ข้อมูลจำเพาะ เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ SV ซีรีส์

รุ่น

SV-005P2

SV-010P2

SV-020P2

SV-040P2

SV-075P2

รูป

ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟ 3 เฟส 200 VAC

50 W

100 W

200 W

400 W

750 W

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟ 3 เฟส 200 VAC

200 VA

300 VA

600 VA

1000 VA

1600 VA

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 200 VAC

700 VA

1200 VA

1900 VA

กระแสขาออก ต่อเนื่อง

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

0.66 Arms

0.91 Arms

1.6 Arms

2.8 Arms

5.5 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก สูงสุด

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

2.1 Arms

2.9 Arms

5.8 Arms

9.3 Arms

16.9 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

5.1 W

7.3 W

13.5 W

24 W

43.8 W

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

5.2 W

7.4 W

13.7 W

24.9 W

52.7 W

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟ 3 เฟส 200 VAC

8 W

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

17 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

17 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

22.1 W

24.3 W

30.5 W

41 W

68.8 W

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

22.2 W

24.4 W

30.7 W

41.9 W

77.7 W

กระแสไฟพิกัดอินพุท

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

1 Arms

2 Arms

3 Arms

6 Arms

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

2 Arms

3 Arms

5 Arms

9 Arms

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

0.2 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสกระชาก

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

*1

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

*1

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

70 A*1

33 A*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

สำหรับ 200 V

พลังไฟฟ้า

50W

100W

200W

400W

750W

แหล่งจ่ายไฟขาเข้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่

วงจรหลัก

3 เฟส (หรือเฟสเดียว) 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz, 270 ถึง 320 VDC

วงจรควบคุม

เฟสเดียว, 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz

วงจรหลัก/วงจรควบคุม

การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้

AC170 ถึง 253V

การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้

±5% หรือน้อยกว่า

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

วงจรหลัก

หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ

วงจรควบคุม

ประมาณ 100ms

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

III

วิธีควบคุม

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT, PWM, วิธีการถ่ายโอนกระแสคลื่น Sine

การตอบกลับ

การสื่อสารข้อมูลตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม 20 บิต (เพิ่มค่า/สัมบูรณ์)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6)

การป้องกันการกระแทก

19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27)

บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด)

ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง

ความสูง

1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN50178

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3, EN61000-6-2

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part 15 B, ICES-003, Class A

โครงสร้าง

ชนิด

การติดตั้งที่ฐาน

การป้องกัน

เปิด, บังคับ

ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด

1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง)

น้ำหนัก

ประมาณ 0.9kg

ประมาณ 1kg

ประมาณ 1.5kg

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ย่านการควบคุมความเร็ว

1 ถึง 5,000 (ภายใต้สภาวะที่โหลดแรงบิดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราแรงบิด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงความเร็ว

ระหว่างการกระเพื่อมโหลด

±0.01% หรือน้อยกว่าที่มีความผันแปรการโหลดระหว่าง 0 และ 100% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลักเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

0% ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

±0.1% หรือน้อยกว่า เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0 และ +50°C (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

ความแม่นยำในการควบคุมทอร์ค (ความสามารถในการทำซ้ำด้วยวิธิเดิม)

±1%

ความถี่ตอบสนองของความเร็ว

1.6 kHz (เมื่อ JL = JM) * JL: โหลดช่วงเวลาของความเฉื่อย (ความเฉื่อยแปลงแกนมอเตอร์), JM: ช่วงเวลาของความเฉื่อยมอเตอร์

เบรกไดนามิก

แบบในตัว

เอาท์พุทมอนิเตอร์แบบอนาล็อกเพื่อสังเกตการณ์

เอาต์พุตการแสดงผล เช่น แรงบิดการหมุนของมอเตอร์ และคำสั่งแรงบิดสำหรับการตรวจสอบ, จำนวนช่องในตัว: 2

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว

ไม่มี

มี (40 W)

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายนอก

OP-84399 (220 W*2)

ฟังก์ชันการแสดงผล

หน้าต่างทางเข้า

การตรวจสอบสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

LED แสดงการชาร์จ

ไฟ LED ของ CHARGE (สีส้ม) สำหรับระบุการตรวจสอบอินพุตแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก

สถานะ

เซอร์โวขณะ ON, กำลังดำเนินการอินพุตคำสั่ง คำเตือน

ฟังก์ชันการสื่อสาร

การสื่อสารผ่าน USB

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

PC

ฟังก์ชันป้องกัน

กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ Overload ข้อผิดพลาดการ Regeneration ฯลฯ

ฟังก์ชันอื่นๆ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ, ระบบตำแหน่งสัมบูรณ์, ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ I/O

ประเภทของอินพุทพัลส์สัญญาณ/แบบอนาล็อก

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

13 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

5 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือน (ALARM), การทำงานการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น (RDY), อยู่ในตำแหน่ง (INPOS), เปรียบเทียบความเร็ว (VCMP), ช่วงเวลาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (BRAKE), กำลังดำเนินการควบคุมแรงบิด (TLM), กำลังดำเนินการควบคุมความเร็ว (VLM), คำเตือน (WARN), ตรวจจับความเร็วเป็นศูนย์ (ZSP), ใกล้กับตำแหน่ง

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

เฟส A (A+, A-), เฟส B (B+, B-), เฟส Z (Z+, Z-): เอาต์พุต Line-Driver;*3 เฟส Z (ZOC): เอาต์พุตแบบ Open collector; จำนวนการกระจายพัลส์: สูงสุด 1.6 Mpps (6.4 MHz เมื่อเฟส 2 ถูกเลือกแบบ 4×)*4

การควบคุมตำแหน่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบพัลส์สัญญาณคำสั่ง

สัญญาณ + คลื่นพัลส์, 2-พัลส์, เฟส A + เฟส B * สามารถเลือก Positive และ Negative logic สำหรับแต่ละรูปร่าง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบอินพุท

Line driver,*3 Open Collector

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: ความถี่ขาเข้า

Line driver เฟสเดียว: 4 MHz, ความแตกต่างของ Phase: 4 MHz, Open Collector: 200 kHz

การควบคุมความเร็ว

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: ±12V

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

30 µs

การเลือกความเร็ว

สามารถใช้สัญญาณ SPD1, SPD2, และ SPD3 ในการเลือกความเร็วคำสั่งการตั้งค่า 1 ถึง 7

การควบคุมทอร์ค

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: ±12V

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

16 µs

ข้อกำหนดเฉพาะและการเดินสายไฟของ I/O

อินพุทใช้งานทั่วไป (DI-1)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (5mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.1mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

เอาท์พุทใช้งานทั่วไป (DO-1)

เอาต์พุต

เอาต์พุต Open-collector:

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.6V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

อินพุทที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-2)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (9mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

อินพุทความเร็วสูงที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-3)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

เอาท์พุทขา open-collector เฟส Z (DO-2)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open-collector ที่ไม่มีการกั้นแยก

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.2V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ไม่แยก

ความถี่ขาออก

50kHz

อินพุทแบบอนาล็อก (AI)

ระดับของอินพุท

±12 VDC

ความแม่นยำ

±0.02% (V-REF), ±1% (T-REF)

ตัวกรองสัญญาณขาเข้าของวงจร

30 µs (V-REF), 16 µs (T-REF)

อินพุทพัลส์สัญญาณ (DI-P)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

30 VDC*5

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

15 VDC*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

6.25 VDC*7

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

24 VDC*8

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

12 VDC*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

5 VDC*7

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

18.3V*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

9.9V*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

4.2V*6

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

0.1 mA*9

สายกราวด์ร่วม

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

ร่วมกัน*9

ความถี่ในการตอบสนอง

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

เฟสเดียว: 4MHz, ความแตกต่างของเฟส: 4MHz

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

200kHz*9

เอาท์พุทของตัวลงรหัส (DO-E)

เอาต์พุต

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สอดคล้องกับ AM26C31

สายกราวด์ร่วม

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

ความถี่ขาออก

ความแตกต่างของ Phase: 1.6 Mpps (หลังจาก 4×: 6.4 MHz)

