ซอฟต์แวร์ IV3 ซีรีส์

จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ด้านล่างเมื่อใช้ IV3 ซีรีส์
ดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าเมื่อเชื่อมต่อ IV3 ซีรีส์กับเครือข่าย

ซอฟต์แวร์การทำงานของยูนิตหลัก

ซอฟต์แวร์นี้จะใช้เมื่ออัพเดทยูนิตหลักของ IV3 ซีรีส์ (ยูนิตหลักของกล้องอัจฉริยะและแอมพลิฟายเออร์ของรุ่นกะทัดรัด)

ด้านบนสุดของหน้า

ซอฟต์แวร์การทำงานของแผงควบคุม

ซอฟต์แวร์นี้จะใช้เมื่ออัพเดทแผงควบคุม (IV3-CP50)

ด้านบนสุดของหน้า

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้เมื่อใช้ IV3 ซีรีส์ที่เชื่อมต่อกับพีซี
สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟล์การตั้งค่าการสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย/PLC

จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ด้านล่างเเมื่อใช้ IV3 ซีรีส์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออุปกรณ์ควบคุม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: