1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. BT Series Software / User Support
  5. Version Upgrades|BT Series Software / User Support
  6. Version Upgrades|PC software OS compatibility status(BT exclusive OS type)

BT Series Software / User Support

PC software OS compatibility status (BT exclusive OS type) Version Upgrades

BT-Navigator

① Windows XP or earlier
② Windows 7 32bit/64bit
③ Windows 8 32bit/64bit
④ Windows 10 32bit/64bit
⑤ Windows 11 64bit
⑥ Windows Server 2008 R2 64bit
⑦ Windows Server 2012 64bit
⑧ Windows Server 2016 64bit
⑨ Windows Server 2019 64bit
⑩ Windows Server 2022 64bit
- Unverified
Not included in Development Kit
Software BT-H10W
Development environment BT Application Builder    
GAIO compiler                    
Project Builder                    
BT-Dev.Tool                    
Operating environment Data transfer software    
Communication libraries    
Samples (communication libraries/sockets)    
Base applications
Middleware (Request manager)
Wireless system management software    
USB drivers For BT-1000 Series    
For BT-600 Series    

C plug-in development kit

① Windows XP or earlier
② Windows 7 32bit/64bit
③ Windows 8 32bit/64bit
④ Windows 10 32bit/64bit
⑤ Windows 11 64bit
⑥ Windows Server 2008 R2 64bit
⑦ Windows Server 2012 64bit
⑧ Windows Server 2016 64bit
⑨ Windows Server 2019 64bit
⑩ Windows Server 2022 64bit
- Unverified
Not included in Development Kit
Software BT-HD10
Development environment BT Application Builder                    
GAIO compiler    
Project Builder    
BT-Dev.Tool    
Operating environment Data transfer software    
Communication libraries    
Samples (communication libraries/sockets)    
Base applications
Middleware (Request manager)
Wireless system management software    
USB drivers For BT-1000 Series    
For BT-600 Series