*1 เมื่อใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าข้างต้น ระยะเวลาของกระแสกระชากคือ 20 ms หรือน้อยกว่า
*2 อัตรากำลังของกระแสไฟคือค่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 70°C อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมภายนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสมรรถนะ 20% หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ด้านบน
*3 สอดคล้องกับ AM26C31
*4 พารามิเตอร์สามารถเป็นแบบ
*5 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 30 mA
*6 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 15 mA
*7 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 5 mA
*8 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 24 mA
*9 7 ถึง 15 mA

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-100P2

SV-150P2

SV-200P2

SV-300P2

SV-500P2

รูป

ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟ 3 เฟส 200 VAC

1.0kW

1.5kW

2.0kW

3.0kW

5.0kW

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟ 3 เฟส 200 VAC

2300 VA

3200 VA

4000 VA

5900 VA

7500 VA

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก ต่อเนื่อง

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

7.6 Arms

11.6 Arms

18.5 Arms

19.6 Arms

32.9 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก สูงสุด

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

17 Arms

28 Arms

42 Arms

56 Arms

84 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

53.6 W

65.8 W

111.9 W

113.8 W

263.7 W

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟ 3 เฟส 200 VAC

8 W

10 W

16 W

36 W

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

17 W

22 W

27 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

78.6 W

97.8 W

149.9 W

151.8 W

326.7 W

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสไฟพิกัดอินพุท

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

6 Arms

7.3 Arms

9.7 Arms

15 Arms

25 Arms

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

0.2 Arms

0.25 Arms

0.3 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสกระชาก

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

*1

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

65.5 A*1

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

*1

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

สำหรับ 200 V

พลังไฟฟ้า

1.0kW

1.5kW

2.0kW

3.0kW

5.0kW

แหล่งจ่ายไฟขาเข้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่

วงจรหลัก

3 เฟส 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz, 270 ถึง 320 VDC

วงจรควบคุม

เฟสเดียว, 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz

วงจรหลัก/วงจรควบคุม

การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้

AC170 ถึง 253V

การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้

±5% หรือน้อยกว่า

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

วงจรหลัก

หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ

วงจรควบคุม

ประมาณ 100ms

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

III

วิธีควบคุม

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT, PWM, วิธีการถ่ายโอนกระแสคลื่น Sine

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT PWM, ระบบขับเคลื่อนกระแสไฟรูปคลื่นไซน์

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT, PWM, วิธีการถ่ายโอนกระแสคลื่น Sine

การตอบกลับ

การสื่อสารข้อมูลตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม 20 บิต (เพิ่มค่า/สัมบูรณ์)

การสื่อสารข้อมูลตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม 20 บิต (เพิ่มค่า/สัมบูรณ์)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6)

การป้องกันการกระแทก

19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27)

บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด)

ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง

ความสูง

1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN50178

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3, EN61000-6-2

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part 15 B, ICES-003, Class A

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

FCC Part 15 B, ICES-003, Class A

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

โครงสร้าง

ชนิด

การติดตั้งที่ฐาน

การป้องกัน

เปิด, บังคับ

ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด

1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.5kg

ประมาณ 2.4kg

ประมาณ 2.9kg

ประมาณ 4.7kg

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ย่านการควบคุมความเร็ว

1 ถึง 5,000 (ภายใต้สภาวะที่โหลดแรงบิดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราแรงบิด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงความเร็ว

ระหว่างการกระเพื่อมโหลด

±0.01% หรือน้อยกว่าที่มีความผันแปรการโหลดระหว่าง 0 และ 100% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลักเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

0% ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

±0.1% หรือน้อยกว่า เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0 และ +50°C (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

ความแม่นยำในการควบคุมทอร์ค (ความสามารถในการทำซ้ำด้วยวิธิเดิม)

±1%

ความถี่ตอบสนองของความเร็ว

1.6 kHz (เมื่อ JL = JM) * JL: โหลดช่วงเวลาของความเฉื่อย (ความเฉื่อยแปลงแกนมอเตอร์), JM: ช่วงเวลาของความเฉื่อยมอเตอร์

เบรกไดนามิก

แบบในตัว

เอาท์พุทมอนิเตอร์แบบอนาล็อกเพื่อสังเกตการณ์

เอาต์พุตการแสดงผล เช่น แรงบิดการหมุนของมอเตอร์ และคำสั่งแรงบิดสำหรับการตรวจสอบ, จำนวนช่องในตัว: 2

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว

มี (40 W)

มี (50 W)

มี (80 W)

มี (180 W)

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายนอก

OP-84399 (220 W*2)

OP-87073 (220 W*2)

OP-84399 (220 W*2)

ฟังก์ชันการแสดงผล

หน้าต่างทางเข้า

การตรวจสอบสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

LED แสดงการชาร์จ

ไฟ LED ของ CHARGE (สีส้ม) สำหรับระบุการตรวจสอบอินพุตแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก

สถานะ

เซอร์โวขณะ ON, กำลังดำเนินการอินพุตคำสั่ง คำเตือน

ฟังก์ชันการสื่อสาร

การสื่อสารผ่าน USB

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

PC

ฟังก์ชันป้องกัน

กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ Overload ข้อผิดพลาดการ Regeneration ฯลฯ

ฟังก์ชันอื่นๆ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ, ระบบตำแหน่งสัมบูรณ์, ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ I/O

ประเภท MECHATROLINK-II

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

สัญญาณอินพุต: ฟังก์ชัน

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

ประเภทของอินพุทพัลส์สัญญาณ/แบบอนาล็อก

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

13 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

5 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือน (ALARM), การทำงานการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น (RDY), อยู่ในตำแหน่ง (INPOS), เปรียบเทียบความเร็ว (VCMP), ช่วงเวลาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (BRAKE), กำลังดำเนินการควบคุมแรงบิด (TLM), กำลังดำเนินการควบคุมความเร็ว (VLM), คำเตือน (WARN), ตรวจจับความเร็วเป็นศูนย์ (ZSP), ใกล้กับตำแหน่ง

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

เฟส A (A+, A-), เฟส B (B+, B-), เฟส Z (Z+, Z-): เอาต์พุต Line-Driver;*3 เฟส Z (ZOC): เอาต์พุตแบบ Open collector; จำนวนการกระจายพัลส์: สูงสุด 1.6 Mpps (6.4 MHz เมื่อเฟส 2 ถูกเลือกแบบ 4×)*4

การควบคุมตำแหน่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบพัลส์สัญญาณคำสั่ง

สัญญาณ + คลื่นพัลส์, 2-พัลส์, เฟส A + เฟส B * สามารถเลือก Positive และ Negative logic สำหรับแต่ละรูปร่าง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบอินพุท

Line driver,*3 Open Collector

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: ความถี่ขาเข้า

Line driver เฟสเดียว: 4 MHz, ความแตกต่างของ Phase: 4 MHz, Open Collector: 200 kHz

การควบคุมความเร็ว

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: ±12V

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

ประมาณ 14 kΩ หรือมากกว่า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

30 µs

การเลือกความเร็ว

สามารถใช้สัญญาณ SPD1, SPD2, และ SPD3 ในการเลือกความเร็วคำสั่งการตั้งค่า 1 ถึง 7

การควบคุมทอร์ค

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: ±12V

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

16 µs

ข้อกำหนดเฉพาะด้านการสื่อสาร (ประเภท MECHATROLINK-II เท่านั้น)

การสื่อสารแบบ MECHATROLINK

ที่อยู่สถานี

ความเร็วในการส่งข้อมูล

MECHATROLINK-II

MECHATROLINK-I

ความถี่ในการส่ง

MECHATROLINK-II

MECHATROLINK-I

หมายเลขไบต์ของการส่ง

MECHATROLINK-II

MECHATROLINK-I

วิธีการสั่ง

ข้อกำหนดเฉพาะของการปฏิบัติการ

อินพุทของคำสั่ง

ข้อกำหนดเฉพาะและการเดินสายไฟของ I/O

อินพุทใช้งานทั่วไป (DI-1)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (5mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.1mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

เอาท์พุทใช้งานทั่วไป (DO-1)

เอาต์พุต

เอาต์พุต Open-collector:

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.6V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

อินพุทที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-2)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (9mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

อินพุทความเร็วสูงที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-3)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

