ข้อมูลจำเพาะ วิชันเซนเซอร์ IV ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

รุ่น

IV-HG500CA

IV-HG500MA

IV-HG150MA

IV-HG300CA

IV-HG600MA

รูป

ชนิด

รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน

รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ

รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง

ระยะที่ติดตั้ง

20 ถึง 500 มม.

40 ถึง 150 มม.

40 ถึง 300 มม.

40 ถึง 600 มม.

มุมมอง

ระยะที่ติดตั้ง 20 มม.: 10 (H) x 7.5 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 500 มม.: 200 (H) x 150 (V) มม.

ระยะที่ติดตั้ง 40 มม.: 8 (H) x 6 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 150 มม.: 32 (H) x 24 (V) มม.*4

ระยะที่ติดตั้ง 40 มม.: 42 (H) x 31 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 300 มม.: 275 (H) x 206 (V) มม.

ระยะที่ติดตั้ง 40 มม.: 42 (H) x 31 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 600 มม.: 550 (H) x 412 (V) มม.

อิมเมจเซนเซอร์

ชนิด

CMOS ชนิดสี 1/3 นิ้ว

CMOS ชนิดขาวดำ 1/3 นิ้ว

CMOS ชนิดสี 1/3 นิ้ว

CMOS ชนิดขาวดำ 1/3 นิ้ว

พิกเซล

752 (H) x 480 (V)

การปรับโฟกัส

อัตโนมัติ*1

เวลาในการรับแสง

1/10 ถึง 1/50,000

1/20 ถึง 1/50,000

1/25 ถึง 1/50,000

1/50 ถึง 1/50,000

แสง

ไฟส่องสว่าง

LED สีขาว

LED อินฟราเรด

วิธีการให้แสง

การยิงแสงแบบพัลส์/การยิงแสงแบบ DC สามารถเปลี่ยนสลับได้

การยิงแสงแบบพัลส์

ไฟแสดงสถานะ

2 (ไฟแสดงสถานะทั้งสองแสดงรายละเอียดเดียวกัน)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67*2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y แล*3

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละ 6 นทิศทาง*3

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: สังกะสีหล่อแบบ, ฝาครอบด้านหน้า: Acrylic (เคลือบแข็ง), ฝาครอบไฟแสดงการทำงาน: TPU

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 สามารถปรับตำแหน่งการโฟกัสได้โดยอัตโนมัติขณะทำการติดตั้ง ปิดในระหว่างการทำงาน สามารถลงทะเบียนตำแหน่งการโฟกัสได้ด้วยโปรแกรม้
*2 ยกเว้นเมื่อประกอบกับชุดประกอบฟิลเตอร์โพลาไรซ์ (OP-87899/OP-87900/OP-87901/OP-87902)
*3 ยกเว้นเมื่อประกอบกับชุดประกอบโดม IV-HG (IV-GD05/IV-GD10)
*4 ระยะที่ติดตั้ง 18 มม.: 4 (H) x 3 (V) มม. ถึงระยะที่ติดตั้ง 27 มม.: 7 (H) x 5.2 (V) มม. เมื่อใช้ชุดเลนส์ประกอบกำลังขยาย (OP-87902)

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

รุ่น

IV-HG10

IV-HG15

รูป

ชนิด

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

เครื่องมือ

ชนิด

การตรวจจับรูปทรง, บริเวณ*1, บริเวณสี*2, ขอบพิกเซล, ความกว้าง/ความสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง, การปรากฏของขอบ, ระยะ Pitch, การปรับตำแหน่ง, การปรับตำแหน่งด้วยความเร็วสูง (การปรับ 1 แกน/2 แกน, OCR*3

การตรวจจับรูปทรง, บริเวณ*1, บริเวณสี*2, ขอบพิกเซล, ความกว้าง/ความสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง, การปรากฏของขอบ, ระยะ Pitch, การปรับตำแหน่ง, การปรับตำแหน่งด้วยความเร็วสูง (การปรับ 1 แกน/2 แกน), OCR*3

จำนวน

เครื่องมือตรวจจับ: เครื่องมือ 16 ตัว, เครื่องมือการปรับตำแหน่ง: 1 ตัว*4

การตั้งค่าของสวิตช์ (โปรแกรม)

