ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (ขาวดำ) OP-88643

OP-88643 - ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (ขาวดำ)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88643

ชนิด

ฟิลเตอร์ แบบโพลาไรซ์ (ขาวดำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