สายกราวด์ร่วม

เอาท์พุทขา open-collector เฟส Z (DO-2)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open-collector ที่ไม่มีการกั้นแยก

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.2V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ไม่แยก

ความถี่ขาออก

50kHz

อินพุทแบบอนาล็อก (AI)

ระดับของอินพุท

±12 VDC

ความแม่นยำ

±0.02% (V-REF), ±1% (T-REF)

ตัวกรองสัญญาณขาเข้าของวงจร

30 µs (V-REF), 16 µs (T-REF)

อินพุทพัลส์สัญญาณ (DI-P)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

30 VDC*5

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

15 VDC*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

6.25 VDC*7

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

24 VDC*8

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

12 VDC*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

5 VDC*7

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

18.3V*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

9.9V*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

4.2V*6

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

0.1 mA*9

สายกราวด์ร่วม

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

ร่วมกัน*9

ความถี่ในการตอบสนอง

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

เฟสเดียว: 4MHz, ความแตกต่างของเฟส: 4MHz

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

200kHz*9

เอาท์พุทของตัวลงรหัส (DO-E)

เอาต์พุต

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สอดคล้องกับ AM26C31

สายกราวด์ร่วม

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

ความถี่ขาออก

ความแตกต่างของ Phase: 1.6 Mpps (หลังจาก 4×: 6.4 MHz)

*1 เมื่อใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าข้างต้น ระยะเวลาของกระแสกระชากคือ 20 ms หรือน้อยกว่า
*2 อัตรากำลังของกระแสไฟคือค่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 70°C อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมภายนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสมรรถนะ 20% หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ด้านบน
*3 สอดคล้องกับ AM26C31
*4 พารามิเตอร์สามารถเป็นแบบ
*5 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 30 mA
*6 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 15 mA
*7 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 5 mA
*8 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 24 mA
*9 7 ถึง 15 mA

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-005P1

SV-010P1

SV-020P1

SV-040P1

รูป

ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 100 VAC

50 W

100 W

200 W

400 W

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟ 3 เฟส 200 VAC

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC

200 VA

300 VA

700 VA

1400 VA

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟ 3 เฟส 200 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก ต่อเนื่อง

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

0.66 Arms

0.91 Arms

2.1 Arms

2.8 Arms

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก สูงสุด

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

2.1 Arms

2.9 Arms

6.5 Arms

9.3 Arms

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

5.4 W

7.8 W

14.4 W

25.6 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

17 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

22.4 W

24.8 W

31.4 W

42.6 W

การสูญเสียกำลังรวม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสไฟพิกัดอินพุท

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

1.5 Arms

2.5 Arms

5 Arms

10 Arms

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

1 Arms

3 Arms

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

2 Arms

3 Arms

5 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

0.38 Arms

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสกระชาก

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

16.5 A*1

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

33*1

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

33 A*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

35 A*1

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

สำหรับ 100 V

พลังไฟฟ้า

50W

100W

200W

400W

แหล่งจ่ายไฟขาเข้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่

วงจรหลัก

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC, 50/60 Hz

วงจรควบคุม

วงจรหลัก/วงจรควบคุม

การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้

AC85 ถึง 127V

การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้

±5% หรือน้อยกว่า

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

วงจรหลัก

หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ

วงจรควบคุม

ประมาณ 65ms

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

III

วิธีควบคุม

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT, PWM, วิธีการถ่ายโอนกระแสคลื่น Sine

การตอบกลับ

การสื่อสารข้อมูลตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม 20 บิต (เพิ่มค่า/สัมบูรณ์)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6)

การป้องกันการกระแทก

19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27)

บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด)

ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง

ความสูง

1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN50178

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3, EN61000-6-2

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part 15 B, ICES-003, Class A

โครงสร้าง

ชนิด

การติดตั้งที่ฐาน

การป้องกัน

เปิด, บังคับ

ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด

1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.1kg

ประมาณ 1.5kg

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ย่านการควบคุมความเร็ว

1 ถึง 5,000 (ภายใต้สภาวะที่โหลดแรงบิดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราแรงบิด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงความเร็ว

ระหว่างการกระเพื่อมโหลด

±0.01% หรือน้อยกว่าที่มีความผันแปรการโหลดระหว่าง 0 และ 100% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลักเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

0% ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

±0.1% หรือน้อยกว่า เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0 และ +50°C (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

ความแม่นยำในการควบคุมทอร์ค (ความสามารถในการทำซ้ำด้วยวิธิเดิม)

±1%

ความถี่ตอบสนองของความเร็ว

1.6 kHz (เมื่อ JL = JM) * JL: โหลดช่วงเวลาของความเฉื่อย (ความเฉื่อยแปลงแกนมอเตอร์), JM: ช่วงเวลาของความเฉื่อยมอเตอร์

เบรกไดนามิก

แบบในตัว

เอาท์พุทมอนิเตอร์แบบอนาล็อกเพื่อสังเกตการณ์

เอาต์พุตการแสดงผล เช่น แรงบิดการหมุนของมอเตอร์ และคำสั่งแรงบิดสำหรับการตรวจสอบ, จำนวนช่องในตัว: 2

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว

ไม่มี

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายนอก

OP-84399 (220 W*2)

ฟังก์ชันการแสดงผล

หน้าต่างทางเข้า

การตรวจสอบสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

LED แสดงการชาร์จ

ไฟ LED ของ CHARGE (สีส้ม) สำหรับระบุการตรวจสอบอินพุตแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก

สถานะ

เซอร์โวขณะ ON, กำลังดำเนินการอินพุตคำสั่ง คำเตือน

ฟังก์ชันการสื่อสาร

การสื่อสารผ่าน USB

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

PC

ฟังก์ชันป้องกัน

กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ Overload ข้อผิดพลาดการ Regeneration ฯลฯ

ฟังก์ชันอื่นๆ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ, ระบบตำแหน่งสัมบูรณ์, ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ I/O

ประเภทของอินพุทพัลส์สัญญาณ/แบบอนาล็อก

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

13 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

5 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือน (ALARM), การทำงานการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น (RDY), อยู่ในตำแหน่ง (INPOS), เปรียบเทียบความเร็ว (VCMP), ช่วงเวลาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (BRAKE), กำลังดำเนินการควบคุมแรงบิด (TLM), กำลังดำเนินการควบคุมความเร็ว (VLM), คำเตือน (WARN), ตรวจจับความเร็วเป็นศูนย์ (ZSP), ใกล้กับตำแหน่ง

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

เฟส A (A+, A-), เฟส B (B+, B-), เฟส Z (Z+, Z-): เอาต์พุต Line-Driver;*3 เฟส Z (ZOC): เอาต์พุตแบบ Open collector; จำนวนการกระจายพัลส์: สูงสุด 1.6 Mpps (6.4 MHz เมื่อเฟส 2 ถูกเลือกแบบ 4×)*4

การควบคุมตำแหน่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบพัลส์สัญญาณคำสั่ง

สัญญาณ + คลื่นพัลส์, 2-พัลส์, เฟส A + เฟส B * สามารถเลือก Positive และ Negative logic สำหรับแต่ละรูปร่าง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบอินพุท

Line driver,*3 Open Collector

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: ความถี่ขาเข้า

Line driver เฟสเดียว: 4 MHz, ความแตกต่างของ Phase: 4 MHz, Open Collector: 200 kHz

การควบคุมความเร็ว

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: ±12V

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ประมาณ 14 kΩ หรือมากกว่า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

30 µs

การเลือกความเร็ว

สามารถใช้สัญญาณ SPD1, SPD2, และ SPD3 ในการเลือกความเร็วคำสั่งการตั้งค่า 1 ถึง 7

การควบคุมทอร์ค

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: ±12V

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ประมาณ 14 kΩหรือมากกว่า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

16 µs

ข้อกำหนดเฉพาะและการเดินสายไฟของ I/O

อินพุทใช้งานทั่วไป (DI-1)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (5mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.1mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

เอาท์พุทใช้งานทั่วไป (DO-1)

เอาต์พุต

เอาต์พุต Open-collector:

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.6V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

อินพุทที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-2)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (9mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

อินพุทความเร็วสูงที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-3)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

