คู่มือการสื่อสาร/การเชื่อมต่อ IV3 ซีรีส์

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีกำหนดการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ IV3 ซีรีส์กับ PLC
เอกสารที่อธิบายขั้นตอนและไฟล์ที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

Profinet

Siemens PLC

ด้านบนสุดของหน้า

CC-Link

Mitsubishi PLC

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: