ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)
  5. วิชันเซนเซอร์
  6. การประยุกต์ใช้งาน

วิชันเซนเซอร์

IV ซีรี่ส์

อุตสาหกรรมการขนส่ง

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

ตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีโอริงและวิเคราะห์
ชิ้นส่วน

IV ซีรี่ส์มีขนาดเล็กพอๆ กับกลักไม้ขีด ทำให้สามารถติดตั้ง IV ซีรี่ส์ได้ในระบบที่มีอยู่ได้ แม้ว่าจะมีพื้นที่แคบ ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นอุปสรรคในการติดตั้งเซนเซอร์ นอกจากนั้นแล้ว เลนส์มุมกว้างที่พัฒนาขึ้นใหม่ก็ยังช่วยให้สามารถทำการตรวจจับแบบมุมกว้างได้ แม้ว่าจะติดตั้งเซนเซอร์ไว้ในระยะที่ใกล้กับชิ้นงาน

ฟังก์ชันการวิเคราะห์รูปร่างจะช่วยแยกแยะระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของชิ้นงาน

IV ซีรี่ส์มีขนาดเล็กพอๆ กับกลักไม้ขีด ทำให้
สามารถติดตั้ง IV ซีรี่ส์ได้ในระบบที่มีอยู่ได้ แม้ว่า
จะมีพื้นที่แคบ ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นอุปสรรคใน
การติดตั้งเซนเซอร์ อีกทั้งคุณยังสามารถเปลี่ยน
ทิศทางของสายเคเบิลได้อย่างอิสระ ภายในมุม
330° พร้อมด้วยขนาดหัวต่อที่เล็กที่สุดในรุ่น
คุณจึงมั่นใจได้ถึงอิสระในการติดตั้งในระดับสูง

การตรวจจับการมีอยู่ของสปริง

ตรวจจับการการสวมสปริงระหว่างขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน
IV ซีรี่ส์สามารถตรวจจับได้สูงสุด 16 ตำแหน่งพร้อมๆ กัน ทำให้สามารถตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีสปริงและทิศทางการหุ้มสวมยางด้วยเซนเซอร์เพียงตัวเดียว ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันการประกอบได้

การตรวจจับข้อบกพร่องของชุดประกอบปุ่ม

ใช้พื้นที่สีเพื่อตรวจจับการสูญหายของปุ่มและชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้อง
IV ซีรี่ส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีฟังก์ชันการปรับตำแหน่ง ดังนั้น แม้ว่าชิ้นงานจะไม่ตรงแนวในระหว่างการลำเลียง ทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำด้วยการค้นหาเป้าหมายการตรวจจับบนหน้าจอ

การตรวจจับรุ่นของรถยนต์ด้วยวิธีความแตกต่างของการมาร์ก

ตรวจจับรุ่นของรถยนต์ด้วยวิธี
ความแตกต่างของการมาร์ก
IV ซีรี่ส์สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ
แม้กระทั่งรอยมาร์กบนพื้นผิวโลหะ ซึ่งตรวจจับ
ได้ยากมาก เนื่องจากการสะท้อนแสงที่
ไม่สม่ำเสมอ ด้วยฟังก์ชัน HS-HDR ที่อยู่ใน
ระหว่างการขอสิทธิบัตรของ KEYENCE ทำให้
ตอนนี้เราสามารถตัดแสงสะท้อนที่ไม่สม่ำเสมอ
ไปได้ แม้ว่าจะเป็นชิ้นงานที่เคลื่อนที่อยู่

การตรวจจับซีลด้านหน้า/ด้านหลัง

ตรวจจับซีลด้านหน้าหรือด้านหลัง
ด้วยการใช้เครื่องมือรูปร่างที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อการตรวจจับความแตกต่างระหว่างร่องของชิ้นงาน สามารถทำการตรวจจับได้อย่างแม่นยำแม้แต่ในสภาวะที่ไม่มีความแตกต่างทางด้านสีหรือความเข้มของแสงสะท้อนระหว่างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการปรับอย่างละเอียดหลังจากติดตั้งเซนเซอร์

การตรวจจับการมีอยู่ของคลิปแผงหน้าปัดเครื่องมือ

ตรวจจับการมีอยู่ของคลิปแผงหน้าปัดเครื่องมือด้วยเซนเซอร์เพียงตัวเดียว
IV ซีรี่ส์สามารถตรวจจับได้สูงสุดถึง 16 จุดพร้อมกันในพื้นที่กว้าง 550 × 412 มม. จึงทำให้สามารถใช้เซนเซอร์เพียงตัวเดียวทำการตรวจจับแบบเดียวกันที่ในอดีตจำเป็นต้องใช้เซนเซอร์หลายตัว

การยืนยันดวงไฟของไฟหน้ารถยนต์

ทำการยืนยันดวงไฟของไฟหน้ารถยนต์
ด้วยฟังก์ชันพื้นที่สี
เลนส์มุมกว้างที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ IV ซีรี่ส์
ช่วยให้สามารถทำการตรวจจับพื้นที่มุมกว้างได้
แม้ว่าจะติดตั้งเซนเซอร์ไว้ในระยะที่ใกล้กับ
ชิ้นงานอีกทั้งส่วนหัวยังมีขนาดเล็กพอๆกับ
กลักไม้ขีด จึงทำให้สามารถติดตั้งไว้ด้านใน
ของเครื่องมือตรวจจับได้

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)