สายกราวด์ร่วม

เอาท์พุทขา open-collector เฟส Z (DO-2)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open-collector ที่ไม่มีการกั้นแยก

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.2V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ไม่แยก

ความถี่ขาออก

50kHz

อินพุทแบบอนาล็อก (AI)

ระดับของอินพุท

±12 VDC

ความแม่นยำ

±0.02% (V-REF), ±1% (T-REF)

ตัวกรองสัญญาณขาเข้าของวงจร

30 µs (V-REF), 16 µs (T-REF)

อินพุทพัลส์สัญญาณ (DI-P)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

30 VDC*5

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

15 VDC*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

6.25 VDC*7

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

24 VDC*8

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

12 VDC*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

5 VDC*7

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 2.2 kΩ

18.3V*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 1 kΩ

9.9V*6

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1): 180 kΩ

4.2V*6

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

สอดคล้องกับ AM26C31

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

0.1 mA*9

สายกราวด์ร่วม

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

ร่วมกัน*9

ความถี่ในการตอบสนอง

สายแบบดิฟเฟอเรนเชียล - ตัวขับ

เฟสเดียว: 4MHz, ความแตกต่างของเฟส: 4MHz

Open-Collector (ค่าความต้านทาน R1) กระแสอินพุตที่แนะนำ

200kHz*9

เอาท์พุทของตัวลงรหัส (DO-E)

เอาต์พุต

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สอดคล้องกับ AM26C31

สายกราวด์ร่วม

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

ความถี่ขาออก

ความแตกต่างของ Phase: 1.6 Mpps (หลังจาก 4×: 6.4 MHz)

*1 เมื่อใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าข้างต้น ระยะเวลาของกระแสกระชากคือ 20 ms หรือน้อยกว่า
*2 อัตรากำลังของกระแสไฟคือค่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 70°C อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมภายนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสมรรถนะ 20% หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ด้านบน
*3 สอดคล้องกับ AM26C31
*4 พารามิเตอร์สามารถเป็นแบบ
*5 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 30 mA
*6 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 15 mA
*7 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 5 mA
*8 กระแสอินพุตที่แนะนำ: 7 ถึง 24 mA
*9 7 ถึง 15 mA

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-005L2

SV-010L2

SV-020L2

SV-040L2

SV-075L2

รูป

ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟ 3 เฟส 200 VAC

50 W

100 W

200 W

400 W

750 W

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟ 3 เฟส 200 VAC

200 VA

300 VA

600 VA

1000 VA

1600 VA

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 200 VAC

700 VA

1200 VA

1900 VA

กระแสขาออก ต่อเนื่อง

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

0.66 Arms

0.91 Arms

1.6 Arms

2.8 Arms

5.5 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก สูงสุด

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

2.1 Arms

2.9 Arms

5.8 Arms

9.3 Arms

16.9 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

5.1 W

7.3 W

13.5 W

24 W

43.8 W

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

5.2 W

7.4 W

13.7 W

24.9 W

52.7 W

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟ 3 เฟส 200 VAC

8 W

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

17 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

22.1 W

24.3 W

30.5 W

41 W

68.8 W

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

22.2 W

24.4 W

30.7 W

41.9 W

77.7 W

กระแสไฟพิกัดอินพุท

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

1 Arms

2 Arms

3 Arms

6 Arms

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

2 Arms

3 Arms

5 Arms

9 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

0.2 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสกระชาก

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

*1

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

*1

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

70 A*1

33 A*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

สำหรับ 200 V

พลังไฟฟ้า

50W

100W

200W

400W

750W

แหล่งจ่ายไฟขาเข้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่

วงจรหลัก

3 เฟส (หรือเฟสเดียว) 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz, 270 ถึง 320 VDC

วงจรควบคุม

เฟสเดียว, 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz

วงจรหลัก/วงจรควบคุม

การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้

AC170 ถึง 253V

การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้

±5% หรือน้อยกว่า

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

วงจรหลัก

หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ

วงจรควบคุม

ประมาณ 100ms

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

III

วิธีควบคุม

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT, PWM, วิธีการถ่ายโอนกระแสคลื่น Sine

การตอบกลับ

การสื่อสารข้อมูลตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม 20 บิต (เพิ่มค่า/สัมบูรณ์)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6)

การป้องกันการกระแทก

19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27)

บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด)

ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง

ความสูง

1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN50178

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3, EN61000-6-2

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part 15 B, ICES-003, Class A

โครงสร้าง

ชนิด

การติดตั้งที่ฐาน

การป้องกัน

เปิด, บังคับ

ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด

1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง)

น้ำหนัก

ประมาณ 0.9kg

ประมาณ 1kg

ประมาณ 1.5kg

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ย่านการควบคุมความเร็ว

1 ถึง 5,000 (ภายใต้สภาวะที่โหลดแรงบิดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราแรงบิด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงความเร็ว

ระหว่างการกระเพื่อมโหลด

±0.01% หรือน้อยกว่าที่มีความผันแปรการโหลดระหว่าง 0 และ 100% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลักเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

0% ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

±0.1% หรือน้อยกว่า เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0 และ +50°C (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

ความแม่นยำในการควบคุมทอร์ค (ความสามารถในการทำซ้ำด้วยวิธิเดิม)

±1%

ความถี่ตอบสนองของความเร็ว

1.6 kHz (เมื่อ JL = JM) * JL: โหลดช่วงเวลาของความเฉื่อย (ความเฉื่อยแปลงแกนมอเตอร์), JM: ช่วงเวลาของความเฉื่อยมอเตอร์

เบรกไดนามิก

แบบในตัว

เอาท์พุทมอนิเตอร์แบบอนาล็อกเพื่อสังเกตการณ์

เอาต์พุตการแสดงผล เช่น แรงบิดการหมุนของมอเตอร์ และคำสั่งแรงบิดสำหรับการตรวจสอบ, จำนวนช่องในตัว: 2

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว

ไม่มี

มี (40 W)

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายนอก

OP-84399 (220 W*2)

ฟังก์ชันการแสดงผล

หน้าต่างทางเข้า

การตรวจสอบสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

LED แสดงการชาร์จ

ไฟ LED ของ CHARGE (สีส้ม) สำหรับระบุการตรวจสอบอินพุตแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก

สถานะ

เซอร์โวขณะ ON, กำลังดำเนินการอินพุตคำสั่ง, คำเตือน, กำลังดำเนินการสื่อสาร MECHATROLINK-II

ฟังก์ชันการสื่อสาร

การสื่อสารผ่าน USB

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

PC

ฟังก์ชันป้องกัน

กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ Overload ข้อผิดพลาดการ Regeneration ฯลฯ

ฟังก์ชันอื่นๆ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ, ระบบตำแหน่งสัมบูรณ์, ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ I/O

ประเภท MECHATROLINK-II

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

8 ช่องสัญญาณ

สัญญาณอินพุต: ฟังก์ชัน

บังคับหยุด (FSTOP), สวิตช์จำกัดด้านข้างการหมุนไปข้างหน้า (LSP), สวิตช์จำกัดด้านข้างการหมุนย้อนกลับ (LSN), สัญญาณการหน่วงสถานะภายนอก 1 ถึง 3 (EXT1, EXT2, EXT3), ตัวเลือกการจำกัดแรงบิดด้านข้างการหมุนไปข้างหน้า (PTL), ตัวเลือกการจำกัดแรงบิดด้านข้างการหมุนย้อนกลับ (NT

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

4 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือน (ALARM), การทำงานการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น (RDY), อยู่ในตำแหน่ง (INPOS), เปรียบเทียบความเร็ว (VCMP), ช่วงเวลาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (BRAKE), กำลังดำเนินการควบคุมแรงบิด (TLM), กำลังดำเนินการควบคุมความเร็ว (VLM), คำเตือน (WARN), ตรวจจับความเร็วเป็นศูนย์ (ZSP), ใกล้กับตำแหน่ง

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

เฟส A (A+, A-), เฟส B (B+, B-), เฟส Z (Z+, Z-): เอาต์พุต Line-Driver;*3 เฟส Z (ZOC): เอาต์พุตแบบ Open collector; จำนวนการกระจายพัลส์: สูงสุด 1.6 Mpps (6.4 MHz เมื่อเฟส 2 ถูกเลือกแบบ 4×)*4

