ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ TA ซีรีส์

รุ่น

TH-305

TH-310

TH-315

TH-320

รูป

ชนิด

การตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็กมากๆ

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม. ลวดเหล็กกล้า

x 0.5 มม.*1

ลวดเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
x 0.75 มม.
*1

ลวดเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
x 1.0 มม.
*1

พื้นที่ตรวจจับ

เส้นผ่านศูนย์กลาง
5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง
10 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง
15 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง
20 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 55 กรัม

ประมาณ 60 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 ค่าที่ได้จากแอมพลิฟายเออร์ที่ตั้งค่าความไวไว้สูงสุด เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

TH-105

TH-107

TH-110

TH-515

TH-520

รูป

ชนิด

การตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

การตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

ลูกกลมเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
2.0 มม.*1

ลูกกลมเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
2.5 มม.*1

ลูกกลมเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
3.0 มม.*1

ลูกกลมเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
5.0 มม.*1

ลูกกลมเหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
7.0 มม.*1

พื้นที่ตรวจจับ

เส้นผ่านศูนย์กลาง
50 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง
70 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง
100 มม.

100 x 150 mm

150 x 200 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 450 กรัม

ประมาณ 420 กรัม

ประมาณ 1.2 กก.

ประมาณ 1.3 กก.

ประมาณ 2.1 กก.

*1 ค่าที่ได้จากแอมพลิฟายเออร์ที่ตั้งค่าความไวไว้สูงสุด เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

TA-340

TA-340U

รูป

การปรับค่าความไวแสง

สวิตช์เลือกความไวและทริมเมอร์ปรับค่าละเอียด

เอาท์พุต

เอาต์พุตควบคุม
(One Shot)

Solid-State
(NPN)

100 mA (สูงสุด 40 V)*1

หน้าสัมผัสของรีเลย์

SPDT 250 VAC 2 A*2

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

1 ms

10 ms

เวลา Off-Delay

65 ms (เฉพาะเอาท์พุทของหน้าสัมผัสเท่านั้น)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100/200 VAC ±10 %, 50/60 Hz

110/120/220/240 VAC ±15 %, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 5 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 330 กรัม

*1 เอาต์พุตแบบ Solid-state และหน้าสัมผัสของแอมพลิฟายเออร์เป็นสัญญาณแบบ One-Shot ซึ่งสัญญาณจะเปลี่ยนเป็น ON เมื่อวัตถุเคลื่อนผ่านหัวเซนเซอร์ สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148 PNP
*2 เอาต์พุตแบบ Solid-state และหน้าสัมผัสของแอมพลิฟายเออร์เป็นสัญญาณแบบ One-Shot ซึ่งสัญญาณจะเปลี่ยนเป็น ON เมื่อวัตถุเคลื่อนผ่านหัวเซนเซอร์

ด้านบนสุดของหน้า