่อง)

ระยะเวลาควบคุม

1 ถึง 100 วินาที

โหมดการทำงาน

การควบคุม PID (พร้อมการปรับค่าอัตโนมัติ และติดตั้งฟังก์ชันรักษาเสถียรภาพ 3 โหมด)
การควบคุมการทำความร้อน/ระบายความร้อนของ PID (พร้อมการปรับค่าอัตโนมัติ และติดตั้งฟังก์ชันรักษาเสถียรภาพ 3 โหมด)
การควบคม ON/OFF

โหมดการปรับค่า

โหมดการปรับค่า PID อัตโนมัติ

เอาต์พุตควบคุม

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)*2

โหมดแจ้งเตือน

ขีดจำกัดบนของค่าสัมบูรณ์, ขีดจำกัดล่างของค่าสัมบูรณ์, ขีดจำกัดบนของความคลาดเคลื่อน, ขีดจำกัดล่างของความคลาดเคลื่อน,
ขีดจำกัดบนของความคลาดเคลื่อนแบบ Unexcited, ขีดจำกัดล่างของความคลาดเคลื่อนแบบ Unexcited, ขีดจำกัดบนและล่างของความคลาดเคลื่อน,
ภายในขีดจำกัดบนและล่างของความคลาดเคลื่อน, ขีดจำกัดบนของค่าสัมบูรณ์แบบ Unexcited, ขีดจำกัดล่างของค่าสัมบูรณ์แบบ Unexcited*3

เอาต์พุต

อัตราการโหลด

30 VDC 100 mA หรือน้อยกว่า

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

1.5 V หรือน้อยกว่า

อินพุตเซนเซอร์กระแสไฟฟ้า (CT)

4 ช่อง*4

ความแม่นยำในการวัดกระแสไฟ

มากกว่า ±5 % ของค่าอินพุต และ ±2 A ของค่าอินพุต

โหมดฉนวน

ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และทรานสฟอร์เมอร์, ระหว่างช่อง
อินพุต: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และทรานสฟอร์เมอร์

ฟังก์ชันอื่น

การแจ้งเตือนการขาดของลวดตัวนำความร้อน, การแจ้งเตือนการขาดของลวด แบบลูปควบคุม, ความไม่เที่ยงของค่าที่วัดได้,
ขีดจำกัดเอาต์พุต, การตั้งค่าความเอียง, การรีเซ็ตค่าแบบ Manual, การควบคุมเอาต์พุตในระหว่างเกิดข้อผิดพลาด

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

210 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

*1 สามารถตั้งค่าสำหรับแต่ละช่อง
*2 เนื่องจากใช้เอาต์พุตแจ้งเตือนเป็นเอาต์พุตควบคุมการระบายความร้อนเมื่อใช้การควบคุมการทำความร้อน/ระบายความร้อน จึงไม่สามารถใช้เอาต์พุตแจ้งเตือนเป็นฟังก์ชันเอาต์พุตแจ้งเตือนได้
*3 สามารถเลือกเปิด/ปิดการทำงานแบบสแตนด์บายสำหรับโหมดแจ้งเตือนแต่ละโหมดได้
*4 ใช้เซนเซอร์ของ KEYENCE (OP-6694) (แยกจำหน่าย)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอุณหภูมิและอะนาล็อกหลายอินพุต

รุ่น

KV-TP40

รูป

ชนิด

ยูนิตอุณหภูมิและอะนาล็อกหลายอินพุต

จำนวนของจุดอินพุตอุณหภูมิ

4 ช่อง

อินพุต

เทอร์โมคัปเปิล/ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ช่วงอินพุต

เทอร์โมคัปเปิล

K: -270.0 ถึง 1,372.0 °C
J: -210.0 ถึง 1,200.0 °C
T: -270.0 ถึง 400.0 °C
E: -270.0 ถึง 1,000.0 °C
N: -270.0 ถึง 1,300.0 °C
R: -50.0 ถึง 1,768.0 °C
S: -50.0 ถึง 1,768.0 °C
B: 0.0 ถึง 1,820.0 °C
WRe5-26: 0.0 ถึง 2,315.0 °C

ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ

Pt100: -200.0 ถึง 850.0 °C
JPt100: -200.0 ถึง 600.0 °C

แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า:
-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
-5 ถึง +5 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.5 mV 1/10,000)
1 ถึง 5 V (0.5 mV 1/8,000)
-100 ถึง +100 mV (5 µV 1/40,000)
0 ถึง 100 mV (5 µV 1/20,000)
กระแสไฟ:
0 ถึง 20 mA (2 µA 1/10,000)
4 ถึง 20 mA (2 µA 1/8,000)

ความแม่นยำในการตรวจสอบ

±0.2 % ของ F.S. (25 ±5 °C), ±0.4 % ของ F.S. (0 ถึง 50 °C)

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็น

±1 °C (ระหว่างอินพุตเทอร์โมคัปเปิล)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 1 MΩ, กระแสไฟฟ้า: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

50 ms/4 ช่อง

โหมดฉนวน

ระหว่างขั้วอินพุตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ทรานสฟอร์เมอร์,
ระหว่างช่อง: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ทรานสฟอร์เมอร์

ฟังก์ชันอื่น

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็นภายนอก, ฟังก์ชันตรวจจับการขาดของลวด, ฟังก์ชันการปรับสเกล,
ฟังก์ชันการประมวลผลค่าเฉลี่ย (เวลาเฉลี่ย, จำนวนครั้งเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ฟิลเตอร์ล่าช้าอันดับหนึ่ง)
ฟังก์ชันการชดเชยข้อมูลพิเศษ, ฟังก์ชันการแจ้งเตือน, การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง, ฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตราการเปลี่ยนแปลง

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

90 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

รุ่น

KV-ML16V

KV-MC40V

KV-MC20V

รูป

ชนิด

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

จำนวนแกนควบคุม

16 แกน (รวมแกนเสมือน)

4 แกน + 1 แกน (แกนเสมือน)

2 แกน

อุปกรณ์ในตัว

[ใช้งาน 16 แกน]
รีเลย์: 2,688 จุด (168 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 222 เวิร์ด (ความเร็วสูง) /1,242 เวิร์ด (แบบธรรมดา)
[ใช้งาน 8 แกน]
รีเลย์: 1,644 จุด (104 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 222 เวิร์ด (ความเร็วสูง) /762 เวิร์ด (แบบธรรมดา)
[ใช้งาน 4 แกน]
รีเลย์: 1,152 จุด (72 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 222 เวิร์ด (ความเร็วสูง) /522 เวิร์ด (แบบธรรมดา)

รีเลย์: 1,280 จุด (80 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 90 เวิร์ด (ความเร็วสูง) /582 เวิร์ด (แบบธรรมดา)

รีเลย์: 896 จุด (56 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 54 เวิร์ด (ความเร็วสูง)/402 เวิร์ด (แบบธรรมดา)

รูปแบบเอาต์พุต

MECHATROLINK-II

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver (สลับได้ระหว่างวิธี 1 พัลส์, วิธี 2 พัลส์ และวิธีเฟส A/B)

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

เอาต์พุตพัลส์สูงสุด

-

4 MHz

โหมดควบคุม

การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมแรงบิด, การควบคุมความเร็ว, คำสั่ง ML-II, การควบคุม I/O

การควบคุมตำแหน่ง

ระยะเวลาควบคุม

0.5 ms (สูงสุด 2 แกน), 1.0 ms (สูงสุด 4 แกน), 1.5 ms (สูงสุด 6 แกน),
2.0 ms (สูงสุด 8 แกน), 2.5 ms (สูงสุด 12 แกน), 3.0 ms (สูงสุด 16 แกน)

1.0 ms

การเชื่อมต่อภายนอก

อินพุต: อินพุตโฟโตคัปเปลอร์, เอาต์พุต: เอาต์พุตแบบ Open collector (30 VDC 50 mA)
พอร์ต MECHATROLINK-II

อินพุต: อินพุตโฟโตคัปเปลอร์, เอาต์พุต: เอาต์พุตแบบ Open collector (30 VDC 50 mA)

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

แต่ละอินพุตจะตั้งค่าเป็น 11 ขั้นสำหรับแต่ละบล็อก

วิธีการประมวลผลฟังก์ชันควบคุมแกน

โปรแกรมแลดเดอร์, โมชันโฟลว์

โมชันโฟลว์

ความจุของโปรแกรม

768 KB

จำนวนบล็อกสูงสุด

ทั้งหมด 256 บล็อกในโฟลว์ทั้งหมด

จำนวนโฟลว์สูงสุด

32

จำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

จำนวนแกนที่เชื่อมต่อได้ × 2

หน่วยของตำแหน่ง

มม., องศา (มุม), PLS (จำนวนพัลส์), ตำแหน่งทศนิยมจาก 0 ถึง 9 ตำแหน่ง, มีฟังก์ชันการแปลงค่าหน่วย

แอดเดรสรวม

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

โหมดการกำหนดตำแหน่ง

ค่าสัมบูรณ์/ค่าสัมพัทธ์

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

การประมาณค่า

การประมาณค่าแบบเส้นตรง (สูงสุด 16 แกน), การประมาณค่าแบบเส้นโค้ง, การประมาณค่าแบบเฮลิกส์

