เครื่องสร้างประจุไอออนระบบตรวจจับไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงพิเศษ

SJ-H ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องสร้างประจุไอออนระบบตรวจจับไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงพิเศษ SJ-H ซีรีส์

75 ผลิตภัณฑ์

SJ-H036 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม.

SJ-H036

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม.

SJ-H036A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม.

SJ-H036A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม.

SJ-H036C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม.

SJ-H036C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม.

SJ-H036V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม.

SJ-H036V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม.

SJ-H060 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม.

SJ-H060

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม.

SJ-H060A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม.

SJ-H060A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม.

SJ-H060C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม.

SJ-H060C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม.

SJ-H060V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม.

SJ-H060V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม.

SJ-H084 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม.

SJ-H084

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม.

SJ-H084A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม.

SJ-H084A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม.

SJ-H084C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม.

SJ-H084C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม.

SJ-H084V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม.

SJ-H084V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม.

SJ-H108 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม.

SJ-H108

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม.

SJ-H108A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม.

SJ-H108A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม.

SJ-H108C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม.

SJ-H108C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม.

SJ-H108V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม.

SJ-H108V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม.

SJ-H132 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม.

SJ-H132

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม.

SJ-H132A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม.

SJ-H132A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม.

SJ-H132C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม.

SJ-H132C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม.

SJ-H132V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม.

SJ-H132V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม.

SJ-H156 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม.

SJ-H156

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม.

SJ-H156A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม.

SJ-H156A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม.

SJ-H156C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม.

SJ-H156C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม.

SJ-H156V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม.

SJ-H156V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม.

SJ-H180 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม.

SJ-H180

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม.

SJ-H180A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม.

SJ-H180A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม.

SJ-H180C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม.

SJ-H180C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม.

SJ-H180V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม.

SJ-H180V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม.

SJ-H204 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม.

SJ-H204

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม.

SJ-H204A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม.

SJ-H204A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม.

SJ-H204C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม.

SJ-H204C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม.

SJ-H204V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม.

SJ-H204V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม.

SJ-H228 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม.

SJ-H228

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม.

SJ-H228A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม.

SJ-H228A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม.

SJ-H228C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม.

SJ-H228C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม.

SJ-H228V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม.

SJ-H228V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม.

SJ-H252 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม.

SJ-H252

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม.

SJ-H252A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม.

SJ-H252A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม.

SJ-H252C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม.

SJ-H252C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม.

SJ-H252V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม.

SJ-H252V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม.

SJ-H300 - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม.

SJ-H300

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม.

SJ-H300A - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม.

SJ-H300A

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม.

SJ-H300C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม.

SJ-H300C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม.

SJ-H300V - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม.

SJ-H300V

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม.

OP-42210 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42210

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42211 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42211

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42212 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42212

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

SJ-C10H - สายเคเบิลต่อ 10 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-H036, 10 m

SJ-C10H

สายเคเบิลต่อ 10 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-H036, 10 m

SJ-C2H - สายเคเบิลต่อ 10 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-H036, 2 m

SJ-C2H

สายเคเบิลต่อ 10 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-H036, 2 m

SJ-C5H - สายเคเบิล 10 ขาไปเป็น 10 ขา ยาว 5 ม. สำหรับ SJ-H036*

SJ-C5H

สายเคเบิล 10 ขาไปเป็น 10 ขา ยาว 5 ม. สำหรับ SJ-H036*

OP-84292 - หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบทังสเตนสำหรับ SJ-H

OP-84292

หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบทังสเตนสำหรับ SJ-H

OP-84293 - หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบทังสเตนสำหรับ SJ-HA

OP-84293

หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบทังสเตนสำหรับ SJ-HA

OP-84294 - หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบทังสเตนสำหรับ SJ-HV

OP-84294

หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบทังสเตนสำหรับ SJ-HV

OP-84295 - หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบซิลิกอนสำหรับ SJ-HC

OP-84295

หัวเข็มอิเล็กโทรดแบบซิลิกอนสำหรับ SJ-HC

OP-84296 - กล่องรีเลย์คับเปลอร์สำหรับ SJ-H

OP-84296

กล่องรีเลย์คับเปลอร์สำหรับ SJ-H

OP-84297 - ขายึดเสริมด้านข้างสำรอง

OP-84297

ขายึดเสริมด้านข้างสำรอง

OP-84298 - ขายึดเสริมตรงกลางสำรอง

OP-84298

ขายึดเสริมตรงกลางสำรอง

OP-84300 - ขายึดเสริมตรงกลาง

OP-84300

ขายึดเสริมตรงกลาง

OP-84363 - ชุดหัวเข็มอิเล็กโทรดสำรอง

OP-84363

ชุดหัวเข็มอิเล็กโทรดสำรอง

OP-84380 - ยูนิตเริ่มต้นอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84380

ยูนิตเริ่มต้นอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84381 - ยูนิตขยายของอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84381

ยูนิตขยายของอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84382 - ชุดหัวเข็มอิเล็กโทรดสำรองสำหรับอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น ยกเลิกการผลิต

OP-84382

ชุดหัวเข็มอิเล็กโทรดสำรองสำหรับอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84385 - ขายึดเสริมสำหรับบูสเตอร์ลม

OP-84385

ขายึดเสริมสำหรับบูสเตอร์ลม

OP-84386 - ยูนิตปิดท้ายสำหรับบูสเตอร์ลม

OP-84386

ยูนิตปิดท้ายสำหรับบูสเตอร์ลม

SJ-H01 - รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

SJ-H01

รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรีส์

SJ-H02 - รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรีส์

SJ-H02

รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรีส์

SJ-HM01 - ยูนิตต่อขยายเสริมสำหรับบูสเตอร์ลม

SJ-HM01

ยูนิตต่อขยายเสริมสำหรับบูสเตอร์ลม

SJ-HS01 - ยูนิตเริ่มต้นบูสเตอร์ลมเป่าตรง

SJ-HS01

ยูนิตเริ่มต้นบูสเตอร์ลมเป่าตรง

SJ-HS02 - ยูนิตต่อขยายสำหรับบูสเตอร์ลมเป่าตรง

SJ-HS02

ยูนิตต่อขยายสำหรับบูสเตอร์ลมเป่าตรง

SJ-HW01 - ยูนิตเริ่มต้นบูสเตอร์มุมกว้าง

SJ-HW01

ยูนิตเริ่มต้นบูสเตอร์มุมกว้าง

SJ-HW02 - ยูนิตต่อขยายสำหรับบูสเตอร์มุมกว้าง

SJ-HW02

ยูนิตต่อขยายสำหรับบูสเตอร์มุมกว้าง