ขายึด การปรับ 2 แกน OP-88635

OP-88635 - ขายึด การปรับ 2 แกน

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88635

ชนิด

ขายึด การปรับ 2 แกน

น้ำหนัก

ประมาณ 260 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