แอดเดรสคำสั่งเดี่ยว

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

เส้นโค้งการเพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

เส้นตรง, SIN, Bezier

เวลาในการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว

0 ถึง 65,535 ms

เวลาขณะเริ่มต้น

แยกอิสระ/การประมาณค่า: 2 ถึง 3 ระยะเวลาควบคุม (เมื่อเปิดใช้งานแกนที่ 1)
เริ่มแบบมีแคช: 1 ถึง 2 ระยะเวลาควบคุม

แยกอิสระ: 500 ถึง 600 µs, การประมาณค่า (เส้นตรง 2 แกน): 600 ถึง 700 µs, การประมาณค่า (เส้นโค้ง 2 แกน): 700 ถึง 800 µs,
การประมาณค่า (เฮลิกส์ 3 แกน): 800 ถึง 900 µs (เฉพาะ KV-MC40V) (เมื่อเปิดใช้งานแกนที่ 1)
เริ่มต้นด้วยค่าศูนย์ (Zero start): ค่าเวลาคงที่ของอินพุต +2 µs เริ่มแบบมีแคชไดเรกต์: สูงสุด 8 µs

M-code

1 ถึง 65,000, โหมด WITH/AFTER

การกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์

การควบคุมการสลับจากความเร็วไปเป็นตำแหน่งโดยอิงจากอินพุตภายนอก

จำนวนจุด

800 จุด/แกน

การควบคุมการซิงโครไนซ์

อินพุต

เคาน์เตอร์ (ต้องใช้ KV-MX1), พิกัดคำสั่ง, พิกัดปัจจุบัน (เฉพาะ KV-ML16V)

คลัตช์

เลือกจากแบบ Direct, Slide และ Follow-up

แคม

ความละเอียด: 2,048 ถึง 32,768, จำนวนข้อมูล: 4 ถึง 64 (เปลี่ยนแปลงจำนวนตามความละเอียด)

เอาต์พุตหน้าสัมผัส

16 จุด (รวมถึงจุดเอาต์พุตภายนอก 8 จุด) × 2

การแก้ไขระหว่างการทำงาน

การแก้ไขผ่านอินพุตเสริม, การแก้ไขเฟส และการแก้ไขมุมนำ

การควบคุมแบบละเอียด

พื้นที่ทำงานข้อมูลการปรับละเอียด

8 MB

ความจุ ROM ในตัว

512 KB

จำนวนการตั้งค่า

ROM ในตัว: 100, การ์ดหน่วยความจำ SD: 1,000

ความจุข้อมูลของหนึ่งการตั้งค่า

ROM ในตัว: 512 KB, การ์ดหน่วยความจำ SD: 8 MB (ต้องใช้ KV-MX1)

การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

วิธีกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ขอบ/จุดกึ่งกลางเซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น, การปรับให้เป็นจุดกำเนิดแบบ Push, ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้), ชนิดชุดข้อมูล

การควบคุมความเร็ว

ช่วงคำสั่งความเร็ว

-100,000 ถึง 100,000 (× 0.01 นาที-1)

-

การควบคุมแรงบิด

ช่วงคำสั่งแรงบิด

-80,000 ถึง 80,000 (× 0.01 %)

JOG/Inching

Inching (สามารถระบุจำนวนพัลส์ได้), JOG (ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ)

การป้อนค่า (Teaching)

รองรับการป้อนค่าพิกัดปัจจุบันและการป้อนค่าจากค่าเคาน์เตอร์ปัจจุบัน

ข้อมูลหน่วยความจำ

พารามิเตอร์แบบจุด 800 จุด (แต่ละแกน), พารามิเตอร์การซิงโครไนซ์ (แต่ละแกน), การตั้งค่าแบบละเอียด (ROM ในตัว: 512 KB, สามารถขยายได้ด้วยการ์ด SD),
การตั้งค่าโมชันโฟลว์ข้อมูลแคม ฯลฯ สามารถอ่านและเขียน ในระหว่าง RUN ได้ (มีข้อจำกัดบางประการ)

พารามิเตอร์แบบจุด 800 จุด (แต่ละแกน), พารามิเตอร์การซิงโครไนซ์ (แต่ละแกน), การตั้งค่าแบบละเอียด (ROM ในตัว: 512 kB, สามารถขยายได้ด้วยการ์ด SD),
การตั้งค่าโมชันโฟลว์ข้อมูลแคม ฯลฯ สามารถอ่านและเขียน ในระหว่าง RUN ได้ (มีข้อจำกัดบางประการ)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

เมื่อเชื่อมต่อ KV-MX1: INC 4 ช่อง/ABS Grey, Residual Grey, ไบนารี 2 ช่อง (สลับ, อิงตามการตั้งค่า) สูงสุด 6.4 MHz (2 เฟส, 4 การคูณ)