32 โปรแกรม

ประวัติภาพ

จำนวน

เมื่อใช้หัวชนิดสี: 100 ภาพ*5, เมื่อใช้หัวชนิดขาวดำ: 300 ภาพ*6*7

เงื่อนไข

NG เท่านั้น/ทั้งหมด สามารถเลือกได้*7

ข้อมูลการวิเคราะห์

ปิด/สถิติ/ฮิสโตแกรม/รายการอัตราที่ตรงกันสามารถเปลี่ยนสลับได้
สถิติ: เวลาในการประมวลผล (ค่าล่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย), จำนวน OK, จำนวน NG, หมายเลขทริกเกอร์, ความผิดพลาดของทริกเกอร์, รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เครื่องมือฮิสโตแกรม: ฮิสโตแกรม, ระดับความตรงกัน (ค่าล่าสุด, MAX, MIN, AVE), จำนวน OK, จำนวน NG
รายการอัตราที่ตรงกัน: รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ, รายการอัตราที่ตรงกันด้วยเครื่องมือ, รายการแถบการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ*8

ฟังก์ชันอื่นๆ

HDR, HighGain, ฟิลเตอร์สี*2, การซูมระบบดิจิตอล (2x, 4x)*9, การแก้ไขความสว่าง, การแก้ไขมุมเอียง, ความสมดุลแสงสีขาว*2, ฟังก์ชัน Mask, ฮิสโตแกรมสี, การทดสอบ, ToolAutoTune, จอภาพอินพุต, การตรวจสอบเอาต์พุต, การตั้งค่าความปลอดภัย, โปรแกรมจำลองการทำงาน, การป้องกันการรบกวนระหว่างกัน, การเชื่อมต่อตรง (2 ยูนิตขึ้นไป), การเพิ่มข้อมูลวันที่/เวลาของเซนเซอร์, ฟังก์ชันการปรับสเกล, รายการเซ็นเซอร์ที่ขัดข้อง, การคงค่าแสดงผลเมื่อขัดข้อง

ไฟแสดงสถานะ

PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT

อินพุต

ชนิด

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2V หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

อินพุต

6 อินพุต (IN1 ถึง IN6)

ฟังก์ชัน

IN1: ทริกเกอร์ภายนอก, IN2 ถึง IN6: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การล้างข้อผิดพลาด, การลงทะเบียนภาพต้นแบบภายนอก, อินพุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

เอาต์พุต

ชนิด

เอาต์พุตแบบ Open Collector NPN/PNP สามารถเปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector NPN: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย 1 ยูนิต [IV-HG15]), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือต่ำกว่า
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector PNP: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย 1 ยูนิต [IV-HG15]), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือต่ำกว่า

เอาต์พุต

8 เอาต์พุต (OUT1 ถึง OUT8)

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: เอาต์พุตผลลัพธ์การวิเคราะห์รวม, ทำงาน, ไม่ว่าง, ข้อผิดพลาด, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการวิเคราะห์ของแต่ละเครื่องมือ, ผลลัพธ์ของการทำงานทางตรรกะของแต่ละเครื่องมือ, ลอจิกเอาต์พุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

อีเธอร์เน็ต

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*10

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ RJ-45 8 ขา*10

ฟังก์ชันของเครือข่าย

ไคลเอนท์ FTP, อีเธอร์เน็ต/IP, PROFINET

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 % (รวมการกระเพื่อม)

พลังงานถูกจ่ายมาจากยูนิตหลัก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.8 A หรือน้อยกว่า. 1.5 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้ร่วมกับยูนิตขยาย (IV-G15) (ไม่รวมโหลดเอาต์พุต)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*11

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 ชนิดขาวดำเท่านั้น
*2 ชนิดสีเท่านั้น
*3 รองรับ Ver. R5.00.00 หรือใหม่กว่า
*4 สามารถติดตั้งเครื่องมือได้ด้วยโปรแกรม
*5 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 70 ภาพ
*6 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 210 ภาพ
*7 บันทึกไปยังหน่วยความจำภายในของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สามารถสำรองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ใส่กับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือใน PC ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV-H/IV-HG ซีรี่ส์ (IV-H1)
*8 สามารถแสดงผลบนจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV-H/IV-HG ซีรี่ส์ (IV-H1) ได้
*9 ใช้งานได้ทั้งชนิดสีและชนิดขาวดำ
*10 สำหรับการเชื่อมต่อกับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV-H/IV-HG ซีรี่ส์ (IV-H1)
*11 เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์กับราง DIN ให้ติดตั้งเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์กับแผ่นโลหะ

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์

รุ่น

IV-H500CA

IV-H500MA

IV-H150MA

IV-H2000MA

รูป

ชนิด

ระยะมาตรฐาน

ระยะใกล้

ระยะไกล

ระยะที่ติดตั้ง

50 ถึง 500 มม.

