ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ

XG-7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000 (ไม่พิมพ์แบบซิลค์) OP-84236

OP-84236 - คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000 (ไม่พิมพ์แบบซิลค์)

รุ่นอื่นๆ