เอาต์พุตกระแสไฟ 5-V

-

5 V ±5 %, สูงสุด 100 mA (ค่ารวม)

การแสดงผลเอาต์พุต

สถานะข้อผิดพลาด/สถานะการสื่อสาร MECHATROLINK-II

สถานะข้อผิดพลาด/สถานะเอาต์พุตพัลส์

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

สามารถทำการวินิจฉัยผ่านข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ต่างๆ หมายเลขข้อผิดพลาด และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การตั้งค่าพารามิเตอร์

สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์จาก KV-HPD1, “KV STUDIO” และโปรแกรมแลดเดอร์

การสำรองข้อมูล

พิกัดและการสำรองประวัติข้อผิดพลาด/คำเตือน, สำรองการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วย ROM แบบแฟลช, การสวิตช์ 100,000 ครั้ง

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

ชุดอุปกรณ์หลัก: 200 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 120 mA หรือน้อยกว่า

ชุดอุปกรณ์หลัก: 180 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 130 mA หรือน้อยกว่า

ชุดอุปกรณ์หลัก: 120 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 220 กรัม

ประมาณ 225 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตต่อขยายฟังก์ชัน

รุ่น

KV-MX1

รูป

ชนิด

ยูนิตต่อขยายฟังก์ชัน

ยูนิตที่รองรับ

KV-ML16V/KV-MC40V/KV-MC20V

ความถี่อินพุต

สูงสุด 6.4 MHz (2 เฟส, 4 การคูณ)

จำนวนจุดเคาน์เตอร์

INC: 4 จุด, ABS: 2 จุด (ตั้งค่าโดย "KV STUDIO")

จำนวนยูนิตสูงสุดที่ต่อเชื่อมได้

หนึ่งยูนิตต่อยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่, เฉพาะด้านขวา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

ชุดอุปกรณ์หลัก: 30 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 100 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 160 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร

รุ่น

KV-LH20V

รูป

ชนิด

ยูนิตควบคุมตำแหน่งการสื่อสาร

โหมดควบคุม

การควบคุมการตรวจจับตำแหน่ง (PTP: จุดต่อจุด) (อิสระ) การควบคุมความเร็ว*1

จำนวนแกนควบคุม

1 ถึง 8

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400 bps

ระยะการส่งข้อมูล

ระยะต่อขยายรวม: สูงสุด 1,200 ม.*2

อินเทอร์เฟซการสื่อสาร

มาตรฐานการสื่อสาร: RS-485 (ชนิด 2 สาย), โปรโตคอลการสื่อสาร: Modbus RTU

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

จำนวนจุด

64 จุด/แกน*3

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

*1 เมื่อใช้สเต็ปมอเตอร์ของ ORIENTAL MOTOR Co., Ltd
*2 เมื่อความเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากับ 230,400 bps การต่อขยายรวมจะจำกัดได้สูงสุด 500 ม.
*3 63 จุดต่อแกน เมื่อใช้ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ของ ORIENTAL MOTOR

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตกำหนดตำแหน่ง

รุ่น

KV-H20S

KV-H40S

รูป

ชนิด

ยูนิตกำหนดตำแหน่ง

โหมดควบคุม

การควบคุมการตรวจจับตำแหน่ง (PTP: จุดต่อจุด) (อิสระ,การประมาณค่าแบบเส้นตรง)
การควบคุมความเร็ว (อิสระ), การควบคุมความเร็ว ถึง การควบคุมตำแหน่ง (อิสระ)

จำนวนแกนควบคุม

2 แกน/ยูนิต, อิสระ 2 แกน, การประมาณค่า 2 แกน (เส้นตรง)

4 แกน/ยูนิต, อิสระ 4 แกน การประมาณค่า 2 ถึง 4 แกน (เส้นตรง)

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

เวลาเริ่มต้น

การทำงานอิสระ: 1.5 ms, การทำงานการประมาณค่าแบบเส้นตรง: 1.8 ms

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

การนับเพิ่ม ±99,999,999 (พัลส์., มม., องศา), ช่วงการควบคุมพิกัดสัมบูรณ์ (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)

อัตราการเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็ว

1 ถึง 65,000 (อย่างไรก็ตาม เมื่อตั้งค่า 65,000 จะมีการนำการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วมาใช้)
ระยะเวลาควบคุม: 2 ms

1 ถึง 65,000 (p/s/ms, mm/s/ms, deg/s/ms) (อย่างไรก็ตาม เมื่อตั้งค่า 65,000 จะมีการนำการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วมาใช้)
ระยะเวลาควบคุม: 2 ms

