ช็อคเซนเซอร์ GA ซีรีส์

GA ซีรีส์ - ช็อคเซนเซอร์

ช็อคเซนเซอร์ตรวจจับว่ามี/ไม่มีการสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงระดับการสั่นสะเทือนด้วยความไวสูง

คุณลักษณะ

  • การตรวจจับที่มีเสถียรภาพไม่ว่าชิ้นงานจะทำจากวัสดุชนิดใด
  • เอาต์พุตการแสดงผลในตัว
  • ไทม์เมอร์ ON-delay