1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. โซลูชันการตรวจสอบ
  4. เครื่องอ่านโค้ด

โซลูชันการตรวจสอบ (เครื่องอ่านโค้ด)

ข้อดีของเครื่องอ่านโค้ด 2D ของ KEYENCE

การอ่านที่แม่นยำ!

ประสิทธิภาพที่ดีสุดในเครื่องระดับเดียวกัน

อัลกอริธึมที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ประสิทธิภาพการอ่านที่ดีสุดในเครื่องระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถสแกนโค้ดที่อ่านยากได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงโค้ดที่มาร์กลงในชิ้นงานที่พื้นผิวไม่สม่ำเสมอโดยตรง

บันทึกสภาพการอ่านสำหรับผลิตภัณฑ์หลากชนิด

ฟังก์ชันช่องพารามิเตอร์ที่จดจำการตั้งค่าการอ่านได้หลายค่า คุณสมบัตินี้ทำให้ได้การอ่านที่ถูกต้องอย่างไร้กังวลด้วยการช่วยให้เครื่องอ่านทำงานด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ใหม่ด้วยตนเองในระหว่างการใช้งานกับผลิตภัณฑ์หลายๆ ชนิด!

อัลกอริธึมสำหรับหาค่าความเปรียบต่างที่ล้ำสมัย

โดยทั่วไป ค่าเกณฑ์สีดำ/สีขาวจะได้รับการตั้งค่าไว้สำหรับโค้ดทั้งหมดซึ่งทำให้การตรวจจับโค้ดที่พิมพ์อย่างไม่สม่ำเสมอทำได้ยากลำบาก เพื่อการแก้ไขปัญหานี้ เราได้พัฒนาอัลกอริธึมสำหรับหาค่าความเปรียบต่างตามความเข้มภายในแบบใหม่ เพื่อให้สามารถตั้งค่าเกณฑ์สำหรับแต่ละส่วนของโค้ดได้ อัลกอริธึมนี้สามารถจำแนกประเภทสีดำ/สีขาวได้อย่างแม่นยำ แม้ในโค้ด DPM ที่มักมีความหนาแน่นของงานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ

อัลกอริธึมจำแนกประเภทสีดำ/สีขาวตามความเข้มภายในของเราจะแบ่งโค้ดออกเป็นชิ้นย่อยเพื่อทำการประมวลผลแบบไบนารีโดยใช้ค่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วน ซึ่งช่วยให้การจำแนกประเภทสีดำ/สีขาวมีความแม่นยำ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความหนาแน่นของงานพิมพ์ที่ไม่สม่ำเสมอ

* ภาพด้านบนใช้สำหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่า โค้ดจะต้องแบ่งออกเป็น 16 ส่วนเสมอไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม