สายไฟแผงควบคุม/ จอแสดงผล (M8 4 ขา / สายเกลียว) 5 ม. OP-87444

OP-87444 - สายไฟแผงควบคุม/ จอแสดงผล (M8 4 ขา / สายเกลียว) 5 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87444

ชนิด

สายไฟแผงควบคุม/ จอแสดงผล

ปลายสาย

M8 4 ขา - สายเกลียว

ความยาว

5 ม.

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