50 ถึง 150 มม.

300 ถึง 2,000 มม.

มุมมอง

ระยะที่ติดตั้ง 50 มม.: 25 (H) x 18 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 500 มม.: 210 (H) x 157 (V) มม.

ระยะที่ติดตั้ง 50 มม.: 12 (H) x 9 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 150 มม.: 36 (H) x 27 (V) มม.

ระยะที่ติดตั้ง 300 มม.: 45 (H) x 33 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 2,000 มม.: 300 (H) x 225 (V) มม.

อิมเมจเซนเซอร์

ชนิด

CMOS ชนิดสี 1/3 นิ้ว

CMOS ชนิดขาวดำ 1/3 นิ้ว

พิกเซล

752 (H) x 480 (V)

การปรับโฟกัส

อัตโนมัติ*1

เวลาในการรับแสง

1/10 ถึง 1/50,000

1/10 ถึง 1/25,000

1/20 ถึง 1/25,000

1/10 ถึง 1/25,000

แสง

ไฟส่องสว่าง

LED สีขาว

LED สีแดง

LED อินฟราเรด

วิธีการให้แสง

การยิงแสงแบบพัลส์/การยิงแสงแบบ DC สามารถเปลี่ยนสลับได้

เครื่องมือ

ชนิด

การตรวจจับรูปทรง, บริเวณสี*2, บริเวณ*3, ขอบพิกเซล, ความกว้าง/ความสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง, การปรากฏของขอบ, ระยะ Pitch, การปรับตำแหน่ง, การปรับตำแหน่งด้วยความเร็วสูง (การปรับ 1 แกน/2 แกน)

จำนวน

เครื่องมือตรวจจับ: เครื่องมือ 16 ตัว, เครื่องมือการปรับตำแหน่ง: 1 ตัว*4

การตั้งค่าของสวิตช์ (โปรแกรม)

32 โปรแกรม

ประวัติภาพ

จำนวน

100 ภาพ*5*6

300 ภาพ*12*6

เงื่อนไข

NG เท่านั้น/ทั้งหมด สามารถเลือกได้*6

ข้อมูลการวิเคราะห์

ปิด/สถิติ/ฮิสโตแกรม/รายการอัตราที่ตรงกันสามารถเปลี่ยนสลับได้
สถิติ: เวลาในการประมวลผล (ค่าล่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย), จำนวน OK, จำนวน NG, หมายเลขทริกเกอร์, ความผิดพลาดของทริกเกอร์, รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เครื่องมือฮิสโตแกรม: ฮิสโตแกรม, ระดับความตรงกัน (ค่าล่าสุด, MAX, MIN, AVE), จำนวน OK, จำนวน NG
รายการระดับที่ตรงกัน: รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ, รายการอัตราที่ตรงกันด้วยเครื่องมือ, รายการแถบการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ*7

ฟังก์ชันอื่นๆ

HDR, HighGain, ฟิลเตอร์สี*2, การซูมระบบดิจิตอล*3, การแก้ไขความสว่าง, การแก้ไขมุมเอียง, ความสมดุลแสงสีขาว*2, ฟังก์ชัน Mask, ฮิสโตแกรมสี, การทดสอบ, ToolAutoTune, จอภาพอินพุต,การตรวจสอบเอาต์พุต, การตั้งค่าความปลอดภัย, โปรแกรมจำลองการทำงาน*8, การเพิ่มข้อมูลวันที่/เวลาของเซนเซอร์, ฟังก์ชันการปรับสเกล, รายการเซ็นเซอร์ที่ขัดข้อง, การคงค่าแสดงผลเมื่อขัดข้อง

ไฟแสดงสถานะ

PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT

อินพุต

ชนิด

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2V หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

อินพุต

6 อินพุต (IN1 ถึง IN6)

ฟังก์ชัน

IN1: ทริกเกอร์ภายนอก, IN2 ถึง IN6: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การล้างข้อผิดพลาด, การลงทะเบียนภาพต้นแบบภายนอก

เอาต์พุต

ชนิด

เอาต์พุตแบบ Open Collector NPN/PNP สามารถเปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector NPN: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA, แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือต่ำกว่า
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector PNP: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA, แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือต่ำกว่า

เอาต์พุต

4 เอาต์พุต (OUT1 ถึง OUT4)

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: ผลการวิเคราะห์รวม, RUN, BUSY, Error, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการวิเคราะห์ของแต่ละเครื่องมือ, ผลลัพธ์ของการทำงานทางตรรกะของเครื่องมือแต่ละชิ้น

อีเธอร์เน็ต

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*9

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา*9

ฟังก์ชันของเครือข่าย

ไคลเอนท์ FTP, EtherNet/IP, PROFINET

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 % (รวมการกระเพื่อม)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.6 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67*10

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y แล*11

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละ 6 นทิศทาง*11

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: การหล่อแบบอะลูมิเนียม, การหุ้มสวม: NBR, ฝาครอบด้านหน้า: Acrylic, อะแดปเตอร์ยึด: POM

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

*1 สามารถปรับตำแหน่งการโฟกัสได้โดยอัตโนมัติขณะทำการติดตั้ง ปิดในระหว่างการทำงาน สามารถลงทะเบียนตำแหน่งการโฟกัสได้ด้วยโปรแกรม้
*2 ชนิดสีเท่านั้น
*3 ใช้งานได้ทั้งชนิดสีและชนิดขาวดำ
*4 สามารถติดตั้งเครื่องมือได้ด้วยโปรแกรม
*5 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 70 ภาพ
*6 บันทึกในหน่วยความจำภายในเซนเซอร์ สามารถสำรองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในเซนเซอร์ไว้ในหน่วยความจำ USB ที่ติดตั้งไว้กับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือใน PC ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV (IV-H1)
*7 สามารถแสดงผลบนจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV (IV-H1) ได้
*8 สามารถใช้โปรแกรมจำลองการทำงานกับซอฟต์แวร์ IV (IV-H1)
*9 สำหรับการเชื่อมต่อกับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV (IV-H1)
*10 ยกเว้นเมื่อประกอบกับชุดประกอบฟิลเตอร์โพลาไรซ์ (OP-87436/OP-87437)
*11 ยกเว้นเมื่อประกอบกับชุดประกอบโดม IV-G (IV-D10)
*12 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 210 ภาพ

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์

รุ่น

IV-500CA

IV-500C

IV-500MA

IV-500M

IV-150MA

IV-150M

IV-2000MA

IV-2000M

รูป

ชนิด

ระยะมาตรฐาน

ระยะใกล้

ระยะไกล

ระยะที่ติดตั้ง

50 ถึง 500 มม.

50 ถึง 150 มม.

300 ถึง 2,000 มม.

มุมมอง

ระยะที่ติดตั้ง 50 มม.: 25 (H) x 18 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 500 มม.: 210 (H) x 157 (V) มม.

ระยะที่ติดตั้ง 50 มม.: 12 (H) x 9 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 150 มม.: 36 (H) x 27 (V) มม.

ระยะที่ติดตั้ง 300 มม.: 45 (H) x 33 (V) มม. ถึง
ระยะที่ติดตั้ง 2,000 มม.: 300 (H) x 225 (V) มม.

อิมเมจเซนเซอร์

ชนิด

CMOS ชนิดสี 1/3 นิ้ว

CMOS ชนิดขาวดำ 1/3 นิ้ว

พิกเซล

752 (H) x 480 (V)

การปรับโฟกัส

อัตโนมัติ*1

Manual

อัตโนมัติ*1

Manual

อัตโนมัติ*1

Manual

อัตโนมัติ*1

Manual

เวลาในการรับแสง

1/10 ถึง 1/50,000

1/10 ถึง 1/25,000

1/20 ถึง 1/25,000

1/10 ถึง 1/25,000

แสง

ไฟส่องสว่าง

LED สีขาว

LED สีแดง

LED อินฟราเรด

วิธีการให้แสง

การยิงแสงแบบพัลส์/การยิงแสงแบบ DC สามารถเปลี่ยนสลับได้

เครื่องมือ

ชนิด

การตรวจจับรูปทรง, บริเวณสี*2, บริเวณ*3, การปรับตำแหน่ง

จำนวน

เครื่องมือตรวจจับ: เครื่องมือ 16 ตัว, เครื่องมือการปรับตำแหน่ง: 1 ตัว*4

การตั้งค่าของสวิตช์ (โปรแกรม)

