ข้อมูลจำเพาะ ช็อคเซนเซอร์ GA ซีรีส์

รุ่น

GH-413

GH-313A

รูป

ชนิด

จุดประสงค์ทั่วไป

ความไวสูง

ความถี่ในการตอบสนอง

100 Hz ถึง 8 kHz (-3dB)

40 Hz ถึง 8 kHz (-3dB)

อัตราเร่งต่ำสุดที่ตรวจวัดได้

9.8 ม./วินาที2 (1G)

0.98 m/s2 (0.1G)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ประมาณ 80 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

GA-223

GA-221

GA-245U

รูป

ชนิด

ชนิด DC

ชนิด AC

AC หน้าปัดแบบปรับได้

หัวเซนเซอร์ที่ใช้ได้

GH-413, 313A, 513

GH-313A, GA-513

การปรับค่าความไวแสง

สวิตช์เลือกความไวและทริมเมอร์โพเทนชิโอมิเตอร์

10 รอบหน้าปัดโพเทนชิโอมิเตอร์

ความถี่ในการตอบสนอง

100 Hz ถึง 8 kHz (-3dB)

40 Hz ถึง 8 kHz (-3dB)

อัตราเร่งต่ำสุดที่ตรวจวัดได้

9.8 m/s2 (GH-413), 4.9 m/s2 (GH-313A)

9.8 ม./วินาที2 (GH-413), 4.9 ม./วินาที2 (GH-313A)

0.98 m/s2 (GH-313A)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องและเอาต์พุต
(เครื่องเปิด: เขียว, เอาต์พุต ON: แดง)

ไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องและเอาต์พุต (เครื่องเปิด: เขียว, เอาต์พุต ON: แดง)

ไฟแจ้งการเปิดเครื่อง, ไฟแจ้งระดับการสั่นสะเทือน 4 ดวง

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Solid-State

NPN: 200 mA, สูงสุด (40V)*1

ไทริสเตอร์: 85 ถึง 240 VAC,5 ถึง 300 mA*1

NPN: 100 mA, สูงสุด 40 V*1

รีเลย์

-*1

SPDT, 250 VAC, 2A (โหลดความต้านทาน)*1

อะนาล็อก

-*1

0 ถึง 20 VAC (P-P), 0 ถึง 10 VDC (สวิตช์ปรับเลือกได้)*1

เวลาหน่วงของเอาต์พุต

1 ms

สารกึ่งตัวนำ: 1 ms, รีเลย์: 10 ms

โหมดการทำงาน

N.O./N.C.

N.O./N.C. (เลือกได้)

N.O.

ไทม์เมอร์ ON-Delay

ปิด/0.5 s (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

0 ถึง 2 s สามารถปรับเปลี่ยนได้

เวลา Off-Delay

ตัวตั้งช่วงหน่วงเวลาเปิด เปิด: 200 ms, ปิด: 30 ms

ตัวตั้งช่วงหน่วงเวลาเปิด เปิด: 200 ms, ปิด: 60 ms

เวลาที่ตั้งไว้ก่อนของตัวตั้งช่วงหน่วงเวลาเปิด +65 ms

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 28 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

85 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz

110/120/220/240 VAC, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ/กระแสไฟ

สูงสุด 25 mA

สูงสุด 2 VA

สูงสุด 5 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 105 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

ประมาณ 360 กรัม

*1 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148 PNP

ด้านบนสุดของหน้า