จำนวนจุด

400 จุด/แกน

200 จุด/แกน

โหมดอัตราการเพิ่ม/ลดความเร็ว

เส้นตรง, sine

การควบคุมความเร็ว

ช่วงคำสั่งความเร็ว

1 ถึง 1,000,000 p/s

สถานะเอาต์พุตพัลส์

เอาต์พุต Differential Line Driver (สลับระหว่าง 1 พัลส์และ 2 พัลส์)

หน่วยความจำสำรอง

Flash ROM

ฟังก์ชันอื่น

ฟังก์ชันการทดสอบ, ฟังก์ชันหยุดการควบคุมเซนเซอร์, การทำงานต่อเนื่อง, การควบคุมการหมุนเข้าหา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า

130 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 200 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

การซิงโครไนซ์ และยูนิตตรวจจับการเคลื่อนไหว Cam

รุ่น

KV-H20G

รูป

ชนิด

การซิงโครไนซ์ และยูนิตตรวจจับการเคลื่อนไหว Cam

โหมดควบคุม

การควบคุมการตรวจจับตำแหน่ง (PTP: จุดต่อจุด) (อิสระ,การประมาณค่า แบบเส้นตรง) การควบคุมความเร็ว (อิสระ),
การควบคุมความเร็ว ถึง การควบคุมตำแหน่ง (อิสระ) การควบคุมการซิงโครไนซ์

จำนวนแกนควบคุม

2 แกน/ยูนิต, การประมาณค่า 2 แกน (เส้นตรง, เส้นโค้ง)

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

เวลาเริ่มต้น

การทำงานอิสระ: 1.5 ms, การทำงานแบบเส้นตรง: 1.8 ms, การทำงานการประมาณค่าแบบเส้นโค้ง: 2.1 ms

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

การนับเพิ่ม ±99,999,999 (พัลส์., มม., องศา), ช่วงการควบคุมพิกัดสัมบูรณ์ (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)

อัตราการเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็ว

1 ถึง 65,000 (อย่างไรก็ตาม เมื่อตั้งค่า 65,000 จะมีการนำการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วมาใช้)
ระยะเวลาควบคุม: 2 ms

จำนวนจุด

400 จุด/แกน

โหมดอัตราการเพิ่ม/ลดความเร็ว

เส้นตรง, sine

การควบคุมความเร็ว

ช่วงคำสั่งความเร็ว

1 ถึง 1,000,000 p/s

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

สัญลักษณ์ 24 บิต 2 เฟส 2 ช่อง (INC)/สูงสุด 12 บิต (ABS), รหัสสีเทา, รหัสสีเทาตกค้าง, การแปลงค่าไบนารี
เปรียบเทียบ 2 จุด/เอาต์พุตแคมสวิตช์ 8 จุด สูงสุด 500 kp/s

สถานะเอาต์พุตพัลส์

เอาต์พุต Differential Line Driver (สลับระหว่าง 1 พัลส์และ 2 พัลส์)

หน่วยความจำสำรอง

Flash ROM

ฟังก์ชันอื่น

ฟังก์ชันการทดสอบ, ฟังก์ชันหยุดการควบคุมเซนเซอร์, การทำงานต่อเนื่อง, การควบคุมการหมุนเข้าหา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

130 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 200 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

รุ่น

KV-SC20V

รูป

ชนิด

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

ความถี่อินพุต

1 MHz (4 MHz ในระหว่าง 2 เฟส, การคูณ 4 เท่า)

ช่วงการนับ

32 บิต

จำนวนช่อง

2 ช่อง

โหมด

การเลือกอินพุต

ขั้วเทอร์มินัลภายนอก (CH0, CH1), นาฬิกาภายใน (1 µs, 10 µs, 100 µs), เอาต์พุตที่ตรงกับช่องอื่นๆ

โหมดอินพุต

1 พัลส์ มี/ไม่มีทิศทาง, 2 พัลส์ การดำเนินการบวก/การลบ, 2 เฟส 1X/2X/4X

โหมดการดำเนินการนับ

โหมดการนับขึ้น-ลง, เปิดใช้งานโหมดการนับ, โหมดการนับที่กำหนดไว้
ตั้งค่าไทม์เมอร์โหมดการนับ, เปิดใช้งานโหมดการนับสะสม

โหมดการนับ

เส้นตรง, วงแหวน

ความถี่, โหมดการทำงานเคาน์เตอร์นับค่าการหมุน

โหมดการนับความถี่, โหมดเคาน์เตอร์การหมุน B (1 การวัดเวลาการหมุน)
โหมดเคาน์เตอร์การหมุน A (การวัดช่วงห่างพัลส์)

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

อินพุต

อินพุตการนับ

เฟส A/เฟส B/เฟส Z (ตั้งค่าล่วงหน้า), 3 จุดต่อ 1 ช่อง, รวม 6 อินพุต
สามารถใช้อินพุต 5/12/24 VDC, สามารถใช้อินพุต Line driver, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์

อินพุตควบคุม

ใช้อินพุตได้ (ใช้เป็นการตรวจจับอินพุตด้วย) , 1 อินพุตต่อช่อง, รวม 2 อินพุต สามารถใช้อินพุต 12 ถึง 24 V DC, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์
อินพุตตรวจจับอินพุต, 1 อินพุตต่อ 2 ช่อง, รวม 4 อินพุต สามารถใช้อินพุต 12 ถึง 24 V DC, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์

เอาต์พุต

เอาต์พุตที่ตรงกับตัวเปรียบเทียบ

2 จุดต่อช่อง, รวม 4 เอาต์พุต, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์
อัตราการโหลด: 30 VDC 0.2 A หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันตรวจจับอินพุต

ขึ้นอยู่กับอินพุตภายนอก (สูงสุด 4 จุด)

ฟังก์ชันฟิลเตอร์อินพุต

การเปลี่ยนค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การนับ 4 ชนิด/การควบคุม 7 ชนิด)

ฟังก์ชันที่ตั้งไว้

สามารถเลือกได้จากอินพุตค่าที่ตั้ง (เฟส Z) และ ขอบขาขึ้น/ขอบขาลง/ระดับที่อิงจากรีเลย์ภายใน (เมื่อใช้อินพุตภายนอกเท่านั้น)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

95 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตสื่อสารแบบอนุกรม

รุ่น

KV-L21V

KV-L20V

KV-L20R

รูป

ชนิด

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

การเชื่อมต่อ

พอร์ต 1: RS-232C, พอร์ต 2: RS-232C/RS-422A/RS-485 (4 สาย) /RS-485 (2 สาย) สลับกัน

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bps

1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200 bps

ระบบการส่งข้อมูล

RS-232C/RS-422A/RS-485 (4 สาย): ดูเพล็กซ์เต็ม, RS-485 (2 สาย): ดูเพล็กซ์ครึ่งหนึ่ง

ระยะการส่งข้อมูล

RS-232C: 15 ม. หรือน้อยกว่า, RS-422A/RS-485 (4 สาย) /RS-485 (2 สาย): ระยะต่อขยายรวม 1,200 ม. หรือน้อยกว่า*1

RS-232C: 15 ม. หรือน้อยกว่า, RS-422A/RS-485 (4 สาย) /RS-485 (2 สาย): ระยะต่อขยายรวม 500 ม. หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

*1 เมื่อความเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากับ 230,400 bps การต่อขยายรวมจะเท่ากับ 500 ม. หรือน้อยกว่า ความเร็วในการส่งข้อมูลและระยะการส่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบที่อุปกรณ์จริง

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต EtherNet/IP

รุ่น

KV-EP21V

รูป

ชนิด

ยูนิต EtherNet/IP®

แอปพลิเคชัน PC

จำนวนช่องเสียบ: TCP 8/UDP 0, หมายเลขพอร์ต: 8,500 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*1

การสื่อสารลิงก์ระดับสูง

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,501 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3

การสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,000 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3*4

การเชื่อมต่อ VT3

จำนวนช่องเสียบ: TCP 0/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,502 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

เซิร์ฟเวอร์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 4, หมายเลขพอร์ต: 20, 21

การปรับข้อมูลนาฬิกาอัตโนมัติ

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 123

ส่งและรับเมล์ (SMTP, POP3)

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 25, 110

DNS

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 53

ไคลเอนท์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 20, 21 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

Simple PLC link

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,001 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

ฟังก์ชันการสื่อสารตามรอบ EtherNet/IP®

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 320/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 2,222

ฟังก์ชันการสื่อสารด้วยข้อความ EtherNet/IP®

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 320/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 44,818

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

100 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
*2 ในการสื่อสารลิงก์ระดับสูงและการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP และ UDP ได้พร้อมกัน
*3 ในการสื่อสาร Upper link และการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP ได้ถึง 15 ช่อง
*4 ในการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถตั้งค่าหมายเลขพอร์ตให้กับช่องเสียบ TCP และ UDP แต่ละช่องแยกกันได้

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต Ethernet

รุ่น

KV-LE21V

รูป

ชนิด

ยูนิต Ethernet

แอปพลิเคชัน PC

จำนวนช่องเสียบ: TCP 8/UDP 0, หมายเลขพอร์ต: 8,500 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*1

การสื่อสารลิงก์ระดับสูง

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,501 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3

การสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,000 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3*4

การเชื่อมต่อ VT3

จำนวนช่องเสียบ: TCP 0/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,502 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

