รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูงทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์ CA-CH10RX

CA-CH10RX - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูงทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

รุ่นอื่นๆ