1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. BT Series Software / User Support
  5. Version Upgrades|BT Series Software / User Support
  6. Version Upgrades|PC software(BT exclusive OS type)

BT Series Software / User Support

PC software (BT exclusive OS type) Version Upgrades

BT-1000 Series  BT-1550 BT-1510 BT-1010
BT-600 Series  BT-600

  Japanese English Simplified Chinese Remarks/Explanations
BT-H10W Download Download Download Ver1.61
BT-H10W Update procedure
  Japanese English Simplified Chinese Remarks/Explanations
BT-HD10 Download Download Download Ver1.61
BT-HD10L Download Download Download Ver1.61
BT-HD10(L) Update procedure