การสื่อสารผ่านหัวเสียบ KV

จำนวนช่องเสียบ: TCP/UDP รวม 8, หมายเลขพอร์ต: ใดๆ (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*5

เซิร์ฟเวอร์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 4, หมายเลขพอร์ต: 20, 21

การปรับข้อมูลนาฬิกาอัตโนมัติ

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 123

ส่งและรับเมล์ (SMTP, POP3)

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 25, 110

DNS

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 53

ไคลเอนท์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 20, 21 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

Simple PLC link

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,001 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
*2 ในการสื่อสารลิงก์ระดับสูงและการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP และ UDP ได้พร้อมกัน
*3 ในการสื่อสาร Upper link และการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP ได้ถึง 15 ช่อง
*4 ในการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถตั้งค่าหมายเลขพอร์ตให้กับช่องเสียบ TCP และ UDP แต่ละช่องแยกกันได้
*5 ในการสื่อสารผ่านช่องเสียบ KV สามารถใช้ช่องเสียบ TCP และ UDP รวมกันได้ 8 ชิ้น

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต FL-net

รุ่น

KV-FL20V

รูป

ชนิด

ยูนิต FL-net

การเชื่อมต่อ

ตามมาตรฐาน IEEE802.3 (ตามมาตรฐาน CSMA/CD)

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

สลับเป็นและจาก 10 Mbps/100 Mbps โดยอัตโนมัติ

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 ม.*1

โปรโตคอลการส่งข้อมูล

โปรโตคอล UDP/IP FA

จำนวนโหนดสูงสุด

254

ปริมาณข้อมูลเชิงรอบ

สูงสุด (8k บิต + 8k คำ) /โหนด

ปริมาณข้อมูลข้อความ

สูงสุด 1,024 ไบต์

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลจะดูจากระยะห่างระหว่าง KV-FL20V และสวิตช์ Ethernet (ฮับ)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต DeviceNet

รุ่น

KV-DN20

รูป

ชนิด

ยูนิต DeviceNet®

โปรโตคอลการสื่อสาร

ตรงตามข้อกำหนด DeviceNet®

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

สื่อในการส่งข้อมูล

สายเคเบิลเฉพาะ 5 เส้น (สายระบบสัญญาณ 2, สายไฟ 2, สายชิลด์ 1)

ทอพอโลยีการเชื่อมต่อ

วิธีแบบหลายจุด

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

สายเคเบิลแบบหนา 500 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 125 kbps), 250 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 250 kbps), 100 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 500 kbps)
สายเคเบิลแบบบาง 100 ม. (ที่ความเร็วในการส่งข้อมูลทุกค่า)

จำนวนโหนดสูงสุด

64 (รวม Master, Slave, Configurator)

โหมด Master

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อต่อเครือข่าย

สูงสุด 64

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) การสื่อสารด้วยข้อความ

ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ที่ระบุ

รีเลย์หรือหน่วยความจำข้อมูล (ที่กำหนดต่อบล็อก)
ขนาดสูงสุด (ต่อบล็อก) [สำหรับการรีเลย์: อินพุต 64 ช่อง, เอาต์พุต 64 ช่อง, สำหรับหน่วยความจำข้อมูล: อินพุต 200 คำ, เอาต์พุต 200 คำ] × 2 บล็อก

วิธีระบุของอุปกรณ์

การกำหนดค่าอัตโนมัติ (คงที่หรือกำหนดจากด้านหน้า) และการกำหนดด้วยตนเอง

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อกับ Slave ต่อยูนิต

สูงสุด 63

จำนวน I/O สูงสุดต่อ Slave

อินพุต: 2,048 จุด (128 คำ), เอาต์พุต: 2,048 จุด (128 คำ)

ความยาวข้อมูลของการสื่อสารด้วยข้อความ

การส่ง: 106 ไบต์, การรับ 110 ไบต์

โหมด Slave

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อต่อเครือข่าย

สูงสุด 64

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll) การสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง

ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ที่ระบุ

ขนาดสูงสุดของรีเลย์หรือหน่วยความจำข้อมูล
สำหรับรีเลย์: อินพุต 64 ช่อง/เอาต์พุต 64 ช่อง, สำหรับหน่วยความจำข้อมูล: อินพุต 128 คำ/เอาต์พุต 128 ค

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

วงจรภายใน: 24 VDC 45 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากยูนิต CPU)
วงจรการสื่อสาร: 24 VDC 25 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากคอนเนคเตอร์การสื่อสาร)