32 โปรแกรม

ประวัติภาพ

จำนวน

100 ภาพ*5*6

300 ภาพ*12*6

เงื่อนไข

NG เท่านั้น/ทั้งหมด สามารถเลือกได้*6

ข้อมูลการวิเคราะห์

ปิด/สถิติ/ฮิสโตแกรม สามารถเปลี่ยนสลับได้
สถิติ: เวลาในการประมวลผล (ค่าล่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย), จำนวน OK, จำนวน NG, หมายเลขทริกเกอร์, ความผิดพลาดของทริกเกอร์, รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือฮิสโตแกรม: ฮิสโตแกรม, ระดับความตรงกัน (ค่าล่าสุด, MAX, MIN, AVE), จำนวน OK, จำนวน NG
*7

ฟังก์ชันอื่นๆ

HDR, HighGain, ฟิลเตอร์สี*2, การซูมระบบดิจิตอล*3, การแก้ไขความสว่าง, การแก้ไขมุมเอียง, ความสมดุลแสงสีขาว*2, เส้นขอบของกรอบ, พื้นที่กรอบ, การทดสอบ, ToolAutoTune, จอภาพอินพุต,
การตรวจสอบเอาต์พุต, การตั้งค่าความปลอดภัย, โปรแกรมจำลองการทำงาน*8

ไฟแสดงสถานะ

PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT

อินพุต

ชนิด

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2V หรือตำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือตำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

อินพุต

6 อินพุต (IN1 ถึง IN6)

ฟังก์ชัน

IN1: ทริกเกอร์ภายนอก, IN2 ถึง IN6: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การล้างข้อผิดพลาด, การลงทะเบียนภาพต้นแบบภายนอก

เอาต์พุต

ชนิด

เอาต์พุตแบบ Open Collector NPN/PNP สามารถเปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector NPN: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA, แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือตำกว่า
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector PNP: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA, แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือตำกว่า

เอาต์พุต

4 เอาต์พุต (OUT1 ถึง OUT4)

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: ผลการวิเคราะห์รวม, RUN, BUSY, Error, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการวิเคราะห์ของแต่ละเครื่องมือ, ผลลัพธ์ของการทำงานทางตรรกะของเครื่องมือแต่ละชิ้น

อีเธอร์เน็ต

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*9

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา*9

ฟังก์ชันของเครือข่าย

ไคลเอนท์ FTP, EtherNet/IP®, PROFINET

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 % (รวมการกระเพื่อม)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.6 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67*10

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y แล*11

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละ 6 นทิศทาง*11

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: การหล่อแบบอะลูมิเนียม, การหุ้มสวม: NBR, ฝาครอบด้านหน้า: Acrylic, อะแดปเตอร์ยึด: POM

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

*1 สามารถปรับตำแหน่งการโฟกัสได้โดยอัตโนมัติขณะทำการติดตั้ง ปิดในระหว่างการทำงาน สามารถลงทะเบียนตำแหน่งการโฟกัสได้ด้วยโปรแกรม้
*2 ชนิดสีเท่านั้น
*3 ใช้งานได้ทั้งชนิดสีและชนิดขาวดำ
*4 สามารถติดตั้งเครื่องมือได้ด้วยโปรแกรม
*5 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 70 ภาพ
*6 บันทึกในหน่วยความจำภายในเซนเซอร์ สามารถสำรองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในเซนเซอร์ไว้ในหน่วยความจำ USB ที่ติดตั้งไว้กับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือใน PC ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV (IV-H1)
*7 สามารถแสดงผลบนจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV (IV-H1) ได้
*8 สามารถใช้โปรแกรมจำลองการทำงานกับซอฟต์แวร์ IV (IV-H1)
*9 สำหรับการเชื่อมต่อกับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV (IV-H1)
*10 ยกเว้นเมื่อประกอบกับชุดประกอบฟิลเตอร์โพลาไรซ์ (OP-87436/OP-87437)
*11 ยกเว้นเมื่อประกอบกับชุดประกอบโดม IV-G (IV-D10)
*12 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 210 ภาพ

ด้านบนสุดของหน้า