ประเภทของอินพุทพัลส์สัญญาณ/แบบอนาล็อก

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

สัญญาณอินพุต: ฟังก์ชัน

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

การควบคุมตำแหน่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบพัลส์สัญญาณคำสั่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบอินพุท

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: ความถี่ขาเข้า

การควบคุมความเร็ว

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

การเลือกความเร็ว

การควบคุมทอร์ค

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

ข้อกำหนดเฉพาะด้านการสื่อสาร (ประเภท MECHATROLINK-II เท่านั้น)

การสื่อสารแบบ MECHATROLINK

ที่อยู่สถานี

41H ถึง 5FH (สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 30 สถานี Slave) สามารถเลือกเลขหลักสิบได้จาก Access Window และสามารถเลือกเลขหลักหน่วยได้ด้วยสวิตช์แบบหมุน)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

MECHATROLINK-II

10 Mbps (เลือกจาก Access Window)

MECHATROLINK-I

4 Mbps (เลือกจาก Access Window)

ความถี่ในการส่ง

MECHATROLINK-II

250µs, 0.5 ms ถึง 4.0 ms (0.5 เท่า)

MECHATROLINK-I

2ms

หมายเลขไบต์ของการส่ง

MECHATROLINK-II

17 ไบต์/สถานี, 32 ไบต์/สถานี (เลือกจาก Access Window)

MECHATROLINK-I

17 ไบต์/สถานี

วิธีการสั่ง

ข้อกำหนดเฉพาะของการปฏิบัติการ

การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมความเร็ว, และการควบคุมแรงบิด กระทำผ่านการสื่อสาร MECHATROLINK

อินพุทของคำสั่ง

คำสั่งการสื่อสาร MECHATROLINK-II (เช่น ลำดับ, การเคลื่อนที่, การตั้งค่าข้อมูลและการอ้างอิง, การตรวจสอบ, และการปรับแต่ง)

ข้อกำหนดเฉพาะและการเดินสายไฟของ I/O

อินพุทใช้งานทั่วไป (DI-1)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (5mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.1mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

เอาท์พุทใช้งานทั่วไป (DO-1)

เอาต์พุต

เอาต์พุต Open-collector:

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.6V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

อินพุทที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-2)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (9mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

อินพุทความเร็วสูงที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-3)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (11mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

เอาท์พุทขา open-collector เฟส Z (DO-2)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open-collector ที่ไม่มีการกั้นแยก

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.2V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ไม่แยก

ความถี่ขาออก

50kHz

เอาท์พุทของตัวลงรหัส (DO-E)

เอาต์พุต

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สอดคล้องกับ AM26C31

สายกราวด์ร่วม

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

ความถี่ขาออก

ความแตกต่างของ Phase: 1.6 Mpps (หลังจาก 4×: 6.4 MHz)

*1 เมื่อใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าข้างต้น ระยะเวลาของกระแสกระชากคือ 20 ms หรือน้อยกว่า
*2 อัตรากำลังของกระแสไฟคือค่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 70°C อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมภายนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสมรรถนะ 20% หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ด้านบน
*3 สอดคล้องกับ AM26C31
*4 พารามิเตอร์สามารถเป็นแบบ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-100L2

SV-150L2

SV-200L2

SV-300L2

SV-500L2

รูป

ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟ 3 เฟส 200 VAC

1.0kW

1.5kW

2.0kW

3.0kW

5.0kW

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟ 3 เฟส 200 VAC

2300 VA

3200 VA

4000 VA

5900 VA

7500 VA

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก ต่อเนื่อง

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

7.6 Arms

11.6 Arms

18.5 Arms

19.6 Arms

32.9 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสขาออก สูงสุด

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

ไฟ 3 เฟส 200 VAC

17 Arms

28 Arms

42 Arms

56 Arms

84 Arms

ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

53.6 W

65.8 W

111.9 W

113.8 W

263.7 W

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟ 3 เฟส 200 VAC

8 W

10 W

16 W

36 W

การสูญเสียพลังงานของตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

17 W

22 W

27 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

การสูญเสียกำลังรวม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

78.6 W

97.8 W

149.9 W

151.8 W

326.7 W

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสไฟพิกัดอินพุท

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

6 Arms

7.3 Arms

9.7 Arms

15 Arms

25 Arms

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

0.2 Arms

0.25 Arms

0.3 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

กระแสกระชาก

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

*1

วงจรหลัก ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

65.5 A*1

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 200 VAC

*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

วงจรควบคุม ไฟ 3 เฟส 200 VAC

33 A*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 200 VAC

*1

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

สำหรับ 200 V

พลังไฟฟ้า

1.0kW

1.5kW

2.0kW

3.0kW

5.0kW

แหล่งจ่ายไฟขาเข้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่

วงจรหลัก

3 เฟส 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz, 270 ถึง 320 VDC

วงจรควบคุม

เฟสเดียว, 200 ถึง 230 VAC, 50/60 Hz

วงจรหลัก/วงจรควบคุม

การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้

AC170 ถึง 253V

การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้

±5% หรือน้อยกว่า

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

วงจรหลัก

หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ

วงจรควบคุม

ประมาณ 100ms

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

III

วิธีควบคุม

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT, PWM, วิธีการถ่ายโอนกระแสคลื่น Sine

การตอบกลับ

การสื่อสารข้อมูลตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม 20 บิต (เพิ่มค่า/สัมบูรณ์)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6)

การป้องกันการกระแทก

19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27)

บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด)

ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง

ความสูง

1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN50178

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EN55011 Class A, EN61800-3

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3, EN61000-6-2

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part 15 B, ICES-003, Class A

โครงสร้าง

ชนิด

การติดตั้งที่ฐาน

การป้องกัน

เปิด, บังคับ

ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด

1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.5kg

ประมาณ 2.4kg

ประมาณ 2.9kg

ประมาณ 4.7kg

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ย่านการควบคุมความเร็ว

1 ถึง 5,000 (ภายใต้สภาวะที่โหลดแรงบิดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราแรงบิด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงความเร็ว

ระหว่างการกระเพื่อมโหลด

±0.01% หรือน้อยกว่าที่มีความผันแปรการโหลดระหว่าง 0 และ 100% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลักเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

0% ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

±0.1% หรือน้อยกว่า เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0 และ +50°C (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

ความแม่นยำในการควบคุมทอร์ค (ความสามารถในการทำซ้ำด้วยวิธิเดิม)

±1%

ความถี่ตอบสนองของความเร็ว

1.6 kHz (เมื่อ JL = JM) * JL: โหลดช่วงเวลาของความเฉื่อย (ความเฉื่อยแปลงแกนมอเตอร์), JM: ช่วงเวลาของความเฉื่อยมอเตอร์

เบรกไดนามิก

แบบในตัว

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

แบบในตัว

เอาท์พุทมอนิเตอร์แบบอนาล็อกเพื่อสังเกตการณ์

เอาต์พุตการแสดงผล เช่น แรงบิดการหมุนของมอเตอร์ และคำสั่งแรงบิดสำหรับการตรวจสอบ, จำนวนช่องในตัว: 2

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว

มี (40 W)

มี (50 W)

มี (80 W)

มี (180 W)

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายนอก

OP-84399 (220 W*2)

OP-87073 (220 W*2)

OP-84399 (220 W*2)

ฟังก์ชันการแสดงผล

หน้าต่างทางเข้า

การตรวจสอบสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

LED แสดงการชาร์จ

ไฟ LED ของ CHARGE (สีส้ม) สำหรับระบุการตรวจสอบอินพุตแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก

สถานะ

เซอร์โวขณะ ON, กำลังดำเนินการอินพุตคำสั่ง, คำเตือน, กำลังดำเนินการสื่อสาร MECHATROLINK-II

ฟังก์ชันการสื่อสาร

การสื่อสารผ่าน USB

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

PC

ฟังก์ชันป้องกัน

กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ Overload ข้อผิดพลาดการ Regeneration ฯลฯ

ฟังก์ชันอื่นๆ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ, ระบบตำแหน่งสัมบูรณ์, ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ I/O

ประเภท MECHATROLINK-II

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

8 ช่องสัญญาณ

สัญญาณอินพุต: ฟังก์ชัน

บังคับหยุด (FSTOP), สวิตช์จำกัดด้านข้างการหมุนไปข้างหน้า (LSP), สวิตช์จำกัดด้านข้างการหมุนย้อนกลับ (LSN), สัญญาณการหน่วงสถานะภายนอก 1 ถึง 3 (EXT1, EXT2, EXT3), ตัวเลือกการจำกัดแรงบิดด้านข้างการหมุนไปข้างหน้า (PTL), ตัวเลือกการจำกัดแรงบิดด้านข้างการหมุนย้อนกลับ (NT

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

4 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือน (ALARM), การทำงานการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น (RDY), อยู่ในตำแหน่ง (INPOS), เปรียบเทียบความเร็ว (VCMP), ช่วงเวลาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (BRAKE), กำลังดำเนินการควบคุมแรงบิด (TLM), กำลังดำเนินการควบคุมความเร็ว (VLM), คำเตือน (WARN), ตรวจจับความเร็วเป็นศูนย์ (ZSP), ใกล้กับตำแหน่ง

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

เฟส A (A+, A-), เฟส B (B+, B-), เฟส Z (Z+, Z-): เอาต์พุต Line-Driver;*3 เฟส Z (ZOC): เอาต์พุตแบบ Open collector; จำนวนการกระจายพัลส์: สูงสุด 1.6 Mpps (6.4 MHz เมื่อเฟส 2 ถูกเลือกแบบ 4×)*4

ประเภทของอินพุทพัลส์สัญญาณ/แบบอนาล็อก

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

สัญญาณอินพุต: ฟังก์ชัน

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

การควบคุมตำแหน่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบพัลส์สัญญาณคำสั่ง

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: รูปแบบอินพุท

อินพุทสายพัลส์สัญญาณ: ความถี่ขาเข้า

การควบคุมความเร็ว

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

การเลือกความเร็ว

การควบคุมทอร์ค

อินพุทแบบอนาล็อก: แรงดันไฟฟ้าของคำสั่ง

อินพุทแบบอนาล็อก: อิมพีแดนซ์ขาเข้า

อินพุทแบบอนาล็อก: ค่าคงที่ของเวลาของวงจร

ข้อกำหนดเฉพาะด้านการสื่อสาร (ประเภท MECHATROLINK-II เท่านั้น)

การสื่อสารแบบ MECHATROLINK

ที่อยู่สถานี

41H ถึง 5FH (สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 30 สถานี Slave) สามารถเลือกเลขหลักสิบได้จาก Access Window และสามารถเลือกเลขหลักหน่วยได้ด้วยสวิตช์แบบหมุน)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

MECHATROLINK-II

10 Mbps (เลือกจาก Access Window)

MECHATROLINK-I

4 Mbps (เลือกจาก Access Window)

ความถี่ในการส่ง

MECHATROLINK-II

250µs, 0.5 ms ถึง 4.0 ms (0.5 เท่า)

MECHATROLINK-I

2ms

หมายเลขไบต์ของการส่ง

MECHATROLINK-II

17 ไบต์/สถานี, 32 ไบต์/สถานี (เลือกจาก Access Window)

MECHATROLINK-I

17 ไบต์/สถานี

วิธีการสั่ง

ข้อกำหนดเฉพาะของการปฏิบัติการ

การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมความเร็ว, และการควบคุมแรงบิด กระทำผ่านการสื่อสาร MECHATROLINK

อินพุทของคำสั่ง

คำสั่งการสื่อสาร MECHATROLINK-II (เช่น ลำดับ, การเคลื่อนที่, การตั้งค่าข้อมูลและการอ้างอิง, การตรวจสอบ, และการปรับแต่ง)

ข้อกำหนดเฉพาะและการเดินสายไฟของ I/O

อินพุทใช้งานทั่วไป (DI-1)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (5mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.1mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

เอาท์พุทใช้งานทั่วไป (DO-1)

เอาต์พุต

เอาต์พุต Open-collector:

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.6V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

อินพุทที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-2)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (9mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

อินพุทความเร็วสูงที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-3)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (11mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

เอาท์พุทขา open-collector เฟส Z (DO-2)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open-collector ที่ไม่มีการกั้นแยก

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.2V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ไม่แยก

ความถี่ขาออก

50kHz

เอาท์พุทของตัวลงรหัส (DO-E)

เอาต์พุต

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สอดคล้องกับ AM26C31

สายกราวด์ร่วม

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

ความถี่ขาออก

ความแตกต่างของ Phase: 1.6 Mpps (หลังจาก 4×: 6.4 MHz)

*1 เมื่อใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าข้างต้น ระยะเวลาของกระแสกระชากคือ 20 ms หรือน้อยกว่า
*2 อัตรากำลังของกระแสไฟคือค่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 70°C อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมภายนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสมรรถนะ 20% หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ด้านบน
*3 สอดคล้องกับ AM26C31
*4 พารามิเตอร์สามารถเป็นแบบ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-005L1

SV-010L1

SV-020L1

SV-040L1

รูป

ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส

ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 100 VAC

50 W

100 W

200 W

400 W

กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC

200 VA

300 VA

700 VA

1400 VA

กระแสขาออก ต่อเนื่อง

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

0.66 Arms

0.91 Arms

2.1 Arms

2.8 Arms

กระแสขาออก สูงสุด

ไฟเฟสเดียว 100 VAC

2.1 Arms

2.9 Arms

6.5 Arms

9.3 Arms

การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

5.4 W

7.8 W

14.4 W

25.6 W

การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

17 W

การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

22.4 W

24.8 W

31.4 W

42.6 W

กระแสไฟพิกัดอินพุท

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

1.5 Arms

2.5 Arms

5 Arms

10 Arms

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

0.38 Arms

กระแสกระชาก

วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC

16.5 A*1

วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC

35 A*1

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

สำหรับ 100 V

พลังไฟฟ้า

50W

100W

200W

400W

แหล่งจ่ายไฟขาเข้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่

วงจรหลัก

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC, 50/60 Hz

วงจรควบคุม

วงจรหลัก/วงจรควบคุม

การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้

AC85 ถึง 127V

การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้

±5% หรือน้อยกว่า

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

วงจรหลัก

หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ

วงจรควบคุม

ประมาณ 65ms

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

III

วิธีควบคุม

การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT PWM, ระบบขับเคลื่อนกระแสไฟรูปคลื่นไซน์

การตอบกลับ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6)

การป้องกันการกระแทก

19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27)

บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด)

ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง

ความสูง

1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN50178

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3, EN61000-6-2

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

โครงสร้าง

ชนิด

การติดตั้งที่ฐาน

การป้องกัน

เปิด, บังคับ

ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด

1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.1kg

ประมาณ 1.5kg

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ย่านการควบคุมความเร็ว

1 ถึง 5,000 (ภายใต้สภาวะที่โหลดแรงบิดนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราแรงบิด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงความเร็ว

ระหว่างการกระเพื่อมโหลด

±0.01% หรือน้อยกว่าที่มีความผันแปรการโหลดระหว่าง 0 และ 100% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลักเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

0% ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงขึ้นลง

±0.1% หรือน้อยกว่า เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 0 และ +50°C (ที่อัตราความเร็วการหมุน)

ความแม่นยำในการควบคุมทอร์ค (ความสามารถในการทำซ้ำด้วยวิธิเดิม)

±1%

ความถี่ตอบสนองของความเร็ว

1.6 kHz (เมื่อ JL = JM) * JL: โหลดช่วงเวลาของความเฉื่อย (ความเฉื่อยแปลงแกนมอเตอร์), JM: ช่วงเวลาของความเฉื่อยมอเตอร์

เบรกไดนามิก

แบบในตัว

เอาท์พุทมอนิเตอร์แบบอนาล็อกเพื่อสังเกตการณ์

เอาต์พุตการแสดงผล เช่น แรงบิดการหมุนของมอเตอร์ และคำสั่งแรงบิดสำหรับการตรวจสอบ, จำนวนช่องในตัว: 2

