ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ

XG-7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลรูปตัว L 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์ CA-CN3LX

CA-CN3LX - สายเคเบิลรูปตัว L 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

รุ่นอื่นๆ