แอมพลิฟายเออร์ยูนิต GA-223

GA-223 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

GA-223

ชนิด

ชนิด DC

หัวเซนเซอร์ที่ใช้ได้

GH-413, 313A, 513

การปรับค่าความไวแสง

สวิตช์เลือกความไวและทริมเมอร์โพเทนชิโอมิเตอร์

ความถี่ในการตอบสนอง

100 Hz ถึง 8 kHz (-3dB)

อัตราเร่งต่ำสุดที่ตรวจวัดได้

9.8 m/s2 (GH-413), 4.9 m/s2 (GH-313A)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องและเอาต์พุต
(เครื่องเปิด: เขียว, เอาต์พุต ON: แดง)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Solid-State

NPN: 200 mA, สูงสุด (40V)*1

รีเลย์

-*1

อะนาล็อก

เวลาหน่วงของเอาต์พุต

1 ms

โหมดการทำงาน

N.O./N.C.

ไทม์เมอร์ ON-Delay

ปิด/0.5 s (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

เวลา Off-Delay

ตัวตั้งช่วงหน่วงเวลาเปิด เปิด: 200 ms, ปิด: 30 ms

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 28 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ/กระแสไฟ

สูงสุด 25 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 105 กรัม

*1 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148 PNP

รุ่นอื่นๆ