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้แบบติดตั้งในตัว

ไม่มี

ตัวต้านทานที่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายนอก

OP-84399 (220 W*2)

ฟังก์ชันการแสดงผล

หน้าต่างทางเข้า

การตรวจสอบสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

LED แสดงการชาร์จ

ไฟ LED ของ CHARGE (สีส้ม) สำหรับระบุการตรวจสอบอินพุตแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก

สถานะ

เซอร์โวขณะ ON, กำลังดำเนินการอินพุตคำสั่ง, คำเตือน, กำลังดำเนินการสื่อสาร MECHATROLINK-II

ฟังก์ชันการสื่อสาร

การสื่อสารผ่าน USB

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ, การตั้งค่าพารามิเตอร์, การปรับแต่ง, ฯลฯ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

PC

ฟังก์ชันป้องกัน

กระแสไฟเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ Overload ข้อผิดพลาดการ Regeneration ฯลฯ

ฟังก์ชันอื่นๆ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ, ระบบตำแหน่งสัมบูรณ์, ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของ I/O

ประเภท MECHATROLINK-II

I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุต: จำนวนช่อง

8 ช่องสัญญาณ

สัญญาณอินพุต: ฟังก์ชัน

บังคับหยุด (FSTOP), สวิตช์จำกัดด้านข้างการหมุนไปข้างหน้า (LSP), สวิตช์จำกัดด้านข้างการหมุนย้อนกลับ (LSN), สัญญาณการหน่วงสถานะภายนอก 1 ถึง 3 (EXT1, EXT2, EXT3), ตัวเลือกการจำกัดแรงบิดด้านข้างการหมุนไปข้างหน้า (PTL), ตัวเลือกการจำกัดแรงบิดด้านข้างการหมุนย้อนกลับ (NT

สัญญาณเอาท์พุท: จำนวนช่อง

4 ช่องสัญญาณ

สัญญาณเอาท์พุท: ฟังก์ชัน

การแจ้งเตือน (ALARM), การทำงานการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น (RDY), อยู่ในตำแหน่ง (INPOS), เปรียบเทียบความเร็ว (VCMP), ช่วงเวลาเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (BRAKE), กำลังดำเนินการควบคุมแรงบิด (TLM), กำลังดำเนินการควบคุมความเร็ว (VLM), คำเตือน (WARN), ตรวจจับความเร็วเป็นศูนย์ (ZSP), ใกล้กับตำแหน่ง

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณแบบแบ่งตัวลงรหัส

เฟส A (A+, A-), เฟส B (B+, B-), เฟส Z (Z+, Z-): เอาต์พุต Line-Driver;*3 เฟส Z (ZOC): เอาต์พุตแบบ Open collector; จำนวนการกระจายพัลส์: สูงสุด 1.6 Mpps (6.4 MHz เมื่อเฟส 2 ถูกเลือกแบบ 4×)*4

ข้อกำหนดเฉพาะด้านการสื่อสาร (ประเภท MECHATROLINK-II เท่านั้น)

การสื่อสารแบบ MECHATROLINK

ที่อยู่สถานี

41 H ถึง 5 FH (เชื่อมต่อได้ถึง 30 สถานี Slave)
(ตัวเลขหลักแรกจะเลือกด้วย Access Window และตัวเลขหลักที่สองจะเลือกโดยสวิตช์แบบหมุน)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

MECHATROLINK-II

10 Mbps (เลือกโดย Access Window)

MECHATROLINK-I

4 Mbit/วินาที (เลือกโดย Access Window)

ความถี่ในการส่ง

MECHATROLINK-II

250 µs, 0.5 ถึง 4.0 ms (0.5 เท่า)

MECHATROLINK-I

2ms

หมายเลขไบต์ของการส่ง

MECHATROLINK-II

17 ไบต์/สถานี, 32 ไบต์/สถานี (เลือกโดย Access Window)

MECHATROLINK-I

17 ไบต์/สถานี

วิธีการสั่ง

ข้อกำหนดเฉพาะของการปฏิบัติการ

การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมความเร็ว, และการควบคุมแรงบิด กระทำผ่านการสื่อสาร MECHATROLINK

อินพุทของคำสั่ง

คำสั่ง MECHATROLINK-II (โปรแกรมควบคุมลำดับ/การเคลื่อนที่/การตั้งค่าข้อมูล/การอ้างอิง/การตรวจสอบ/การปรับแต่ง เป็นต้น)

ข้อกำหนดเฉพาะและการเดินสายไฟของ I/O

อินพุทใช้งานทั่วไป (DI-1)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (5mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.1mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

เอาท์พุทใช้งานทั่วไป (DO-1)

เอาต์พุต

เอาต์พุต Open-collector:

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.6V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

อินพุทที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-2)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (9mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ทั่วไป (เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ชนิด MECHATROLINK-II มีขั้วบวกร่วมกันเท่านั้น)

อินพุทความเร็วสูงที่ใช้ได้กับวิธี 2-wire (DI-3)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

24 VDC (11mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

ร่วมกัน

เอาท์พุทขา open-collector เฟส Z (DO-2)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open-collector ที่ไม่มีการกั้นแยก

อัตราการโหลด

30 VDC (30mA)

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

0.1mA

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC1.2V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

ไม่แยก

ความถี่ขาออก

50kHz

เอาท์พุทของตัวลงรหัส (DO-E)

เอาต์พุต

เอาต์พุตความแตกต่างของ Line Driver

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

สอดคล้องกับ AM26C31

สายกราวด์ร่วม

แยกอิสระ (ไม่มีการกั้นแยก)

ความถี่ขาออก

ความแตกต่างของ Phase: 1.6 Mpps (หลังจาก 4×: 6.4 MHz)

*1 เมื่อใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าข้างต้น ระยะเวลาของกระแสกระชากคือ 20 ms หรือน้อยกว่า
*2 อัตรากำลังของกระแสไฟคือค่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 70°C อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมภายนอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสมรรถนะ 20% หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ด้านบน
*3 สอดคล้องกับ AM26C31
*4 พารามิเตอร์สามารถเป็นแบบ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B005AK

SV-B005AS

SV-B005CK

SV-B005CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-005**

พิกัดเอาท์พุท

50 W

ทอร์คพิกัด

0.159 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

0.557 N・m

กระแสพิกัด

0.61 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

2.1 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.285 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.0561 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

6.11 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

38400 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

20 เท่า

20 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

Class B

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 0.6kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

5.5 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B010AK

SV-B010AS

SV-B010CK

SV-B010CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-010**

พิกัดเอาท์พุท

100 W

ทอร์คพิกัด

0.318 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

1.11 N・m

กระแสพิกัด

0.84 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

2.9 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.413 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.0812 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

15.2 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

47800 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

20 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 0.7kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

5.5 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B020AK

SV-B020AS

SV-B020CK

SV-B020CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-020**

พิกัดเอาท์พุท

200 W

ทอร์คพิกัด

0.637 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

2.23 N・m

กระแสพิกัด

1.6 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

5.8 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.435 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.323 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

15.7 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

24600 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

15 เท่า

15 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 1.5kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

6 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B040AK

SV-B040AS

SV-B040CK

SV-B040CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-040**

พิกัดเอาท์พุท

400 W

ทอร์คพิกัด

1.27 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

4.46 N・m

กระแสพิกัด

2.7 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

9.3 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.512 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.506 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

36.5 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

28800 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

10 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 1.9kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

6 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B075AK

SV-B075AS

SV-B075CK

SV-B075CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-075**

พิกัดเอาท์พุท

750 W

ทอร์คพิกัด

2.39 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

8.36 N・m

กระแสพิกัด

4.7 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

16.9 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.544 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

1.74 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

36.3 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

15200 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

10 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 3.6kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

6.5 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B100AK

SV-B100AS

SV-B150AK

SV-B150AS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-100**

SV-150

พิกัดเอาท์พุท

0.85 kW

1.3 kW

ทอร์คพิกัด

5.39 N・m

8.34 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

13.8 N・m

23.3 N・m

กระแสพิกัด

6.9 Arms

10.7 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

17 Arms

28 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

1500 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

3000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.859 N・m/Arms

0.891 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

16 ×10-4kg・m2

22 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

18.2 kW/s

31.6 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

3370 rad/s2

3790 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

5 เท่า

5 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

49 ม./วินาที2พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลงและขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (เดินหน้า/ถอยหลัง)

