ขายึดแบบปรับได้ OP-87910

OP-87910 - ขายึดแบบปรับได้

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87910

ชนิด

ขายึดแบบปรับได้

น้ำหนัก

ประมาณ 75 g

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