ประเทศไทย

การประยุกต์ใช้งานของเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต SJ-H ซีรี่ส์

รุ่นไฮเอนด์: การประยุกต์ใช้งาน

ฟิลม์

ฟิลม์

แก้ว LCD

แก้ว LCD

กระบวนการประกอบแผงวงจร

กระบวนการประกอบแผงวงจร

กระบวนการติดตั้งเลนส์

กระบวนการติดตั้งเลนส์

กันชน

กันชน

แผ่นวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง

แผ่นวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก

สำหรับการป้องกันการบรรจุหีบห่อที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับการป้องกันการบรรจุหีบห่อที่ไม่ถูกต้อง

รุ่นสะอาด: การประยุกต์ใช้งาน

แก้ว LCD

แก้ว LCD

กระป๋องอาหาร

กระป๋องอาหาร

แท่นผลิตแบบแยกหน่วย

แท่นผลิตแบบแยกหน่วย

บูสเตอร์มุมกว้าง: การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องเก็บชิ้นงาน

เครื่องเก็บชิ้นงาน

สิ่งพิมพ์

สิ่งพิมพ์

โหลด/ไม่โหลด

โหลด/ไม่โหลด

บูสเตอร์ลมเป่าตรง: การประยุกต์ใช้งาน

พัดลมเป่า

พัดลมเป่า

ฟิลม์

ฟิลม์

ผ้าชนิดไม่ทอเคลือบฟิล์ม

ผ้าชนิดไม่ทอเคลือบฟิล์ม

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site