ชุดคอนเนคเตอร์ตัวเข้ารหัส (ชนิดตรง) 1 ถึง 5 kW OP-87065

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87065

ภาพรวม

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อสร้างขั้วต่อตัวเข้ารหัสดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

หมายเหตุ

หัวต่อของตัวลงรหัส (แบบตรง) สำหรับ 1 kW ถึง 5 kW

รุ่นอื่นๆ