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต CC-Link

รุ่น

KV-CL20

รูป

ชนิด

ยูนิต CC-Link หลัก/ท้องถิ่น

ใช้ร่วมกับ CC-Link ได้

เมื่อทำหน้าที่เป็นสถานี Master: Ver. 2.00, เมื่อทำหน้าที่เป็นสถานี Local: Ver. 2.00/Ver. 1.10

มาตรฐานการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน CC-Link Ver. 1.10

จำนวนการเชื่อมต่อเฉพาะ

สำหรับสถานี Local, 1 ถึง 4 สถานี

จำนวนการเชื่อมโยงสูงสุดสำหรับ 1 ระบบ

อินพุตและเอาต์พุตระยะไกล (RLY): 9,440, การบันทึกแบบระยะไกล (DM): การอ่าน 2,048 คำ/การเขียน 2,048 คำ

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการสื่อสาร

156 kbps, 625 kbps, 2.5 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps

ทอพอโลยีการเชื่อมต่อ

แบบหลายจุด

สายเคเบิลที่เชื่อมต่อ

สายเคเบิล CC-Link รุ่นเฉพาะ รองรับ Ver. 1.10 (สายเกลียวคู่ 3 แกนแบบหุ้มฉนวน: OP-79426, OP-79427)

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

เปลี่ยนไปตามความเร็วในการสื่อสาร
156 kbps: 1,200 ม., 625 kbps: 900 ม., 2.5 Mbps: 400 ม., 5 Mbps: 160 ม., 10 Mbps: 100 ม. (ระยะสูงสุดในการสื่อสาร)

จำนวนยูนิตสูงสุดที่ต่อเชื่อมได้

สำหรับสถานีหลัก, 64

สถานีปฏิบัติงาน

สถานีหลัก, สถานีหลัก (ดูเพลกซ์), สถานีหลักสแตนด์บาย, สถานี Local

โหมดการทำงาน

โหมด Online, โหมด Offline, โหมด LineTest 1, โหมด LineTest 2

โหมดการส่งข้อมูล

การส่งข้อมูลตามรอบ, การส่งข้อมูลชั่วคราว

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

170 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากยูนิต CPU)

น้ำหนัก

ประมาณ 170 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต KL-LINK

รุ่น

KL-N20V

รูป

ชนิด

ยูนิต KL-LINK

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการสื่อสาร

5 Mbps, 2.5 Mbps, 625 kbps, 156 kbps

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

5 Mbps: 50 ม., 2.5 Mbps: 120 ม., 625 kbps: 500 ม., 156 kbps: 1,200 ม.

การสื่อสารผ่านตัวกลาง

สายเคเบิลเฉพาะ (สายหุ้มฉนวน2 แกน)

จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุดสำหรับสถานีส่วนขยาย

5 Mbps: 97, 2.5 Mbps: 129, 625 kbps: 129, 156 kbps: 129

จำนวนของข้อมูลการสื่อสาร

สูงสุด 2,048 (128 คำ)

รอบเวลาการสื่อสาร

2.88 ms/2,048 จุด

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต Multi-link ความเร็วสูง

รุ่น

KV-LM20V

KV-LM21V*1

รูป

ชนิด

ยูนิต Multi-link ความเร็วสูง

การเชื่อมต่อ

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

เทอร์มิเนเตอร์

ตั้งค่าด้วยสวิตช์บนแผงควบคุมด้านหน้าตัวเครื่อง

ระยะการส่งข้อมูล

19,200 bps: 1,000 m ม.หรือน้อยกว่า, 115,200 bps: 1,000 m ม.หรือน้อยกว่า,
0.5 Mbps: 500 m ม.หรือน้อยกว่า, 1.0 Mbps: 200 m ม.หรือน้อยกว่า, 2.0 Mbps: 100 m ม.หรือน้อยกว่า

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

15

ความเร็วในการสื่อสาร

Baud rate: 19,200, 115,200, 0.5 M, 1.0 M, 2.0 Mbps

ทอพอโลยีการเชื่อมต่อ

แบบหลายจุด (แยกไม่ได้)

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

*1 ข้อมูลจำเพาะอาจจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ตรวจสอบคู่มือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด

รุ่น

KV-DR1

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด

เอาต์พุตข้อผิดพลาด

รูปแบบเอาต์พุต

รีเลย์

อัตราการโหลด

24 VDC 0.5 A

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

เวลาตอบสนอง

OFF ถึง ON: 10 ms หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 5 ms หรือน้อยกว่า

อายุรีเลย์

อายุการใช้งานทางไฟฟ้า: 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (20 ครั้ง/นาที)
อายุการใช้งานเชิงกล: ทำงาน 20 ล้านครั้งขึ้นไป

การเปลี่ยนรีเลย์

ทำไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

5 VDC 30 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากยูนิต CPU)

น้ำหนัก

ประมาณ 90 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า