49 ม./วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลง และขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (ด้านหน้า/ด้านหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP67 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

Class F

คลาส F

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 7.5kg

ประมาณ 9.0kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้: -อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.] อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.] 3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

10 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B200AK

SV-B200AS

SV-B300AK

SV-B300AS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-150

พิกัดเอาท์พุท

1.8 kW

2.9 kW

ทอร์คพิกัด

11.5 N・m

18.6 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

28.7 N・m

45.1 N・m

กระแสพิกัด

16.7 Arms

23.8 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

42 Arms

56 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

1500 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

3000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.748 N・m/Arms

0.848 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

28.1 ×10-4kg・m2

54.5 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

47.1 kW/s

63.5 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

4090 rad/s2

3410 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

5 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 ม./วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลง และขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (ด้านหน้า/ด้านหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP67 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส F

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 11.0kg

ประมาณ 19.5kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้: -อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.] อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.] 3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

10 W

18.5 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-B500AK

SV-B500AS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์เบรค แม่เหล็กไฟฟ้า, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-500*2

พิกัดเอาท์พุท

4.4 kW

ทอร์คพิกัด

28.4 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

71.1 N・m

กระแสพิกัด

32.8 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

84 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

1500 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

3000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.934 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

76 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

106 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

3740 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

5 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 ม./วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลง และขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (ด้านหน้า/ด้านหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP67 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส F

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 23.5kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้: -อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.] อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.] 3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

18.5 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M005AK

SV-M005AS

SV-M005CK

SV-M005CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์มาตรฐาน, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-005**

พิกัดเอาท์พุท

50 W

ทอร์คพิกัด

0.159 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

0.557 N・m

กระแสพิกัด

0.61 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

2.1 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.285 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.0414 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

6.11 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

38400 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

20 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 0.3kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M010AK

SV-M010AS

SV-M010CK

SV-M010CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์มาตรฐาน, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-010**

พิกัดเอาท์พุท

100 W

ทอร์คพิกัด

0.318 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

1.11 N・m

กระแสพิกัด

0.84 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

2.9 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.413 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.0665 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

15.2 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

47800 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

20 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 0.4kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M020AK

SV-M020AS

SV-M020CK

SV-M020CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์มาตรฐาน, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-020**

พิกัดเอาท์พุท

200 W

ทอร์คพิกัด

0.637 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

2.23 N・m

กระแสพิกัด

1.6 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

5.8 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.435 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.259 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

15.7 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

24600 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

15 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 0.9kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M040AK

SV-M040AS

SV-M040CK

SV-M040CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์มาตรฐาน, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-040**

พิกัดเอาท์พุท

400 W

ทอร์คพิกัด

1.27 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

4.46 N・m

กระแสพิกัด

2.7 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

9.3 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.512 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

0.442 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

36.5 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

28800 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

10 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 1.3kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M075AK

SV-M075AS

SV-M075CK

SV-M075CS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

มอเตอร์มาตรฐาน, หรือชนิดเพิ่มค่า (INC)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-075**

พิกัดเอาท์พุท

750 W

ทอร์คพิกัด

2.39 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

8.36 N・m

กระแสพิกัด

4.7 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

16.9 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

3000 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

6000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.544 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

1.57 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

36.3 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

15200 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

10 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส B

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 2.7kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:
50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]
200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.]
อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:
-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:
1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.]
3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M100AK

SV-M100AS

SV-M150AK

SV-M150AS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-100**

SV-150

พิกัดเอาท์พุท

0.85 kW

1.3 kW

ทอร์คพิกัด

5.39 N・m

8.34 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

13.8 N・m

23.3 N・m

กระแสพิกัด

6.9 Arms

10.7 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

17 Arms

28 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

1500 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

3000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.859 N・m/Arms

0.891 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

13.9 ×10-4kg・m2

19.9 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

20.9 kW/s

35 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

3880 rad/s2

4190 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

5 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 เมตร/วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(3 ทิศทาง: ขึ้น/ลง, ขวา/ซ้าย, และเดินหน้า/ถอยหลัง)

49 ม./วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลง และขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (ด้านหน้า/ด้านหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP65 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP67 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส F

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 5.5kg

ประมาณ 7.1kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้: -อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.] อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.] 3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ข้อกำหนดเฉพาะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

พลังไฟฟ้า

10 W

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M200AK

SV-M200AS

SV-M300AK

SV-M300AS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-200

SV-300

พิกัดเอาท์พุท

1.8 kW

2.9 kW

ทอร์คพิกัด

11.5 N・m

18.6 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

28.7 N・m

45.1 N・m

กระแสพิกัด

16.7 Arms

23.8 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

42 Arms

56 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

1500 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

3000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.748 N・m/Arms

0.848 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

26 ×10-4kg・m2

46 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

50.9 kW/s

75.2 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

4420 rad/s2

4040 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

5 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 ม./วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลง และขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (ด้านหน้า/ด้านหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP67 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส F

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 8.6kg

ประมาณ 13.5kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้: -อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.] อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.] 3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SV-M500AK

SV-M500AS

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิด

มอเตอร์มาตรฐาน, ชนิดสัมบูรณ์ (ABS)

ตัวขยายสัญญาณเซอร์โวที่ใช้ได้

SV-500*2

พิกัดเอาท์พุท

4.4 kW

ทอร์คพิกัด

28.4 N・m

ทอร์คสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

71.1 N・m

กระแสพิกัด

32.8 Arms

กระแสสูงสุดทันที ณ ขณะนั้น

84 Arms

ระดับความเร็วในการหมุน

1500 min-1

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

3000 min-1

ค่าคงที่ของทอร์ค

0.934 N・m/Arms

ความเฉื่อยของตัวหมุน

67.5 ×10-4kg・m2

อัตรากำลังไฟพิกัด

119 kW/s

อัตราเร่งเชิงมุม

4210 rad/s2

วิธีการกระตุ้น

แม่เหล็กถาวร

อัตราโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดที่ยอมรับได้

5 ครั้ง

ความละเอียด

20 บิต

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-20 ถึง +60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง)

ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ

20 ถึง 80%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

49 ม./วินาที2 พร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง
(2 ทิศทาง: ขึ้น/ลง และขวา/ซ้าย), 24.5 ม./วินาที2 (ด้านหน้า/ด้านหลัง)

การป้องกันการกระแทก

490 เมตร/วินาที2สำหรับสองครั้งพร้อมด้วยขอบเหล็กของเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เป็นพื้นผิวอ้างอิง

ระดับการป้องกัน

ป้องกันโดยสมบูรณ์, การระบายความร้อนด้วยตนเอง, IP67 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์และการเปิดเพลา)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่น)

ความสูง

สูงสุด 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

มาตรฐานที่อนุมัติ

มาตรฐาน UL/CSA

UL1004 C22.2 No.100

เครื่องหมาย CE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ

EN60034-1, EN60034-5

EMI

EN55011คลาส A, EN61800-3

EMS

EN61800-3

มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ

FCC Part15 B, ICES-003. Class A

คลาสฉนวน

คลาส F

แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้

1500 VAC นาน 1 นาที

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MΩ วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 17.5kg

หมายเหตุ

อัตราแรงบิดที่ 50 W ถึง 750 W เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้: -อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนอะลูมิเนียมที่ติดตั้งอยู่:50 W ถึง 100 W: 200 × 200 × 6 [มม.]200 W ถึง 750 W: 250 × 250 × 6 [มม.] อัตราแรงบิดที่ 1 kW ถึง 5 kW เป็นค่าแรงบิดต่อเนื่องที่อนุญาตในสถานะต่อไปนี้:-อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C-แผ่นระบายความร้อนเหล็กที่ติดตั้งอยู่:1 kW ถึง 2 kW: 400 × 400 × 20 [มม.] 3 kW, 5 kW: 550 × 550 × 30 [มม.]

ด้านบนสุดของหน้า